41

1“Têq tỡ mới tabáih dŏq cỗp Lê-via-than, tỡ la chŏ́q lieih án toâq panũar? 2Têq tỡ mới ĩt panũar, chơ cuoiq múh án, tỡ la ĩt canŏ́q, chơ cŏ́q tabang án? 3Dỡi léq án ễ cucốh cớp sễq mới acláh yỗn án pỡq? Mới chanchớm án sễq yỗn mới sâng sarũiq án tỡ? 4Án yoc ễ táq tếc ratoi cớp mới tỡ? Tỡ la parkhán dŏq cỡt sũl mới loâng tỡ? 5Têq tỡ mới chŏ́q án ariang chŏ́q chớm, dŏq án cỡt crơng rayiauq yỗn tỗp mansễm ca táq ranáq mới? 6Têq tỡ cũai chuaq sĩaq rapai kia dŏq chếq án? Cũai khớn tỡ sỗt sâiq án cỡt cốc, chơ dững chếq pỡ dỗng? 7Têq tỡ mới ĩt máh coih ca dốq choat sĩaq, chơ choat tâng ngcâr tỡ la tâng plỡ án? 8Khân mới satoaq án muoi trỗ sâng, lứq mới lap tỡ ễq satoaq noâng tỗ án! Khân mới khoiq rachíl cớp án muoi trỗ, lứq sốt dỡi mới tỡ nai khlĩr noâng! 9Cũai tỡ têq ễp án yỗn cỡt khũn; toâq noau hữm án, noau taliang mu laliang tâng cutễq. 10Toâq án tamỡ, án sâng nsóq luat ngư; tỡ bữn noau khớn tayứng táng ễ chíl án. 11Bữn cũai aléq rơi chíl án cớp bữn ỡt plot ien? Lứq tỡ bữn noau tâng cốc cutễq nâi têq táq ngkíq.
12“Cứq yoc atỡng yỗn mới dáng tễ nlu án, cớp tễ ŏ́c pla cớp ŏ́c bán rêng án. 13Tỡ bữn noau têq satac ngcâr án, tỡ la clốh yỗn sarloâiq tâng au tac án sớp. 14Noau khớn táq yỗn án caha bỗq, án ca bữn canễng nhôiq ranhau tháng? 15Cloong án samoât khễl noau patoi yỗn khĩt lứq, cớp lêng samoât tamáu. 16Dũ lám ratớt parnơi khâm lứq, dếh cuyal la tỡ têq thỗr amut chu clống. 17Nheq tữh ki ratớt parnơi cỡt khâm lứq; tỡ bữn acán ntrớu têq cáh aloŏh yỗn cỡt ratáh. 18Toâq án choaih, bữn ũih loŏh chĩar toâp; cớp moat án cusâu samoât mandang mbỡiq rơq. 19Pla ũih loŏh tễ bỗq án, cớp ũih pardễh aloŏh hỡ. 20Phĩac suol aloŏh tễ hŏ́ng múh án, cỡt samoât phĩac ũih suol tễ pưn clóq adéh bo noau nhúq pláng. 21Carhỡ án tangứh têq tacât ũih yỗn blữ, ariang pla ũih plĩar loŏh tễ bỗq án. 22Tacong án rêng lứq; dũ náq cũai ca ramóh án, lứq cỡt ngcŏh cớp tỗ chác cangcoaih nheq. 23Ngcâr án ŏ́q loâng ntốq labớt; án lêng samoât tac. 24Mứt án la coang samoât tamáu, cớp tỡ bữn ngcŏh ntrớu loâng; án tỡ nai chĩuq cũai, cớp mứt án lêng samoât cốc tamáu cliet bỗt. 25Toâq án yuor, cũai bán rêng lứq cỡt cangcoaih ngcŏh, cớp tỗp alới pứt sarméq loâng cỗ sâng ngcŏh. 26Tỡ bữn pla dau aléq têq táq yỗn án bớc, tỡ bữn coih, saráh, tỡ la taho aléq têq táq yỗn án bớc. 27Tac la cỡt samoât pláng yỗn án, cớp sapoan la cỡt samoât aluang abốc sâng. 28Lứq tỡ bữn saráh aléq têq táq yỗn án lúh; khân ĩt tamáu takễl chóq án, la cỡt samoât ĩt soc voang chóq án. 29Racál la cỡt samoât soc sâng yỗn án, cớp án cacháng ayê cũai ca toal coih chóq án. 30Púng án cỡt samoât tangkhla adéh pacháh ca nhôiq héng lứq; án chor cutễq talĩng, cỡt samoât cantieih carieih. 31Án táq yỗn dỡq mưt cỡt lampóh samoât dỡq sarloac tâng adéh âm, cớp táq yỗn dỡq mưt sarloac ariang adéh dỡq nsễng sarloac. 32Toâq án lôi dỡq, táq yỗn dỡq cỡt blablưoq yáng clĩ án, cớp táq yỗn dỡq mưt cỡt rapooh cloc. 33Lứq tỡ bữn acán ntrớu tâng cốc cutễq nâi ma têq talĩ yỗn li cớp án; án la charán ca tỡ bữn ngcŏh ntrớu. 34Án sieu alíh máh charán dốq ỗt; án cỡt puo máh charán tâng sarứng.”