38

Yiang Sursĩ Ta‑ỡi Yop

1Chơ Yiang Sursĩ ta‑ỡi Yop na sưong loŏh tễ cuyal rapuq. Án pai neq: 2“Mới la noau ma khớn blớh tễ sarnớm roan cứq na santoiq tỡ cỡt ŏ́c ntrớu? 3Sanua cóq mới yuor tayứng samoât manoaq samiang clŏ́q lứq, cớp ta‑ỡi máh santoiq cứq ễ blớh! 4Bo cứq tễng cốc cutễq nâi, mới ỡt bân ntốq léq? Khân mới dáng sa‑ữi, ki atỡng yỗn cứq dáng salĩq tễ ranáq ki. 5Mới dáng tỡ, noau anoat yỗn cốc cutễq nâi la‑a máh léq? Noau âc samữ dŏq chiaq tâng pỡng ki? Ta‑ỡi salĩq tôh! 6Noau yống máh tanũl dŏq táq tanloaq cloaq cốc cutễq nâi? Noau achúh tanang tamáu yỗn cutễq nâi? 7Tâng tarưp tangái ki bữn máh mantỗr ũat parnơi, cớp tỗp ranễng tâng paloŏng triau cupo bũi óh lứq.
8“Noau catáih ngoah toong dŏq catáng dỡq mưt canoâq toâq án padŏ́h satũol aloŏh tễ pưn cutễq? 9Cứq toâp ĩt cốc ramứl acrúq dŏq dỡq mưt cớp catáng dỡq mưt tâng ŏ́c canám. 10Cứq khoiq anoat raloan yỗn dỡq mưt, dếh kĩaq dỡq mưt cloaih chóq raláng hỡ. 11Cứq atỡng dỡq mưt neq: ‘Tangứt bân ntốq nâi, cớp chỗi pỡq yơng noâng! Máh canoâq ca rloâm-rlức tháng, cóq tangứt nheq.’
12“Yop ơi! Tễ tangái mới canỡt, mới cơi ớn moat mandang cỡt tangái tamái tỡ? 13Mới cơi ớn tarưp yỗn cỡt sốt cốc cutễq nâi, chơ acứr cũai loâi yỗn loŏh tễ ntốq alới ỡt tooq tỡ? 14Phũac claq táq yỗn cóh cớp avúng cỡt palooh achỗn, cỡt samoât catếh tếc chóq tâng cutễq tabát tỡ la samoât noau calâp au. 15Poang claq tâng tangái sarbal moat cũai tỡ o, dŏq yỗn alới tỡ têq táq noâng ranáq sâuq.
16“Mới cơi pỡq ma tỡ bữn, chu ntốq dỡq mưt khlốh achỗn tễ yarũ lứq ki? Mới cơi tayáh tâng cutễq pưn dỡq mưt, ma tỡ bữn? 17Bữn noau khoiq apáh mới tễ máh ngoah toong tâng ntốq cũai cuchĩt ỡt ca canám pếc lứq tỡ? 18Mới dáng, ma tỡ bữn, cốc cutễq nâi la‑a máh léq? Khân mới dáng, sễq mới ta‑ỡi cứq chim.
19“Mới dáng, ma tỡ bữn, ŏ́c poang, án toâq tễ léq? Tỡ la nỡm ŏ́c canám ỡt pỡ ntốq léq? 20Têq tỡ mới ớn ŏ́c poang cớp ŏ́c canám pỡq yỗn yơng, tỡ la ớn píh chu loah? 21Pĩeiq ơiq! Cứq dáng mới têq táq, yuaq mới la khoiq thâu chơ; mới khoiq ỡt tâng ntốq ki bo cốc cutễq nâi mbỡiq cỡt!
22“Mới cơi mut nhêng máh ntốq cứq ramoat dŏq crơng tỡ, pỡ ntốq cứq dŏq máh prễl príl cớp cốc prễl? 23Cứq thrũan dŏq máh ramứh ki toau tangái túh arức toâq, cớp tangái rachíl tỡ la tangái cỡt yúc. 24Mới cơi pỡq, ma tỡ bữn, pỡ ntốq moat mandang loŏh, tỡ la pỡq bân ntốq cuyal angia mandang loŏh phát ploaq?
25“Noau píq sanghor yỗn dỡq mia, cớp thrũan rana yỗn toaih? 26Noau yỗn mia sễng pỡ ntốq ŏ́q cũai ỡt, tỡ la pỡ ntốq aiq ca tỡ bữn cũai? 27Noau yỗn dỡq cỡt thớm bân ntốq khỗ cớp cahễng, dŏq amia bát bai toâr achỗn? 28Mia bữn mpoaq tỡ? Noau cỡt mpoaq dỡq latac? 29Noau cỡt mpiq dỡq dỗ? Mpiq dỡq dỗ la ỡt ntốq léq? 30Dỡq lêng cỡt samoât tamáu, cớp cloong dỡq mưt cỡt dỗ nheq.
31“Têq mới boq alốm Mantỗr Plĩng yỗn ỡt muoi ntốq tỡ? Tỡ la leh samữ ca chŏ́q Mantỗr Anuac tỡ? 32Mới têq dững aloŏh mantỗr puai catữ tỡ? Cớp têq tỡ mới ayông Mantỗr Cubuoi Toâr cớp Cubuoi Cớt? 33Mới dáng máh phễp rit tâng paloŏng tỡ? Cớp têq mới ĩt phễp rit ki dŏq cỡt sốt tâng cốc cutễq nâi tỡ?
34“Têq tỡ, mới ớn máh cốc ramứl? Cớp têq tỡ, mới yỗn ramứl cỡt samoât dỡq lut culứp tỗ mới? 35Khân mới ớn lalieiq loŏh pỡq, án toâq loah cớp ta‑ỡi mới neq: ‘Ơq! Cứq bũi pỡq’, lứq tỡ? 36Noau atỡng chớm ‘I-bít’ toâq crỗng Nil clưn luat pứh, tỡ la atỡng ntruoi tông pai paloŏng ễ mia? 37Noau bữn sarnớm roan rơi ngih máh cốc ramứl? Cớp noau rơi pachêng ramứl, chơ tốh asễng yỗn cỡt dỡq mia? 38Mia ki táq yỗn phốn cutễq cỡt cốc, ma ntun ễn cutễq ki cỡt tabát ratếc-ratác tháng.
39“Mới têq chuaq dũ crơng sana yỗn cula samín acán cha tỡ? Cớp têq tỡ mới yỗn cula samín con cha pasâi, 40toâq máh cula samín ỡt tooq tâng cưp, tỡ la ỡt crŏ́q tâng ntốq án ỡt? 41Noau bán chớm tau-vau toâq án pâr pỡq chu, tỡ la toâq con án bữr yoc ễ cha sana?