13

Kôranh Nơm Mbơh Lor Bơh N'gor Yuda Mbơh Ăn Y-Jêrôbôam Njrăng

1Dôl Y-Jêrôbôam dâk dăch nơng, gay su n'hôl ƀâu kah, aơ, geh du huê bunuyh Brah Ndu luh tă bơh n'gor Yuda, tông nau ngơi Yêhôva prơh hăn tât ma ƀon Bêthel.
2Tĭng nâm nau Yêhôva ngơi lah bunuyh nây nter tâm rdâng đah nơng, lah:
  "Hơi nơng, nơng! Pô aơ nau Yêhôva lah: Aơ bu mra deh ma du huê kon bu klâu ma ngih Y-David, amoh păng Y-Jôsia. Jêh ri păng mra ƀư brah ta kalơ may n'hanh phung kôranh ƀư brah ta ntŭk prêh kalơ, jêng phung su n'hôl ƀâu kah ta kalơ may, jêh ri bu mra su ta kalơ may nting phung bunuyh khĭt."
3Tâm nar nây, bunuyh Brah Ndu nây ăn nau tâm mbên nar nây đŏng, jêh ri lah: "Aơ jêng nau tâm mbên Yêhôva ngơi jêh: Nơng mra klưh rlâm, jêh ri ŭnh buh ta kalơ nơng mra hŭk padih."
4Tơlah hađăch tăng nau bunuyh Brah Ndu ngơi, nau păng nter tâm rdâng đah nơng ta ƀon Bêthel, Y-Jêrôbôam yơr ti tă bơh nơng, lah: "Nhŭp hom păng!"
 Ƀiălah ti păng yơr tâm rdâng đah bunuyh nây jêng dăng krŏt ro, mâu hôm blau kôn tay đŏng ôh.
5Nơng klưh rlâm, jêh ri ŭnh buh ta kalơ nơng lĕ hŭk padih nơng, di ngăn tĭng nâm nau bunuyh Brah Ndu hŏ nkoch tĭng nâm nau Yêhôva ngơi lah jêh. 6Jêh ri hađăch lah ma bunuyh Brah Ndu:
 "Aƀaơ ri dăn ma may sâm vơh vơl hom nau yô̆ an bơh Yêhôva Brah Ndu may, jêh ri mbơh sơm an ma gâp ƀă, gay ăn ti gâp dơi bah." Bu nuyh Brah Ndu vơh vơl ma Yêhôva, jêh ri ti hađăch bah jêng tay nâm bu saơm.
7Pônây hađăch lah ma bunuyh Brah Ndu: "Dăn jă may sĭt tât ngih vâl gâp dŏng ndơ sông sa jêh ri gâp mra ăn ndơ nkơ ma may." 8Bunuyh Brah Ndu lah ma hađăch:
  "Tơlah may ăn ma gâp n'gul ngih may, gâp mâu mra lăp ôh ndrel ma may. Jêh ri gâp mâu mra sa piăng let mâu lah nhêt dak tâm ntŭk aơ ôh;
9yorlah Yêhôva ngơi ntĭnh jêh ma gâp pô nây, lah: 'Lơi ta may sa piăng let ôh, mâu lĕ nhêt dak, mâu lah sĭt tĭng trong ơm may." 10Pônây păng hăn sĭt trong êng, jêh ri mâu sĭt ôh trong păng văch tât ma ƀon Bêthel. 11Geh du huê kôranh nơm mbơh lor buranh gŭ ta ƀon Bêthel.
 Phung kon buklâu păng văch nkoch ma păng lĕ rngôch nau bunuyh Brah Ndu hŏ ƀư ta ƀon Bêthet tâm nar nây, jêh ri lĕ nau păng hŏ ngơi đah hađăch khân păng.
 Mbơ̆ păng tăng nau nkoch bri nây, pônây ôp ro kon păng
12"Mbah trong bunuyh nây sĭt?" Phung kon buklâu păng nchŏng ma păng trong bunuyh Brah Ndu gŭ ta n'gor Yuda hŏ dâk hăn jêh. 13Jêh ri păng lah ma phung kon buklâu păng:
 "Dăp hom ưn seh bri gâp ". Pô nây khân păng dăp ưn seh bri ma păng, jêh nây păng ncho.
14Păng tĭng bunuyh Brah Ndu, ban ôbăl gŭ tâm dâng tơm si.
  Păng lah ma ôbăl: "May hĕ jêng bunuyh Brah Ndu văch tât bơh n'gor Yuda?" Ôbăl plơ̆ lah: "Gâp ro yơh."
15Jêh ri păng lah ma ôbăl: "Sĭt hom ndrel ma gâp jêh ri sông sa" 16Ôbăl lah: "Gâp mâu dơi sĭt ôh ndrel ma may, mâu lah lăp tâm ngih may; mâu lĕ gâp mra sa piăng let mâu lah nhêt dak ndrel ma may tâm ntŭk aơ, 17yorlah nau Yêhôva ngơi jêh ma gâp pô aơ: "Lơi may sa ôh piăng let mâu lah nhêt dak ta ntŭk nây, kŏ mâu dơi đŏng sĭt tĭng trong may gay ŭch hăn tât!"
18Jêh ri păng lah đŏng ma ôbăl: "Gâp jêng du huê kôranh nơm mbơh lor nâm bu may đŏng, jêh ri du huê brah ntuh bâr ngơi jêh ma gâp nau Yêhôva ngơi, lah:
 'Leo hom păng sĭt ndrel ma may lăp tâm ngih may, gay ăn păng sa piăng let jêh ri nhêt dak. Ƀiălah nơm mbơh lor aơ ngơi mƀruh ma ôbăl.
19Yor ri dĭng bunuyh Brah Ndu sĭt ndrel ma păng, sông sa jêh ri nhêt dak ta ngih păng. 20Tơlah bar hê khân păng dôl gŭ ta sưng sông sa, geh nau Yêhôva ngơi đah kôranh nơm mbơh lor, nơm leo ôbăl sĭt. 21păng nter ma bunuyh Brah Ndu nơm văch tât bơh n'gor Yuda, lah: "Yêhôva lah pô aơ: 'Yorlah may mâu tông ôh nau Yêhôva ngơi, jêh ri mâu djôt prăp ôh nau Yêhôva Brah Ndu may hŏ ntĭnh ma may, 22ƀiălah plơ̆ sĭt tay sa piăng let, nhêt dak ta nây jêng ntŭk Yêhôva lĕ lah jêh:
 "Lơi sa piăng let jêh ri nhêt dak ôh." Pôri săk jăn khĭt may mâu mra tâp ôh tâm môch phung chô che may."
23Jêh păng sa piăng let nhêt jêh dak, păng dăp ưn seh ma kôranh nơm mbơh lor jêng nơm păng leo sĭt. 24Păng dâk sĭt ro; rŏ trong păng mâp du mlâm yau mŭr jêh nây yau de kăp. Săk jăn păng khĭt jêh mplâng ta trong, jêh ri seh bri gŭ grem êp meng ôbăl; jêh ri yau mŭr tâm bar đŏng gŭ grem ta meng săk jăn bu nuyh khĭt. 25Aơ, geh bunuyh prot rgăn dăch saơ săk jăn khĭt mplâng ta trong jêh ri yau mŭr gŭ grem ta meng săk jăn khĭt. Jêh ta nây khân păng hăn nkoch nau nây tâm ƀon kôranh nơm mbor lor ranh nây gŭ.
26Tơlah kôranh nơm mbơh lor bu ranh, nơm leo ôbăl sĭt tăng bu tâm nkoch nâu nây, păng lah: "Nây jêng bunuyh Brah Ndu rlau nau Yêhôva ngơi. Yor nây yơh Yêhôva jao păng ăn yau mŭr sa hêk jêh ri nkhĭt lơi păng, di tĭng nâm nau Yêhôva ngơi jêh ma păng." 27Jêh ma mây, păng đă phung kon buklâu păng nơm, lah:
 "Dăp hom seh bri gâp." Khân ôbăl sâm dăp an seh bri păng.
28Păng hăn ro, jêh ri saơ săk jăn khĭt ôbăl mplâng ta trong, seh bri jêh ri yau mŭr gŭ grem bar đah ding êp săk jăn khĭt. Yau mŭr mâu sa hêk săk jăn khĭt jêh ri mâu kăp đŏng seh bri nây.
29Kôranh nơm mbơh lor buranh chông săk jăn khĭt bu nuyh Brah Ndu, rdeng ta kalơ seh bri, jêh ri leo sĭt ôbăl rlet ma ƀon păng nơm, nhĭm nhiăng jêh nây tâp brôi ôbăl.
30Păng nklăch săk jăn khĭt nây tâm môch păng nơm, jêh ri khân păng nhĭm vơl ma ôbăl lah: "Yô̆ nđach ngăn! Hơi oh gâp!" 31Tơlah jêh păng brôi ôbăl, păng lah ma phung kon buklâu păng: "Tơlah gâp khĭt, khân may tâp gâp tâm môch hŏ tâp jêh bunuyh Brah Ndu, nting nđăng gâp ta meng nting nđăng păng.
32Yorlah nau păng nter lah ma nau Yêhôva ngơi tâm rdâng đah lĕ rngôch ngih ntŭk prêh kalơ tâm ƀon n'gor Samari bu ăn tât ngăn." 33Jêh nau nây Y-Jêrôbôam, mâu ŭch plơ̆ sĭt ôh đah trong nau mhĭk păng, ƀiălah lơ hâu njêng tay phung kôranh ƀư brah ma ntŭk prêh kalơ săch tâm phung ƀon lan; ma mbu nơm ŭch, păng ăn ôbăl jêng kôranh ƀư brah ma ntŭk prêh kalơ.
34Nau nây jêng tih ma ngih Y-Jêrôbôam, yor nây kŏ tât bu ƀư rai lơi ngih Y-Jêrôbôam bơh kaklơ neh ntu.