15

E-li-phat

1Chơ E-li-phat tễ vil Tê-man ta‑ỡi neq: 2“Yop ơi! Cũai roan rangoaiq tỡ bữn pai santoiq ŏ́q kia. Máh santoiq mới pai lứq tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 3Lứq tỡ bữn cũai rangoaiq aléq pai ariang mới, tỡ la rabán curiaq tỗ bữm na santoiq tỡ cỡt ŏ́c. 4Ma mới ntôm pai pupứt ranáq yám noap Yiang Sursĩ, dếh catáng tỡ ễq noau câu sễq tễ Yiang Sursĩ. 5Têq noau dáng raloaih tễ máh ŏ́c sâuq tâng mứt pahỡm mới na santoiq mới pai aloŏh; mới chi-chuaq ngê pul cutooq na láih parnai khễuq. 6Cứq tỡ bữn túh tếq mới, yuaq santoiq mới pai ki tếq loah mới.
7“Mới chanchớm mới la cũai dâu lứq tỡ? Bo Yiang Sursĩ tễng cóh, mới ỡt pỡ ki tỡ? 8Mới khoiq tamứng tuoiq Yiang Sursĩ táq ntỡng ễ táq ntrớu tỡ? Ống manoaq mới toâp bữn sarnớm roan tỡ? 9Bữn ramứh ntrớu mới dáng ma hếq tỡ bữn dáng? Cớp ŏ́c ntrớu mới sâng ma hếq tỡ bữn sâng raloaih? 10Hếq khoiq rien ngê rangoaiq tễ cũai sóc pluac, cớp thâu clữi tễ mpoaq mới ễn.
11“Yiang Sursĩ atỡng santoiq aliam, ma nŏ́q mới tỡ bữn roap ĩt? Santoiq hếq atỡng loah mới la languat laham lứq. 12Nŏ́q mới sâng a‑ĩ mứt chóq hếq? Moat mới culoân nhêng níc chu hếq cỡt cusâu samoât ũih blữ. 13Toâq mới khlốh mứt dŏq chíl Yiang Sursĩ, ki bỗq mới loai moang santoiq tỡ o sâng. 14Bữn cũai aléq lứq bráh o cớp tanoang tapứng choâng moat Yiang Sursĩ? 15Lứq samoât, Yiang Sursĩ tỡ bữn noap dếh ranễng án bữm; choâng moat án máh ranễng ki la tỡ bữn bráh o tê. 16Khân ngkíq, casỡn cũai hái ca bữn moang ranáq lôih cớp mứt cooc. Cũai hái nguaiq ranáq sâuq ĩn nguaiq dỡq.
17“Yop ơi! Sanua sễq mới tamứng samoât samơi tễ máh ŏ́c cứq dáng. Cứq ễ roai loah máh ranáq cứq khoiq hữm chơ. 18Cũai rangoaiq khoiq arĩen tễ ŏ́c lứq; alới tỡ bữn cutooq dŏq muoi ŏ́c ntrớu alới dáng tễ achúc achiac alới. 19Yiang Sursĩ toâp yỗn achúc achiac alới bữn cutễq; tỡ bữn cũai cruang aléq têq ỡt cớp alới.
20“Cũai sâuq dốq padâm cũai canŏ́h; ma sốt dỡi tamoong alới lứq bữn ramóh máh ranáq túh arức. 21Cutũr alới sâng níc sưong o ễ ngcŏh, cớp máh cũai tutuoiq mut chíl bo alới chanchớm bữn plot ien. 22Alới ŏ́q ngcuang têq lúh yỗn vớt tễ canám pếc, yuaq bữn muoi ntốq pla dau ỡt acoan alới. 23Calang cloc ỡt acoan ễ cha sac alới; alới dáng dỡi tamoong chumát la canám pếc. 24Ŏ́c rúng pứt toâq pỡ alới samoât tỗp tahan puo ỡt crŏ́q ễ táq alới. 25Máh cũai cupỗt atĩ ễ chíl Yiang Sursĩ cớp ễ ayê ra‑ac Ncháu Sốt Toâr Lứq, cóq alới ramóh máh ranáq ki. 26Alới ki yoc lứq achỗn tỗ bữm cớp táq choac; alới clŏ́q lứq acŏ́q khễl dŏq catáng Yiang Sursĩ. 27Alới cỡt plứm nín, ma alới noâng táq ngkíq.
28“Máh cũai ki cheng ndỡm dống alới ca dễq tễ vil; ma yúc lứq toâq talốh nheq vil cớp dống ki. 29Cũai ki cỡt sốc mahỗi sâng; máh crơng alới ndỡm chái pứt; máh crơng crớu lứq tỡ bữn cỡt sa‑ữi noâng tâng cloong cutễq.
30“Alới tỡ têq lúh vớt tễ ŏ́c canám pếc; alới cỡt samoât nỡm aluang cớp abễng noau chŏ́ng táh; cuyal tễ Yiang Sursĩ phát ploaq chóq piar ki yỗn pứt nheq. 31Khân alới dŏq mứt pahỡm tâng ŏ́c sâuq ca raphếq rathũ alới, lứq ŏ́c ki toâp cỡt cóng alới. 32Nhũang ngư alới ễ toâq, alới khoiq sangot sangĩu nheq chơ, cỡt samoât abễng aluang khỗ tỡ têq tamoong loah. 33Alới ễ cỡt samoât palâi nho noâng cláu ma saroi tễ voar; cỡt samoât piar o‑li‑vê paliang, chơ saroi nheq tễ nỡm. 34Cũai tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ, lứq cỡt pứt, cớp dếh tŏ́ng toiq alới hỡ; dống alới ỡt, lứq pĩeiq ũih cat lacốiq nheq. 35Máh cũai loâi clễu níc ŏ́c sâuq; sarnớm alới chanchớm moang ŏ́c sâuq cớp ngê raphếq rathũ.”