22

E-li-phat

1Chơ E-li-phat tễ vil Tê-man ta‑ỡi neq: 2“Cũai hái cỡt lơi yỗn Yiang Sursĩ tỡ? Tam hái rangoaiq lứq, hái tỡ têq táq lơi ntrớu yỗn Yiang Sursĩ. 3Khân mới táq pĩeiq nheq, ranáq ki cỡt lơi yỗn Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq tỡ? Tam mới táq ranáq o lứq, ki ranáq ki tỡ têq chuai ntrớu yỗn án. 4Mới chanchớm Yiang Sursĩ dững mới toâq pỡq ntốq rasữq yuaq mới yám noap án tỡ? 5Tỡ cỡn ngkíq! Ma cỗ mới khoiq táq ŏ́c sâuq sa‑ữi la‑ỡq, ranáq ki dững atoâq ŏ́c túh coat pỡ mới. 6Mới khoiq ễp sễm ai mới yỗn tếc dŏq voaq práq, cớp mới khoiq ĩt nheq tampâc án yỗn án ỡt mu rariat. 7Mới tỡ bữn yỗn cũai lakéh lakiei bữn dỡq nguaiq, cớp mới tỡ bữn chứm siem cũai panhieih khlac. 8Mới ưo chớc cớp cỡt sốt dŏq ndỡm nheq cutễq cũai canŏ́h. 9Mới tuih cán cumai, cớp mới pũr padâm máh con cumuiq hỡ. 10Yuaq ngkíq, sanua bữn rabang ỡt lavíng mpễr mới yỗn mới chuat, cớp bo nâi toâp mới bữn moang ŏ́c croŏq. 11Ŏ́c poang khoiq cỡt chíq canám, toau mới tỡ bữn hữm ntrớu noâng, cỡt samoât dỡq lut culứp tỗ mới.
12“Yiang Sursĩ ỡt tâng paloŏng ca sarỡih lứq; cớp án tapoang asễng nhêng máh mantỗr, tam mantỗr ki ỡt sarỡih lứq tê. 13Nŏ́q mới noâng khớn blớh neq: ‘Ntrớu Yiang Sursĩ dáng? Cốc ramứl khoiq capáng án, nŏ́q têq án rablớh hái?’ 14Mới dốq chanchớm cốc ramứl cubân lứq capáng án, chơ án tỡ bữn hữm noâng bo án pỡq chu nâi chu ki tâng paloŏng.
15“Mới rưoh tayáh pỡq tâng rana tiaq, la rana cũai tỡ o dốq tayáh pỡq. 16Tỡ yũah toâq ngư alới, ma dỡq lut clúh parỗn chíq alới. 17Nâi la máh cũai ca calỡih Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq; cớp alới chanchớm án tỡ têq táq ntrớu chóq alới. 18Ma lứq Yiang Sursĩ toâp táq yỗn alới cỡt sốc; ngkíq yuaq cứq tỡ bữn sapúh máh ŏ́c cũai loâi chanchớm.
19“Cũai tanoang o sâng bũi, cớp cũai ŏ́q lôih cacháng, toâq alới hữm cũai sâuq roap tôt. 20Nheq máh mun cũai sâuq pĩeiq talốh táh nheq; cớp ũih cat nheq máh crơng ki.
21“Yop ơi! Sanua cóq mới píh cỡt ratoi loah cớp Yiang Sursĩ. Chỗi táq chóq Yiang Sursĩ samoât cũai par‑ũal. Khân mới táq o, án lứq satốh ŏ́c bốn yỗn mới. 22Cóq mới roap ĩt máh santoiq án khoiq tĩeih atỡng mới, cớp cayớm dŏq máh santoiq ki tâng mứt pahỡm mới yỗn pacái. 23Khân mới píh loah chu Yiang Sursĩ cớp asễng tỗ, dếh cachian táh nheq máh ranáq sâuq tễ dống mới, ki Yiang Sursĩ lứq yỗn mới cỡt loah patoat tiaq. 24Cóq mới voang chíq yễng mới, táh chíq yễng o lứq tâng tũm ca khoiq sarễt. 25Cóq mới yỗn Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq cỡt yễng mới, cớp yỗn án cỡt bốq práq mới. 26Chơ mới têq sa‑âm Yiang Sursĩ nheq mứt pahỡm, cớp dáng raloaih án cỡt samoât nỡm ŏ́c bũi óh yỗn mới. 27Toâq mới câu sễq, án lứq ta‑ỡi; chơ mới têq yống pacái lứq máh santoiq mới khoiq thễ dũan. 28Dũ ranáq mới chanchớm ễ táq, lứq cỡt moâm. Cớp ŏ́c poang lứq claq tâng rana mới pỡq. 29Yiang Sursĩ lứq amớt cũai ỗt, ma án chuai amoong cũai asễng tỗ. 30Án lứq chuai amoong cũai tỡ bữn táq lôih; ngkíq khân mới táq ranáq pĩeiq, lứq án chuai amoong mới.”