16

Chúa sống lại

1Hết ngày thứ bảy, Ma-ri Mặc-lan, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Sa-lô-mê đi mua hương liệu ướp xác Chúa Giê-xu. 2Sáng Chúa nhật, lúc mặt trời mới mọc, họ rủ nhau đi thăm mộ, 3dọc đường băn khoăn không biết phải nhờ ai lăn tảng đá khỏi cửa mộ.
4Nhưng khi đến nơi, thì tảng đá lớn đã được lăn đi rồi. 5Bước vào trong mộ, thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải, họ giật mình hoảng sợ. 6Thanh niên nói: “Đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét. Ngài chịu đóng đinh nhưng đã sống lại rồi, không còn ở đây đâu! Hãy xem chỗ người ta đặt xác Ngài, 7và đi báo cho các môn đệ Ngài và cho Phê-rơ biết Chúa đi trước lên xứ Ga-li-lê để gặp họ, đúng như Ngài đã dặn.”
8Ba bà run rẩy sợ hãi chạy ra khỏi mộ,sợ đến nỗi không nói nên lời.

Chúa gặp các môn đệ

9Sau khi sống lại sáng sớm Chúa nhật, Chúa Giê-xu hiện ra trước nhất cho Ma-ri Mặc-lan, người được Ngài giải thoát khỏi bảy quỷ dữ. 10Ma-ri liền đi báo tin cho các môn đệ trong lúc họ than khóc Ngài. 11Nghe nói Chúa sống lại và Ma-ri đã thấy Ngài, các môn đệ đều lắc đầu không tin.
12Sau đó, Chúa lấỵ hình dạng khác hiện ra cho hai môn đệ đang trên đường về quê. 13Hai người ấy liền quạy lại Giê-ru-sa-lem thuật cho các môn đệ khác, nhưng cũng chẳng ai tin.
14Về sau, Chúa hiện ra cho mười một sứ đồ giữa một bữa ăn. Ngài quở trách họ đã hoài nghi, ngoan cố không tin lời những người gặp Ngài sống lại.

Chúa từ giã các môn đệ

15Chúa bảo các môn đệ: “Hãy đi khắp thế giới, công bố Phúc âm cho cả nhân loại. 16Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội.
17“Người tin ta sẽ thực hiện những phép lạ này: nhân danh ta đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, 18bắt rắn trong tay hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại, đặt tay trên các người bệnh thì họ được lành.”
19Dặn bảo các môn đệ xong, Chúa Giê-xu được tiếp rước lên trời, ngồi bên phải ngai Thượng Đế.
20Các môn đệ đi khắp nơi công bố Phúc âm, Chúa cùng làm việc với các môn đệ, xác nhận lời họ truyền giảng bằng nhiều phép lạ.