2

1Tôi sẽ đứng nơi điếm gác, bám chặ trên tháp canh để chờ xem Chứa phán bảo tôi điều gì và tôi sẽ thưa lại thế nào về điều tôi khiếu nại. 2Chúa Hằng Hữu đáp lời, bảo tôi: "Con hãy chép khải tượng thật rõ trên bảng để người đang chạy có thể đọc được. 3Vì phải chờ đến đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm; nó đang diễn biến rất nhanh chóng để hoàn tất, không ngoa đâu! Nếu nó chậm trễ, con hãy đợi; nhưng nó không chậm trễ đâu. 4Chú ý! Tâm hồn tự kiêu a không thể nào có sự ngay thẳng, nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình.
5Rượu phản trắc hại người kiêu hãnh nên nó không thể nào tồn tại được. Bụng nó mở rộng như âm phủ, như Sự Chết nuốt người không bao giờ no chán. Nó gom các quốc gia, chất tất cả các dân tộc thành từng đống để mặc sức dày xéo, bóc lột. 6Các dân tộc ấy sẽ đặt cách ngôn và câu đố để chế nhạo nó. Họ nói: "khốn cho kẻ cứ mãi mê tích trữ những gì chẳng thuộc về mình!" Nó còn thu sưu cao thuế nặng, bóc lột các dân, vét đầy kho cho đến khi nào?
7Quân thù ngươi sẽ thình lình dấy quân, bất ngờ vùng dậy tiến công tiêu diệt ngươi. Ngươi sẽ thành một chiến lợi phẩm của chúng. 8Vì ngươi đã bóc lột nhiều nước, nên tất cả các nước sẽ bóc lột ngươi để đòi nợ máu và báo thù những việc tàn ác ngươi đã làm cho đất nước, thành phố và nhân dân của họ.
9Khốn cho kẻ thu lợi bất nghĩa cho nhà mình để xây tổ mình trên núi cao mong sao tránh được bàn tay kẻ báo thù. 10Tiêu diệt nhiều dân tộc, ngươi đã mắc tội với lương tâm và chuốc lấy sỉ nhục cho nhà mình. 11Vì đá trong vách tường sẽ kêu la và kèo trính trên sườn nhà sẽ đáp lại.
12Khốn cho kẻ lấy máu dựng làng mạc và lấy gian ác xây thành quách! 13Xem kìa, các dân tộc lao khổ để rồi công trình mình bị lửa thiêu rụi; thật ra các nước nhọc nhằn rốt cuộc chỉ còn con số không. Chắc chắn mọi điều ấy đều do bàn tay tể trị của Chúa Hằng Hữu Toàn năng. 14Vì tri thức về vinh quang Chúa Hằng Hữu sẽ đầy tràn khắp thế giới như nước phủ đầy lòng biển.
15Khốn thay cho kẻ chuốc rượu mời bạn hữu uống cạn bình cạn hũ, đến say khướt để nhìn họ trần truồng! 16Ngươi đầy dẫy ô nhục, không phải quang vinh. Ngươi cũng uống chén cay đắng này và bị coi như kẻ vô đạo. Bàn tay phải của Chúa Hằng Hữu sẽ đổ chén phẫn nộ trên ngươi nên vinh quang ngươi sẽ biến thành sỉ nhục. 17Việc tàn bạo ngươi làm cho Li-ban sẽ bao phủ ngươi; Việc ngươi tàn sát các thú vật bây giờ sẽ khiến ngươi khiếp sợ, vì máu bao người đã đổ và vì những việc tàn ác ngươi đã làm cho đất nước, thành phố và cho nhân dân.
18Thần tượng có ích gì đâu! Đó chỉ là sản phẩm của thợ chạm, thợ đức. Đó chỉ là thuật dối gạt tinh vi! Sao người tạc tượng, người đúc thần lại tin vào các thần tượng câm điếc ấy? 19Khốn cho kẻ nói với tượng gỗ: "Xin ngài thức tỉnh" và thưa với tượng đá câm: "Xin thần đứng dậy dạy dỗ chúng con!" Xem kìa, các thần đều bọc vàng bọc bạc sáng ngời, nhưng chẳng thần nào có một chút hơi thở! 20Nhưng Chúa Tự Hữu Hằng Hữu luôn luôn ngự trong Đền Thánh Ngài. Cả thế giới hãy im lặng trước mặt Ngài!