24

1“Cỗ nŏ́q Yiang Sursĩ tỡ bữn anoat tangái án rablớh? Cỗ nŏ́q máh cũai puai Ncháu mŏ tỡ bữn hữm tangái án culáh cóng yỗn cũai loâi?
2“Máh cũai asĩc lác raloan dŏq yỗn cutễq alới cỡt la‑a; alới tuoiq máh cữu, chơ dŏq parnơi cớp cữu alới. 3Aséh dễn con cumuiq la alới cheng ĩt, cớp alới cheng ĩt dếh ntroŏq cán cumai hỡ, toau cán cumai ki bữn práq dŏq culáh tu. 4Alới tuih cũai cadĩt yỗn ỡt kễng rana; chơ máh cũai cadĩt pỡq tooq nheq.
5“Yuaq ngkíq, cũai cadĩt cỡt samoât aséh dễn cruang chuaq cha tâng ntốq aiq; tỡ bữn ntốq aléq bữn crơng sana yỗn con án. 6Tỗp alới ruroah bát khỗ tâng sarái cũai canŏ́h, cớp muat parỗm palâi nho tâng nưong cũai sâuq. 7Tâng sadâu alới bếq ŏ́q ntrớu ễ ngcuam; toâq alới sâng sangễt, tỡ bữn ntrớu ễ ngcuam yỗn cỡt sa‑âm. 8Mia tâng parlỡ cóh táq yỗn alới yũr layáp nheq, alới ranêt côl tamáu táq ntốq sandũ.
9“Cũai sâuq ĩt con cumuiq táq sũl alới, cớp ĩt con cũai cadĩt yỗn cỡt kia culáh tu. 10Máh cũai cadĩt loŏh pỡq mu lalỗ, ŏ́q tampâc tâc; alới sâng panhieih bo ỡt roaiq saro. 11Tỗp alới pát palâi o‑li‑vê dŏq táq dỡq nsễng, cớp pát palâi nho dŏq táq blŏ́ng, ma tỗp alới toâp sâng ễ khlac dỡq. 12Tâng máh vil toâr, bữn cũai bớc chũl cheq ễ cuchĩt; alới nhiam cu‑ỗi, ma Yiang Sursĩ tỡ bữn ta‑ỡi máh santoiq alới câu sễq.
13“Bữn cũai sâuq tỡ ễq ỡt tâng ŏ́c poang; alới tỡ bữn pỡq tâng rana poang, cớp alới tỡ dáng chu léq rana ki pỡq. 14Cũai ca dốq cachĩt cũai, án tamỡ tễ cláih, chơ án yuor pỡq cachĩt cũai cadĩt; toâq sadâu án pỡq pũr cũai canŏ́h. 15Cũai cooc lacuoi tỡ la cayac noau, án ỡt acoan toau moat mandang pât; án cupât mieiq tỡ ễq cũai canŏ́h sacoal roâp án. 16Toâq sadâu bữn cũai pỡq tutuoiq cớp mut tâng dống cũai canŏ́h; ma tâng tangái alới tooq cớp viaq tễ ŏ́c poang. 17Tâng tangái alới ngcŏh ŏ́c poang, ma toâq canám alới tỡ bữn ngcŏh ntrớu.
18“Cũai loâi pĩeiq dỡq lut dững nheq, cớp cutễq alới la Yiang Sursĩ pupap; chơ tỡ bữn noau pỡq táq noâng tâng nưong nho alới. 19Cũai lôih chái cuchĩt pứt, machớng prễl príl yŏ́h toâq án ramóh phũac. 20Dếh mpiq alới tỡ sanhữ noâng alới; máh mpang rooc cớp talốh sâiq alới; alới cỡt samoât aluang khoiq noau poâiq chơ. 21Máh ranáq ki cỡt la cỗ tian alới padâm máh cán cumai, cớp tỡ bữn sâng sarũiq mansễm ŏ́q con. 22Yiang Sursĩ bữn pupứt táh cũai sốt toâr na chớc án. Toâq Yiang Sursĩ táq, máh cũai sâuq cuchĩt nheq. 23Tam Yiang Sursĩ yỗn alới tamoong plot ien, ma án tutuaiq nhêng alới cu rangái. 24Cũai sâuq cỡt sốc tỡ bữn dũn; moâm ki alới cỡt pứt samoât bát sangot khỗ, tỡ la samoât viang saro khoiq noau roaiq. 25Tỡ bữn noau têq suon pai santoiq cứq tỡ bữn lứq. Tỡ bữn noau têq tếq pai cứq atỡng tỡ cỡt ŏ́c.”