5

Yến tiệc của vua và tể tướng

1Ba ngày sau, hoàng hậu E-xơ-thê mặc triều phục đi vào nội điện, phía bên trong đại sảnh. Lúc ấy vua đang ngồi trên ngai đối ngang cổng vào. 2Khi thấy hoàng hậu E-xơ-thê đứng trong nội điện, vua nhìn bà đầy thiện cảm, đưa quyền trượng vàng ra cho bà. E-xơ-thê bước lại sờ đầu quyền trượng.
3Vua hỏi bà: "Hoàng hậu E-xơ-thê, ngươi muốn gì, cầu xin điều gì? Dù xin phân nửa dế quốc, ta cũng cho."
4E-xơ-thê đáp: "Nếu được vua đẹp lòng, xin mời vua và Ha-man đến dự tiệc tối nay tôi thết đãi." 5Vua ra lệnh: "Bảo Ha-man chuẩn bị gấp, để thực hiện ý muốn của hoàng hậu." Vậy Hoàng đế và Ha-man đến dự tiệc do E-xơ-thê mời.
6Khi đang uống rượu, vua hỏi E-xơ-thê: "Ngươi muốn xin gì ta cũng cho, dù xin phân nửa đế quốc ta cũng bằng lòng." 7E-xơ-thê đáp: "Điều tôi ao ước và thỉnh cầu là: 8nếu vua rộng lòng thương và chấp thuận, xin vua và Ha-man ngày mai đến dự tiệc do tôi khoản đãi. Lúc ấy tôi xin nói rõ ước nguyện."
9Ha-man ra về, lòng đầy vui mừng, sung sướng. Nhưng khi thấy Mạc-đốc ngồi tại cổng hoàng cung không đứng lên hay tỏ vẻ run sợ trước mặt mình, Ha-man vô cùng giận dữ. 10Ông cố dằn lòng về nhà, mời các bạn và Xê-rết, vợ ông đến. 11Ông khoe khoang với họ về sự giàu có, đông con, nhiều bổng lộc, được vua cất lên địa vị tột đỉnh trong hàng thượng quan triều đình. 12Ông tiếp: "Ngay hoàng hậu E-xơ-thê cũng chỉ mời một mình ta với vua đến dự tiệc. Ngày mai đây, ta lại được hoàng hậu mời dự tiệc với vua nữa. 13Nhưng tất cả chẳng có nghĩa gì hết, khi ta nhìn thấy thằng Do- thái Mạc-đốc khinh khỉnh ngồi trước cổng hoàng cung." 14Xê-rết vợ ông và các bạn đáp:"Hãy sai người đóng cái giá cao 25 thước, rồi sáng mai xin vua treo cổ Mạc-đốc lên đó, hẳn ông sẽ vui vẻ đi ăn tiệc với vua." Lời bàn này rất vừa ý Ha-man; ông lập tức sai người đóng giá treo cổ.