36

Nau Su Ndrom Sămƀŭt Ntâu

1Năm rơh puăn Y-Jêhôyakim, kon bu klâu Y-Jôsia, hađăch Yuda, Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi pô aơ: 2"Sŏk hom du ndrom sămƀŭt ntâu, jêh ri chih ta nây lĕ rngôch nau gâp hŏ ngơi jêh ma may tâm rdâng đah phung Israel, phung Yuda, jêh ri ma lĕ rngôch mpôl bunuyh, ntơm bơh nar gâp ngơi jêh ma may, bơh rnôk Y-Jôsia, tât nar aơ.
3Tơlah phung Yuda mra gĭt lĕ rngôch nau mhĭk gâp mĭn jêh ŭch ƀư ma khân păng, pôri ăp nơm dơi plơ̆ sĭt tă bơh trong mhĭk păng, gay ma gâp yô̆ an nau kue jêh ri nau tih khân păng."
4Y-Yêrêmi kuăl Y-Baruk, kon bu klâu Y-Nêria, jêh ri Y-Baruk chih ta ndrom sămƀŭt ntâu tĭng nâm nau Y-Yêrêmi mbơh lĕ rngôch nau Yêhôva ngơi jêh ma păng. 5Y-Yêrêmi ntĭnh ma Y-Baruk, lah, "Bu kân, buay mâu ăn gâp hăn ma ngih Yêhôva ôh; 6pônây ăn may hăn ta nar ver ât sông sa jêh ri uănh nau Yêhôva ngơi may hŏ chih jêh ta ndrom sămƀŭt ntâu tĭng nâm gâp lah an jêh, ăn lĕ rngôch phung ƀon lan tăng tâm ngih Yêhôva. Tâm ban lĕ ăn may uănh sămƀŭt nây ăn lĕ rngôch phung Yuda văch ta ƀon khân păng nơm iăt đŏng. 7Klăp lah khân păng mra vơh vơl ta năp Yêhôva, jêh ri ăp nơm mra plơ̆ sĭt tă bơh trong mhĭk păng, yorlah nau Yêhôva nuih jêh ri hao nuih păng mbơh jêh tâm rdâng đah ƀon lan aơ jêng toyh ngãn."
8Y-Baruk, kon bu klâu Y-Nêria, bư lĕ rngôch nau kôranh nơm lor Y-Yêrêmi hŏ nti jêh ma păng, păng nti nau Yêhôva ngơi bơh ndrom sămƀŭt ntâu tâm ngih Yêhôva.
9Tâm năm rơh prăm Y-Jêhôyakim, kon bu klâu Y-Jôsia, hađăch Yuda, ta khay sĭn, lĕ rngôch phung ƀon lan tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan văch tă lĕ rngôch ƀon tâm n'gor Yuda hăn ma ƀon Yêrusalem tâm năng ver ât sông sa ta năp Yêhôva. 10Pôri lĕ rngôch phung ƀon lan iăt, uănh nau Y-Yêrêmi ngơi chih tâm ndrom sămƀŭt ntâu tâm ngih Yêhôva, tâm jrô Y-Gêmaria kon bu klâu Y-Saphan, kôranh chih sămƀŭt, gŭ ta nhuang ta kalơ ta ntŭk lăp Mpông Pêr Mhe tâm ngih Yêhôva.
11Tơlah Y-Mika kon bu klâu Y-Gêmaria sau Y-Saphan, hŏ tăng jêh bu rŏ lĕ rngôch nau Yêhôva ngơi tâm ndrom sămƀŭt ntâu nây, 12păng trũnh rlet ngih hađăch, lăp tâm kôranh chih sămƀŭt; jêh ri lĕ rngôch phung kôranh gŭ ta nây: geh Y-Êlisama jêng kôranh chih sămƀŭt Y-Dêlaya kon bu klâu Y-Sêmay a, Y-Êlnathan kon bu klâu Y-Akbôr, Y-Gêmaria kon bu klâu Y-Saphan, Y-Sêdêkia kon bu klâu Y-Hanania, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh. 13Y-Mika mbơh ma khân păng lĕ rngôch nau ngơi ôbăl tăng jêh, tơlah Y-Baruk uănh ndrom sămƀŭt ntâu ăn phung ƀon lan iăt.
14Yor ri phung kôranh prơh hăn Y-jêhudi kon bu klâu Y-Nêthania sau Y-Sêlêmia, se Y-Kusi gay lah ma Y-Baruk, djôt hom tâm ti may ndrom sămƀŭt ntâu may uănh jêh ăn phung ƀon lan iăt, jêh ri văch hom." Pôri Y-Baruk kon Y-Nêria djôt ndrom sămƀŭt ntâu nây jêh ri hăn ma khân păng. 15Khân păng lah ma ôbăl, "Gŭ hom jêh ri uănh ăn hên iăt." Y-Baruk uănh sămƀŭt nây ma khân păng. 16Ƀiălah, tơlah khân păng tăng lĕ rngôch nau ngơi, khân păng klach tâm rle uănh ndrăng nơm, jêh ri khân păng lah ma Y-Baruk, "Hên mra mbơh lĕ nau ngơi aơ ma hađăch." 17Khân păng ôp ma Y-Baruk, "Mbơh ma hên, mâm may dơi chih lĕ rngôch nau ngơi aơ? Di lĕ tĭng nâm Y-Yêrêmi sâm lah an?" 18Y-Baruk plơ̆ sĭt lah ma khân păng, "Păng kâp lah an lĕ rngôch nau ngơi aơ ma gâp dôl gâp chih ma dak ôch ta ndrom sămƀŭt ntâu." 19Pôri phung kôranh lah ma Y-Baruk, "Hăn du krap hom, may jêh ri Y-Yêrêmi, lơi ăn du huê bunuyh gĭt ôh ta khân may gŭ." 20Jêh nây lĕ rngôch phung kôranh prãp ndrom sămƀŭt ntâu tâm jrô kôranh chih sămƀŭt Y-Êlisama, khân păng lăp tâm nhuang ngih hađăch, jêh ri nkoch ƀoi lĕ rngôch nau ngơi ăn hađăch iăt. 21Jêh ri hađăch prơh Y-Jêhudi hăn sŏk ndrom sămƀŭt ntâu nây, tă tâm jrô kôranh chih sămƀŭt Y-Êlisama, jêh ri djôt leo rŏ uănh ăn hađăch jêh ri lĕ rngôch phung kôranh gŭ êp hađăch tăng dadê.
22Nar nây jêng khay sĭn; jêh ri hađăch gŭ tâm ngih păng dôl Yan sĭt puh, jêh ri geh ŭnh tâm năk hit panăp păng. 23Dôl Y-Jêhudi uănh geh pe puăn kô̆ tâm ndrom sămƀŭt, hađăch sŏk pêh jê̆ tor lơi kô̆ nây ma pêh, jêh ri pŭr tâm ŭnh, kŏ tât ŭnh sa lĕ ndrom sămƀŭt tâm ŭnh năk. 24Hađăch nđâp ma mpôl oh mon păng tăng lĕ rngôch nau ngơi, mâu geh nau klach ôh, mâu lĕ khân păng nkhêk bok ao khân păng. 25Nđâp lah Y-Êlnathan, Y-Dêlaya, jêh ri Y-Gêmaria dăn nkân hađăch lơi su ôh sămƀŭt nây, păng mâu ŭch iăt ôh nau khân păng. 26Hađăch ntĭnh ma Y-Jêrah mêel kon bu klâu hađăch jêh ri Y-Sêraya kon buklâu Y-Asriêl, jêh ri Y-Sêlêmia kon bu klâu Y-Apdel hăn nhŭp chăp kôranh chih sămƀŭt Y-Baruk jêh ri kôranh nơm mbơh lor, ƀiălah Yêhôva pôn bar hê nây.

Y-Yêrêmi Moh Dôih Ma Hađăch

27Jêh hađăch su lơi ndrom sămƀŭt ntâu nây geh nau ngơi Y-Baruk hŏ chih tĭng nâm Y-Yêrêmi kâp sâm lah an, nau Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi: 28"Sŏk đŏng ndrom sămƀŭt ntâu êng jêh ri chih ta nây lĕ rngôch nau ngơi hŏ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt saơ nây, sămƀŭt nâu Y-Jêhôyakim, hađăch Yuda, su jêh. 29Bi ma Y-Jêhôyakim, hađăch Yuda, ăn may lah ma păng, 'Pô aơ nau Yêhôva lah, may lĕ su lơi jêh ndrom sămƀŭt ntâu nây, jêh ri lah: "Mâm ƀư may chih jêh tâm nây nau hađăch Babilôn mra văch tât nanê̆ ngăn jêh ri ƀư rai bri aơ, jêh ri mra ƀư rai phung bunuyh nđâp mpô mpa tâm bri aơ?" 30Yor nây, aơ jêng nau ngơi Yêhôva lah ma Y-Jêhôyakim, hađăch Yuda: Mâu mra geh du huê nơm gŭ ta sưng hađăch David, jêh ri phan păng bu mra klŭp lơi tâm nklang duh nar, jêh ri ma nau ji kăt rngêt bri măng. 31Jêh ri gâp mra tâm rmal păng, jêh ri phung kon sau păng, nđâp phung oh mon păng, yor nau kue khân păng; gâp mra ăn tât ma khân păng jêh ri ma phung gŭ tân ƀon Yêrusalem, jêh ri phung Yud, lĕ rngôch nau mhĭk gâp mbơh jêh nau tâm rdâng đah khân păng, yorlah khân păng mâu ŭch iăt ôh."
32Pôri, Y-Yêrêmi sŏk đŏng ndrom sămƀŭt ntâu êng ăn ma kôranh chih sămƀŭt Y-Baruk, kon bu klâu Y-Nêria. Păng chih tĭng bâr Y-Yêrêmi sâm lah an lĕ rngôch nau ngơi tâm ndrom sămƀŭt ntâu Y-Jêhôyakim hađăch Yuda su jêh tâm ŭnh, jêh ri kơi ntop âk nau ngơi tâm ban nglăp ta nây.