2

1Kâo srăng dôk ti anôk kâo gak, leh anăn dôk ti dlông mnư̆ kđông,
   leh anăn dlăng čiăng ƀuh ya klei ñu srăng lač kơ kâo,
   leh anăn ya klei kâo srăng lŏ wĭt lač kyua klei dleh dlan anei.

Klei Yêhôwa Lŏ Wĭt Lač

2Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ kâo:
  “Čih bĕ klei bi ƀuh;
   ktur bi mngač ti dlông mdhă,
   čiăng kơ pô êran dưi thâo dlăng ñu êjai nao pral.
  3 Kyuadah klei bi ƀuh guôn ênuk bi kčah leh kơ ñu,
   ñu ruăt truh kơ knhal tuč ñu,
  ñu amâo srăng luar ôh.
   Tơdah arăng mĭn ñu ăt dôk hnui, guôn ñu bĕ;
   sĭt nik ñu srăng truh, ñu amâo lŏ krư̆i ôh.
  4 Nĕ anei, ñu jing pô mgao;
   klei ñu čiăng amâo kpă ôh,
   ƀiădah pô kpă ênô srăng dôk hdĭp kyua klei đăo.
  5Sĭt nik kpiê lhiăr kơ ñu,
   ñu mgao amâo srăng dôk êđăp ênang ôh.
  Kyuadah ñu jing pô kreh tluh msĕ si Ƀuôn Phung Djiê,
   msĕ si klei djiê ñu amâo thâo hrăp ôh.
  Ñu bi kƀĭn kơ ñu pô jih jang găp djuê mnuih,
   ñu mă jih jang phung ƀuôn sang brei jing mnă.”

Klei Knap Mñai kơ Phung Amâo Kpă Ôh

6Amâo djŏ hĕ jih jang phung anei srăng djă djik djak kơ ñu hŏng klei mưč kơ ñu, lač,
  “Knap mñai yơh kơ pô mkăm ya mnơ̆ng amâo jing dŏ ñu pô ôh,
   leh anăn bi mdrŏng ñu pô hŏng mnơ̆ng arăng ƀuăn kơ ñu kyua ñu mgô̆!
   Dŭm boh sui ñu dôk ngă snăn?
  7Amâo djŏ hĕ pô brei ih čan srăng kgŭ bhiâo riâo rit,
   leh anăn phung brei ih ktư̆ yơ̆ng srăng mdih?
   Hlăk anăn ih srăng jing mnơ̆ng diñu plah mă.
  8Kyuadah ih plah mă leh dŏ dô lu găp djuê mnuih,
   jih jang phung ƀuôn sang adôk srăng plah mă dŏ ih,
  kyuadah ih tuh leh êrah mnuih;
   ih bi rai leh lăn čar, ƀuôn prŏng, leh anăn jih jang phung dôk hlăm digơ̆.
  9Knap mñai yơh kơ pô mdơ̆ng sang ñu hŏng ƀơ̆ng mnga amâo kpă ôh,
   čiăng ngă anôk dôk hlăm anôk ti dlông,
   čiăng mgang kơ klei jhat truh!
  10Hŏng klei ih bi rai lu phung ƀuôn sang,
   ih mkra leh klei bi hêñ kơ sang ih pô leh anăn bi luč klei hdĭp ih.
  11Kyuadah boh tâo srăng ur mơ̆ng mtih,
   leh anăn êda ngă hŏng kyâo srăng lŏ wĭt lač.
  12Knap mñai yơh kơ pô mdơ̆ng ƀuôn hŏng klei ñu tuh êrah,
   leh anăn mdơ̆ng ƀuôn prŏng hŏng klei wê!
  13Nĕ anei, amâo djŏ hĕ mơ̆ng Yêhôwa kơ phung kahan yơh
   phung ƀuôn sang mă bruă knŏng pioh kơ pui ƀơ̆ng,
   leh anăn phung găp djuê mnuih bi êmăn diñu pô kơ klei hơăi mang?
  14 Kyuadah lăn ala srăng bŏ hŏng klei thâo kral klei guh kơang Yêhôwa,
   msĕ si êa guôm tur êa ksĭ.
  15Knap mñai yơh kơ pô bi mnăm phung riêng gah ñu kčok klei ñu ngêñ,
   leh anăn bi ruă digơ̆ hŏng kpiê
   čiăng dlăng asei mlei lưng mlŭn digơ̆!
  16Ih srăng bŏ hŏng klei hêñ, amâo djŏ hŏng klei guh kơang ôh.
   Ară anei mnăm bĕ ih pô, leh anăn bi êdah klei lưng mlŭn ih!
  Kčok hlăm kngan hnuă Yêhôwa truh kơ ih djŏ wir,
   leh anăn klei hêñ srăng bi čhŏ klei guh kơang ih!
  17Klei ih ngă măk ƀai kơ čar Liƀan srăng dưi hŏng ih;
   klei ih bi rai hlô mnơ̆ng srăng bi huĭ ih,
  kyuadah ih tuh leh êrah mnuih
   leh anăn bi rai lăn čar, ƀuôn prŏng, leh anăn jih jang phung dôk hlăm digơ̆.
  18Ya yuôm sa boh rup yang tơdah pô ngă gơ̆ krah gơ̆ leh,
   sa boh rup yang arăng tuh tia mtô klei luar?
  Kyuadah mnuih mă bruă dŏ anăn knang kơ bruă ñu pô ngă,
   ñu ngă rup yang amâo thâo blŭ ôh.
  19Knap mñai yơh kơ pô lač kơ kyâo, ‘Mdih bĕ ih,’
   kơ boh tâo kmlô, ‘Kgŭ bĕ ih!’
  Mnơ̆ng anei dưi brei klei bi hriăm mơ̆?
   Nĕ anei, arăng luôm ñu hŏng mah leh anăn prăk,
   leh anăn hlăm ñu amâo mâo êwa ôh hơăi.
  20Ƀiădah Yêhôwa dôk hlăm sang yang doh jăk ñu;
   brei jih lăn ala dôk kriêp ti anăp ñu.”