10

1Tơlah hađăch bu ur n'gor Sêba tăng lư ma Y-Salômôn yor amoh Yêhôva, păng văch tât gay ŭch rlong uănh ôbăl âk nau ôp hôr dŭt jêr. 2Păng tât ta ƀon Yêrusalem phung băl păng hăn tĭng âk ngăn, n'hanh ma seh samô rdeng dak ƀâu kah, mah âk ngăn jêh ri ntil lŭ khlay. Lah păng lĕ tât jêh ma Y-Salômôn, păng nkoch ma ôbăl lĕ nau păng ŭch mĭn. 3Y-Salômơn, plơ̆ lah lĕ nau păng ŭch ôp, mâu geh ôh du ntil nau ŭch pôn ndâp gay ma hađăch mâu dơi rblang ma păng. 4Tơlah hađăch bu ur n'gor Sêba saơ jêh lĕ nau blau mĭn bơh Y-Salômôn, ngih jay păng hŏ ndâk jêh, 5ndơ sông sa kalơ sưng sông păng, rnơl gŭ ma phung kôranh păng, kan phung oh mon păng, bok ao ma phung nây nsoh, phung njŭn kachok ma păng nhêt, jêh ri ndơ nhhơr gŭch păng nhhơr ta ngih Yêhôva, bu ur nây mâu hôm blau lah đŏng ôh.
6Jêh ma nây păng lah: "Jêng ngăn yơh nau bu nkoch tâm n'gor gâp nơm ma nau kan may ƀư jêh ri nau may blau mĭn. 7Ƀiălah ê lor ma gâp tât ta aơ, jêh ri mâu hŏ măt saơ ôh lĕ nau aơ, ri dĭng gâp mâu ŭch iăt; jêh ri aơ, bu mâu nkoch ôh ma gâp n'gul klong; nau may blau mĭn jêh ri nau may ndrŏng kuăng jêng rmeh rlau lơn ma nau bu nkoch bri ma gâp hŏ tăng 8Phung oh mon hađăch ueh lăng ngăn! Phung oh mon hađăch gŭ mro pa năp măt may, jêh ri tăng nau may blau mĭn
9Mŏt ton ma Yêhôva Brah Ndu may, yorlah Păng geh nau maak tâm may jêh ri n'gân may ta kalơ sưng hađăch phung Israel! Yorlah Yêhôva rŏng ma phung Israel mro mrăng, yor ri Păng njêng may ƀư hađăch gay chiă uănh ăn di jêh ri nau sŏng."
10Pônây hađăch bu ur n'gor Sêba nhhơr ma Hađăch Salômôn du rhiăng bar jê̆t talâng mah jêh ri âk ngăn dak si ƀâu kah n'hanh ma lŭ khlay. Mâu hôm mâp geh đŏng ôh dak ƀâu kah bu leo âk rmeh tâm ban nâm hađăch bu ur n'gor Sêba ăn jêh ma hađăch Salômôn. 11Jêh ma nây âk bôk kŭmpăn Y-Hiram rdeng mah tă bơr n'gor bri Ôphir, jêh nây đŏng rdeng tơm rte jêh ri lŭ khay âk râk ngăn. 12Ma tom rte nây yơh hađăch ƀư jrŏng gâng ngih Yêhôva jêh ri ngih hađăch, ƀư n'hanh ma gong rêng, gong rêng loih ma phung kâp mprơ. Ntơm bơh nây mâu hôm saơ geh ôh bu djôt leo tât Yêrusalem tơm rte tâm ban nây đŏng n'ho tât nar aơ.
13Hađăch Salômôn ăn ma hađăch bu ur n'gor Sêba lĕ ndơ păng ŭch, mâu klăp khlay ôh moh ndơ Y-Salômôn hŏ ăn; nây jêng ndơ nkơ ma păng. Pônây, hađăcch bu ur jêh ri oh mon păng plơ̆ sĭt rlet bri khân păng nơm.

Nau Ndrŏng Jêh Ri Nau Lư N'găr Y-Salômôn

14Mah hađăch Salômôn geh sŏk dơn ăp năm njing jâk tât prao rhiăng pơh jê̆t ma prao talâng, 15mâu geh kơp ôh mah luh bơh phung tâm tăch rgâl jêh ri bơh phung tăch rgâl đah mpôl bu năch, tă bơh lĕ rngôch phung hađăch n'gor bri Arabi, jêh nây bơh phung kôranh chiă uănh bri leo tâm gop nsum. 16Hađăch Salômôn ƀư bar rhiăng mlâm khêl toyh chiăr ndop mah, tâm ăp mlâm dŏng prao rhiăng Sêkel mah; 17ƀư đŏng pe rhiăng mlâm khêl jê̆, bu chiăr ndop mah, tâm ăp mlâm pe min mah. Hađăch ăn khêl nây tâm Ngih Bri Krŏng Liban. 18Hađăch ƀư đŏng du mlâm sưng hađăch toyh ma la, jêh ri mblum păng ma mah chrêk.
19Sưng hađăch nây geh bak gung prao kơn; săk sưng prêh pakơi rvang mlâm jêng ntŭk mƀin bar đah ding ntŭk gŭ geh ntŭk rkơl ti, jêh ri bar mlâm rup yau mŭr dâk êp meng bar đah ntŭk rkơl ti, 20jêh ma nây geh đŏng jê̆t ma bar mlâm rup yau mŭr êng, ăp mlâm rup yau mŭr dâk bar đah ta bôl prao kơn bak gung nây. Mâu hŏ geh ôh ƀon bri hađăch êng ƀư tâm ban pô nây.
21Lĕ rngôch kachok nhêt Hađăch Salômôn bu hŏ ƀư đah mah, jêh ri lĕ rngôch khăl ngan tâm Ngih Krŏng N'gor Liban bu ƀư đah mah chrêk. Mâu geh ôh ntil ndơ bu ƀư đah prăk. Bu kơp prăk jêng mâu nă khlay ôh dôl rnôk Y-Salômôn. 22Yorlah hađăch geh âk ngăn kŭm păn tă bơh Tarsis ta dak mƀŭt n'hanh âk kŭm păn Y-Hiram, tâm ăp năm pe tơ̆ rdeng leo mah, prăk, la rveh, kuĕnh jêh ri brak.
23Pônây Hađăch Salômôn jêng rlau lơn ma lĕ rngôch hađăch ta neh ntu tâm nau ndrŏng jêh ri nau blau mĭn. 24Lam lĕ neh ntu joi gay tâm mâp đah Y-Salômôn ŭch iăt nau blau mĭn Brah Ndu dơm jêh tâm nuih n'hâm păng. 25Ăp năm hŏ tâm nal jêh, ăp bunuyh khân păng djôt leo dadê ndơ nhhơr chê̆ pi ma hađăch, ƀă ndơ bu ƀư đah prăk jêh ri mah, bok ao, dak si tăng, dak si ƀâu kah, seh, jêh ri seh bri.

Nau Y-Salômôn Tăch Rgâl Seh Jêh Ri Ndeh Seh

26Y-Salômôn bun nsum ndeh seh jêh ri phung ncho seh; geh du rbăn puăn rhiăng ndeh seh jêh ri du rmưn bar rbăn phung ncho seh, ăn tâm ƀon bun prăp ndeh seh, jêh ri êp kêng hađăch ta ƀon Yêrusalem.
27Ta ƀon Yêrusalem hađăch ƀư ma prăk mâu nă khlay ôh nâm bu lŭ, jêh ri tơm si sêdar ăn dơi geh âk nâm bu tơm si Sikamôr tâm neh lâng Sêphala. 28Hađăch Salômôn dơi geh âk seh yor sŏk tă bơh n'gor Êjipt jêh ri n'gor Kuê; du phung mpôl kâp rvăt ma hađăch hăn joi rvăt ma phung, tâm di rnoh. 29Bu dơi rvăt du bôk ndeh seh bơh n'gor Êjipt tâm prao rhiăng sêkel prăk, jêh ri du mlâm seh du rhiăng prăm jê̆t sêkel prăk. Phung hađăch Hitit jêh ri hađăch Syri ăt tĭng rnoh nây đŏng; đă phung mpôl rvăt bơh hađăch sâm rvăt an.