8

Việc thờ thần tượng dẫn đến
cảnh tiêu diệt

  1“Hãy đặt kèn lên môi
   và thổi tiếng báo động!
  Kẻ thù vồ dân CHÚA như chim ưng.
   Dân Ít-ra-en đã phá giao ước
   và chống lại lời giáo huấn ta.
  2Chúng kêu la cùng ta,
   ‘Lạy Thượng-Đế chúng tôi ơi,
  chúng tôi trong Ít-ra-en nhìn biết Ngài!’
  3Nhưng Ít-ra-en đã từ bỏ điều thiện,
   nên kẻ thù sẽ rượt đuổi chúng nó.
  4Chúng tự chọn vua lấy cho mình,
   không thèm xin phép ta.
  Chúng tự chọn các lãnh tụ mình,
   những người ta không hề biết.
  Chúng lấy bạc vàng tạc thành tượng chạm,
   vì vậy mà chúng sẽ bị tiêu diệt.
  5Ta ghét tượng bò con trong Ít-ra-en!
   Ta rất tức giận dân chúng.
  Chúng sẽ bị nhơ nhớp cho đến bao giờ?
  6Tượng chạm là vật do thợ làm ra;
   không phải là thần.
  Tượng bò con của Ít-ra-en
   sẽ bị đập bể vụn.
  7Dân Ít-ra-en làm điều ngu dại,
   giống như gieo gió,
   nhưng chúng sẽ gặt bão.
  Giống như cọng lúa không hột,
   nó chẳng tạo ra được gì.
  Dù cho nó tạo ra được gì đi nữa,
   thì các dân khác sẽ ăn nó.
  8Ít-ra-en bị ăn nuốt;
   dân ta trà trộn với các dân khác
   và trở thành vô ích cho ta.
  9Ít-ra-en giống như con lừa hoang đi rông.
   Nó chạy đến A-xy-ri;
  Nó đã thuê các dân khác bảo vệ mình.
  10Dù cho Ít-ra-en đã trà trộn với các dân khác,
   ta sẽ gom chúng nó về.
  Chúng sẽ càng ngày càng yếu
   khi chúng chịu khổ dưới tay vua A-xy-ri vĩ đại.

Ít-ra-ên thờ cúng thần tượng

  11Dù Ít-ra-en đã xây nhiều bàn thờ hơn
   để chuộc tội,
  nhưng lại đã dùng bàn thờ
   để phạm tội.
  12Ta đã ghi lại nhiều lời dạy dỗ cho chúng,
   nhưng chúng cho rằng
   đó là những lời giáo huấn xa lạ.
  13Dân Ít-ra-en dâng sinh tế cho ta
   rồi ăn thịt,
  nhưng CHÚA không hài lòng
   về những sinh tế đó.
  Ngài nhớ lại các điều ác chúng làm,
   và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.
  Chúng sẽ phải làm tôi mọi
   trở lại như thuở còn ở Ai-cập.
  14Ít-ra-en đã quên Đấng Tạo Hóa mình
   và xây cung điện;
  Giu-đa đã xây nhiều thành có vách kiên cố.
   Nhưng ta sẽ sai lửa đến trên các thành đó
   và tiêu diệt các toà nhà vững chắc của chúng.”