6

Yop

1-2Chơ Yop ta‑ỡi E-li-phat neq: “Khân bữn cũai parỗm nheq máh ranáq túh arức cứq, chơ dững cân tâng canân; 3án lứq ntâng clữi tễ máh ŏ́c chũah mpễr tor dỡq mưt. Yuaq ngkíq, cứq chanchớm mới tỡ bữn santar ntrớu tễ santoiq cứq pai samoât cũai yúh pai. 4Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq pán saráh chóq cứq cớp pih tễ saráh ki liei chũop nheq tỗ cứq. Yiang Sursĩ dững dũ ramứh toâq sarlũm cứq, cớp táq yỗn cứq cỡt ngcŏh. 5Aséh dễn cỡt bũi cỗ bữn bát nhuam yỗn án cha; ntroŏq ỡt rangiac bo án bữn ngoan soc. 6Bữn noau yoc cha sana ntiah ca tỡ bữn chóq boi loâng? Lưp tarễl cloc ễm tỡ? 7Sana ariang ki, cứq tỡ ễq cha. Dũ sana cứq cha, án táq yỗn cứq cỡt a‑ĩ sari.
8“Cỗ nŏ́q Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn cứq bữn máh ŏ́c cứq sễq? Cỗ nŏ́q án tỡ bữn ta‑ỡi santoiq cứq câu? 9Khân án hữm pĩeiq, ki yỗn án tĩn sarúq cứq; khân cứq dáng án ễ cachĩt cứq, ki o lứq. 10Khân cứq dáng án ễ táq ngkíq, chơ cứq ayữn ayốq bũi óh, tam cứq a‑ĩ la tỡ bữn pân ntrớu. Cứq dáng samoât lứq Yiang Sursĩ la án ca bráh o lứq; cứq tỡ nai calỡih táh santoiq án patâp. 11Rêng ntrớu táq yỗn cứq bữn tamoong? Nŏ́q cứq têq noâng tamoong, khân cứq ŏ́q ŏ́c ngcuang? 12Tỗ cứq tễng tễ tamáu tỡ? Tỡ la sac sâiq cứq tooc toâq sapoan tỡ? 13Cứq ŏ́q rêng dŏq rachuai tỗ bữm. Cứq tỡ dáng ễ pỡq chu léq noâng dŏq sễq noau rachuai cứq.
14“Bo cứq túh arức ariang nâi, cứq yoc ễ bữn yớu ca tanoang tapứng, tam cứq calỡih tỡ la tỡ bữn calỡih Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. 15Anhia la yớu cứq, ma noâng anhia raphếq rathũ cứq samoât dỡq tũm cooc véc cớp sarễt khỗ cỗ mia tỡ bữn sễng. 16Toâq vớt catữ sangễt, dỡq tacál hoi bo ngư prễl príl satooh, cớp cỗc dỡq dỗ yŏ́h nheq. 17Ma toâq catữ phũac cutâu, bữn dỡq sarễt khỗ nheq, cớp bữn ntốq crỗng mpáh lantar tamáu, yuaq dỡq sarễt nheq chơ. 18Tỗp lac‑da clŏ́c rana cỗ chi-chuaq dỡq ma tỡ bữn tamóh; án pỡq chuaq chu nâi chu ki, chơ án cuchĩt tâng ntốq aiq. 19Tỗp lac‑da tễ cruang Sê-ba cớp cruang Tê-ma la ravoât dỡq nguaiq; ma pứt nheq ŏ́c ngcuang. 20Ŏ́c án ngcuang cỡt pứt nheq pỡ tor crỗng khoiq sarễt khỗ. 21Ma anhia la samoât dỡq ki tê; toâq anhia hữm tễ dỡi tamoong cứq, anhia ngcŏh, cớp carlũn aloŏh tễ cứq. 22Cỡt samoât riang cứq sễq crơng tễ anhia, tỡ la pỡq chỡng mứt pahỡm cũai canŏ́h; 23tỡ la sễq anhia dững aloŏh cứq tễ cũai par‑ũal, tỡ la chuai cứq yỗn vớt tễ cũai padâm.
24“Chơ! Yỗn anhia tĩeih atỡng! Cớp pai cứq táq lôih ntrớu. Cứq ỡt rangiac tamứng anhia pai. 25Máh santoiq tanoang tapứng têq cũai noap, ma santoiq anhia ntôm pai sanua, la moang santoiq bambar sâng. 26Anhia chanchớm cứq pai la ống cuyal loŏh tễ bỗq sâng tỡ? Nŏ́q anhia ta‑ỡi cứq na santoiq ŏ́q ŏ́c ngcuang? 27Anhia ễ séng ĩt con cumuiq táq cũai sũl anhia; cớp anhia chuaq ŏ́c sốc bữn na ĩt tễ yớu ratoi. 28Sễq anhia nhêng chu moat cứq nâi! Cứq tỡ bữn pai lauq muoi ŏ́c ntrớu. 29Anhia khoiq chanchớm tỡ o luat ngư chơ! Péq chơ cỡt cũai tỡ o! Sễq anhia chỗi tĩn sarúq cứq noâng, yuaq cứq noâng cỡt cũai tanoang o. 30Ma anhia ntôm chanchớm cứq pai ŏ́c lauq, lứq tỡ? Nŏ́q ariang pai anhia chanchớm cứq tỡ têq caryoah ŏ́c táq nan cớp ŏ́c lứq?