23

Yop

1Yop ta‑ỡi neq: 2“Cứq ễ loai cớp bubéq dŏq chíl Yiang Sursĩ; cứq tỡ têq tangứt nhiam cuclỗiq cucling cớp chuchỗr. 3Cứq cumíq yoc ễ dáng, pỡ ntốq léq cứq têq ramóh Yiang Sursĩ. Cứq yoc ễ pỡq ramóh án pỡ ntốq ki. 4Cứq ễ loai dŏq lễc choâng moat án, cớp ễ atỡng dũ ŏ́c cứq ễ rasuon. 5Cứq yoc ễ dáng ntrớu án pai, cớp ŏ́c ntrớu án ta‑ỡi cứq. 6Án ĩt máh rêng án dŏq chíl cứq tỡ? Lứq tỡ cỡn ngkíq! Án lứq tamứng máh santoiq cứq pai. 7Pỡ ntốq ki, cũai tanoang tapứng têq rapai lễc loah chóq Yiang Sursĩ; chơ Ncháu pau pai sốt dỡi cứq tỡ bữn lôih ntrớu.
8“Cứq chi-chuaq Yiang Sursĩ coah angia mandang loŏh, ma án tỡ bữn ỡt pỡ ki. Chơ cứq pỡq ravoât coah angia mandang pât, la tỡ bữn ramóh án ỡt pỡ ntốq ki. 9Cứq hữm Yiang Sursĩ khoiq táq ranáq coah angia pưn cớp coah angia pỡng, ma cứq noâng tỡ bữn hữm án pỡ ki. 10Ma Yiang Sursĩ dáng dũ rayáh cứq pỡq; khân án chim cứq, lứq án dáng cứq la cũai tanoang, samoât yễng muoi chít. 11Cứq táq pỡq tanoang tapứng tâng rana án khoiq rưoh yỗn cứq, cớp cứq tỡ bữn veh chu nâi tỡ la chu ki. 12Cứq táq puai dũ ramứh máh án khoiq patâp; cứq táq puai samoât án yoc, ma cứq tỡ bữn puai mứt pahỡm cứq bữm. 13Án tỡ nai ralêq; cớp tỡ bữn noau têq chíl án tỡ la têq catáng máh ranáq án ễ táq. 14Án lứq táq moâm dũ ramứh án khoiq anoat yỗn cứq, ma máh ramứh ki noâng bữn sa‑ữi ễn án chanchớm ễ táq. 15Cứq cangcoaih yứr-yứr tháng choâng moat Yiang Sursĩ; toâq cứq chanchớm tễ ranáq ki, cứq sâng ngcŏh lứq. 16Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq talốh nheq ŏ́c clŏ́q tễ mứt cứq, cớp án táq yỗn cứq cỡt ngcŏh lứq. 17Cứq ngcŏh Yiang Sursĩ, ma cứq tỡ bữn ngcŏh ŏ́c canám, tam ŏ́c canám táq yỗn cứq samoât sũt moat.