2

Nau Y-David Ntĭnh Ma Y-Salômôn

1Tơlah nar Y-David lôch jêh, păng khĭt dăch jêh, păng ntĭnh ma Y-Salômôn kon buklâu păng, lah: 2"Gâp lĕ dăch dâk hăn trong lĕ rngôch bu nuyh. Ăn may jêng katang jêh ri mpơl may nơm jêng du huê bunuyh kôranh! 3Djôt prăp hom nau Yêhôva Brah Ndu may ntăm, chuat tâm trong păng, jêh ri djôt prăp nau vay dôih păng, nau păng ntrŭnh, nau păng phat dôih, jêh ri nau păng mbơh, tĭng nâm chih jêh tâm nau vay Y-Môis, gay ăn may dơi chăt hao tâm lĕ nau may ƀư jêh ri ta ntŭk may hăn; 4gay ma Yêhôva dơi ăn n'hêl nanê̆ nau păng ngơi jêh di ma gâp, lah: "Tơlah phung kon buklâu may njrăng ma trong khân păng gay hăn panăp gâp tâm nau răp jăp ma lĕ nuih n'hâm, lĕ huêng khân păng, pôri may mâu mra pưt ôh du huê buklâu thoi ntŭk may ta sưng hađăch phung Israel." 5May hŏ gĭt đŏng ma nau Y-Jôap, kon buklâu Y-Sêruia ƀư jêh ma gâp, nau păng hŏ ƀư đah bar hê kôranh phung Israel, Y-Apner kon buklâu Y-Ner, jêh ri Y-Amasa, kon buklâu Y-Jêther. Păng hŏ nkhĭt bar hê nây, ƀư pling mham khân ôbăl dôl đăp mpăn nâm bu dôl geh nau tâm lơh. Păng hŏ ƀư pling mham bu nôk tâm lơh krêp ta rse bŭt păng vân, jêh ri ta ntâu jot păng ta jâng. 6Pôri may ƀư tĭng nâm nau gĭt mĭn may tâm nau kan aơ, jêh ri lơi ta ăn bôk mbra (ndra) păng đăp mpăn hăn jŭr tâm Ƀon Phung Khĭt.
7Ăn may gŭ ngao hom ma nau ueh đah phung kon buklâu Y-Barsilai, bunuyh Galaat; ăn hom khân păng sông nsum du sưng n'hanh may. Yorlah khân păng hŏ ƀư nau ueh ma gâp, dôl nôk gâp nchuăt du bơh Y-Apsalôm, nâu may.
8May tâm ban đŏng geh Y-Simei, kon bu klâu Y-Gêra, phung Benjamin, ƀon Bahurim. Păng hŏ thăm gâp ma nau rak rtăp tâm nar gâp hăn rlet ma ƀon Mahanaim, ƀiălah tơlah păng trŭnh văch tâm mâp đah gâp ta dak krong Yurdan, gâp geh ma amoh Yêhôva ŭch ton sơm ma păng pô aơ: "Gâp mâu mra nkhĭt ôh may ma đao!
9Ƀiălah may lơi ta uănh ôh păng mâu geh nau tih, yorlah may jêng du huê gĭt mĭn jêh ri blau mâm jêng nau mra ƀư ma păng. May ƀư hom ma păng jêh ri ăn păng leo bôk mbra krêp mham trŭnh tâm Ƀon Phung Khĭt."

Nau Y-David Khĭt

10Jêh nây Y-David khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Y-David. 11Rnôk Y-David chiă uăch phung Israel geh puăn jê̆t năm; păng chiă uănh ta ƀon Hêbron pơh năm jêh ri pe jê̆t ma pe năm ta ƀon Yêrusalem.
12Pônây Y-Salômôn gŭ ta sưng hađăch mbơ̆ păng, jêh ri ƀon bri hađăch păng nâp ngăn. Y-Salômôn Ƀư Nâp Ƀon Bri Hađăch Păng.
13Y-Adônija, kon buklâu H'Hagit hăn ma H'Batsêba, mê̆ Y-Salômôn. Jêh ri Y-Batsêba ôp păng: "May văch tât ma nau đăp mpăn lĕ?" Păng plơ̆ lah: "Ma nau đăp mpăn đŏng." 14Jêh nây ngơi tay: "Gâp geh du nau ŭch lah ma ay." Păng lah: "Ngơi hom"
15Y-Adônija ngơi: "Ay hŏ gĭt đŏng ma ƀon bri hađăch aơ jêng ndơ gâp, jêh ri lĕ rngôch phung Israel gŭ kâp gâp dadê chiă uănh, ƀiălah ƀon bri hađăch hŏ rlơ̆ jêng nkhơng ndơ oh gâp, nây jêng tă bơh Yêhôva dơm. 16Ƀiălah aƀaơ gâp geh du nau ŭch dăn ma ay; gay ma ay lơi ta dun.
 "Păng lah: "Ngơi hom."
17Y-Adônija ngơi: "Gâp dăn ma ay sâm ngơi an ma Hađăch-Salômôn-păng mâu mra dun ôh ma ay-ăn ma gâp H'Abisak bu ur Sunamit jêng ur gâp." 18H'Batsêba lah:
  "Ueh jêh, gâp mra ngơi ma hađăch nau may ŭch"
19H'Batsêba hăn mâp Hađăch-Salômôn gay sâm dăn ma hađăch ăn yor nau Y-Adônija. Hađăch dâk gay tâm mâp đah ôbăl, jêh ri kŭnh mbah panăp ôbăl; pônây, păng gŭ ta sưng hađăch păng, jêh ta nây păng ăn bu leo rnơl gŭ ma mê̆ hađăch, jêh ri ôbăl gŭ mpeh pa ma păng. 20Nôk nây ôbăl lah: "Gâp geh du nau jê̆ ŭch dăn ma may; gay ma may lơi dĭng dun ôh" Hađăch plơ̆ lah: "Hơi mê̆, dăn hom gâp mâu mra dun ôh."
21Ôbăl lah: "Ăn H'Abisak bu ur Sanamit jêng ur ma Y-Adônija, nâu may."
22Ƀiă lah Hađăch Salômôn plơ̆ lah ma mê̆ păng: "Mâm ay dăn ăn H'Abisak bu ur Sunamit jêng ur ma Y-Adônija? Mâm dĭng ay mâu dăn ƀon bri hađăch aơ ăn ma păng; yorlah păng jêng nâu gâp. Mâm dĭng ay mâu dăn ăn păng kôranh ƀư brah Y-Abiathar jêh ri Y-Jôap, kon buklâu Y-Sêruia mpeh ma păng." 23Nôk nây, Hađăch Salômôn ton sơm ma amoh Yêhôva, lah: "Ăn Yêhôva ƀư ma gâp tĭng nâm păng ŭch tơlah Y-Adônija mâu nkhĭt lơi ôh păng yor ma nau dăn aơ.
24Yor nây aƀaơ ri, gâp tâm amoh Yêhôva gŭ rêh, Nơm hŏ njêng jêh gâp dơi nâp, hŏ dơm gâp ta sưng Hađăch David, mbơ̆ gâp, jêh ri njêng jêh du mlâm ngih ma gâp, tĭng nâm păng hŏ ton, bu mra nkhĭt Y-Adônija nar aơ." 25Hađăch Salômôn ntrŭnh nau lah ma Y-Bênaya, kon bu klâu Y-Jêhôida. Ăn Y-Bênaya hăn nkhĭt Y-Adônija jêh ri păng khĭt. 26Hađăch lah ma kôranh ƀư brah Y-Abiathar: "Hăn sĭt hom ma ƀon Anathôt, chăm ntŭk ndrâm may nơm, yorlah may lĕ di ma nau khĭt. Ƀiălah nar aơ gâp mâu nkhĭt ôh may, yorlah may tung hip kôranh Brah Yêhôva ta năp mbơ̆ gâp, jêh ri may lĕ tă mâp geh ndrel lĕ rngôch nau rêh ni mbơ̆ gâp hŏ dơn."
27Pôri, Y-Salômôn mprơh lơi Y-Abiathar, mâu hôm kan kôranh ƀư brah ta năp măt Yêhôva đŏng ôh, gay ăn di ngăn nau Yêhôva ngơi jêh ma noi deh kôranh ƀư brah Y-Êli ta ƀon Silô. 28Tơlah nau tâm nkoch aơ tăng tôr Y-Jôap yorlah Y-Jôap rđâng an ma Y-Adônija, nđâp tơlah păng mâu rđâng an ôh ma Y-Apsalôm-Y-Jôap du rlet ma ngih bok Yêhôva jêh ri kuăn ta nke nơng ƀư brah. 29Bu mbơh ma Hađăch-Salômôn:
 "Y-Jôap du jêh rlet ma ngih bok Yêhôva, jêh ri, ri păng dôl kuăn nke gŭ êp ta meng nơng." Y-Salômôn lah ma Y-Bênaya, kon buklâu Y-Jêhôida pô aơ: "Hăn hom, nkhĭt lơi păng"
30Pô nây Y-Bênaya hăn tât Ngih bok Yêhôva jêh ri lah ma păng: "Hađăch ntĭnh, Luh hom." Ƀiălah Y-Jôap lah: "Mâu ôh, gâp mra khĭt ta aơ." Pôri Y-Bênaya plơ̆ mbơh tay ma hađăch, lah: "Pô aơ nau gâp lah ma Y-Jôap, jêh ri pre (păng) nkhơng lah trong ri." 31Hađăch lah: "Ƀư tĭng nâm nau păng nơm hŏ lah. Nkhĭt păng jêh ri leo tâp lơi păng; tâm ban pô nây gâp jêh ri ngih mbơ̆ gâp mra dơi jut nau tih pling mham Y-Jôap hoch mham mâu geh ôh geh nau tih. 32Yêhôva mra har plơng ƀư ăn păng pling mham ta kalơ bôk păng nơm. Yorlah, dôl mbơ̆ gâp jêng Y-David mâu gĭt ôh păng hŏ rduh lơh jêh ri nkhĭt bar hê buklâu sŏng ngăn jêh ri ueh lơn ma păng. Nây jêng Y-Apner, kon buklâu Y-Ner, kôranh tahan phung Israel; jêh ri Y-Amasa, kon buklâu Y-Jêther, kôranh tahan phung Yuda. 33Pônây mham khân ôbăl pling tay ta kalơ bôk Y-Jôap jêh ri ta kalơ bôk phung kon sau păng ƀaƀơ n'ho ro; ƀiălah Y-David jêh ri phung kon sau păng, ma ngih păng, jêh ri ma sưng hađăch păng mra dơi đăp mpăn tă bơh Yêhôva mro mrăng."
34Pônây, Y-Bênaya kon buklâu Y-Jêhôida, hăn hao, sreh Y-Jôap jêh ri nkhĭt lơi păng. Bu tâp brôi păng ta ngih păng nơm, dăch bri rdah. 35Hađăch dơm kan ma Y-Bênaya, kon buklâu Y-Jêhôida, jêng kôranh tahan ntrok Y-Jôap; jêh ri hađăch dơm kan ma Y-Sadôk kôranh ƀư brah ntrok Y-Abithar. 36Jêh tanây hađăch prơh bu hăn kuăl Y-Simei jêh ri lah ma păng: "Ăn may ƀư ngih may nơm tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri gŭ ta nây.
 Lơi ta du bơh ntŭk nây gay hăn ta aơ ta ri.
37Yorlah ăn may gĭt ta nar may du luh tăbơh ntŭk nây jêh ri rgăn dak n'hor sêdrôn, nanê̆ ngăn may mra khĭt. Mham may mra pling ta kalơ bôk may nơm."
38Y-Simei lah ma hađăch: "Nau may lah jêng di ueh ngăn; tĭng nâm nau hađăch kôranh gâp lah jêh, tâm ban pônây lĕ oh mon may mra ƀư." Pô nây Y-Sêmei gŭ tâm ƀon Yêrusalem jŏ nar." 39Ƀiălah lôch pe năm, geh bar hê phung dĭk Y-Simei nchuăt du rlet ma Y-Akis, kon buklâu Y-Maka, hađăch ƀon Gat. Bu mbơh ma Y-Simei pô aơ:
 "Ta ri, phung dĭk may dôl gŭ ta ƀon Gat."
40Y-Simei dâk ro, dăp ưn seh bri păng, jêh ri hăn tât ƀon Gat, mâp Y-Akis gay hăn joi phung dĭk păng. Pônây Y-Simei hăn tât ƀon Gat jêh ri djôt sĭt mplơ̆ phung dĭk păng. 41Tơlah Hađăch Salômôn tăng bu mbơh ma Y-Simei luh jêh tă bơh ƀon Yêrusalem hăn rlet ma ƀon Gat jêh ri plơ̆ sĭt tay jêh,
42hađăch prơh bu hăn kuăl Y-Simei jêh ri lah: Di lĕ gâp hŏ đă may ton jêh ta năp măt Yêhôva, jêh ri ntĭnh dŭt katang ma may, lah: "Moh nar may luh bơh ƀon Yêrusalem gay hăn ta aơ ta ri nanê̆ ngăn may mra khĭt?' May hŏ lah ma gâp pô aơ:
  'Nau hađăch lah di ngăn. Gâp mra tông ngăn.'
43Pô nây mâm dĭng may mâu djôt prăp nau may ton sơm ma Yêhôva jêh ri nau gâp hŏ lah jêh ma may?"
44Hađăch ngơi tay ma Y-Simei: "May hŏ gĭt tâm nuih n'hâm may nơm rah vah jêh lĕ nau mhĭk may hŏ ƀư ma Y-David, mbơ̆ gâp. Aƀaơ ri Yêhôva mra har plơng ma may lĕ nau mhĭk may hŏ ƀư. 45Ƀiă lah Hađăch Salômôn mra geh nau mŏt ton, jêh ri sưng hađăch Y-David mra ăn nâp ta năp măt Yêhôva tât n'ho ro."
46Jêh nây, hađăch ntĭnh ma Y-Bênaya kon bu klâu Y-Jêhôida, jêh ri păng hăn sreh nkhĭt Y-Simei, jêh ri Y-Simei khĭt.
 Nôk nây ƀon bri hađăch jêng nâp tâm ti Y-Salômôn.