4

Ê-li-pha: Gióp Ðã Phạm Tội

1Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-man lên tiếng:
  2Nếu ai nói với anh cảm nghĩ của mình, anh có giận không?
  Nhưng ai có thể cứ im lặng mãi mà không lên tiếng?
  3Này, anh đã dạy bảo nhiều người;
  Anh đã giúp cho những cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ.
  4Lời khuyên bảo của anh đã nâng đỡ những người bị vấp ngã;
  Anh đã làm cho những đầu gối lỏng lẻo được vững vàng.
  5Nhưng bây giờ thảm cảnh đến với anh, anh đâm ra thất chí;
  Nó đụng đến anh, anh kinh hãi bàng hoàng.
  6Chẳng lẽ lòng kính sợ Chúa của anh không cho anh ít tự tín,
  Ðức liêm chính của anh không cho anh chút hy vọng gì sao?
  7Xin anh nhớ lại xem, có bao giờ người vô tội mà bị diệt mất chăng?
  Có nơi nào người ngay thẳng lại bị tiêu vong chăng?
  8Nhưng điều tôi thấy là: ai cày để trồng tội ác,
  Và ai gieo rắc rối phiền muộn, ắt sẽ gặt những thứ ấy.
  9Chỉ một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, chúng liền chết mất,
  Chỉ một cái nhảy mũi của Ngài, chúng bị thiêu hủy tức thì.
  10Ðâu còn tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung tàn,
  Các răng nhọn của sư tử tơ đã bị bẻ gãy cả rồi.
  11Con sư tử chúa đàn cũng phải chết vì không mồi,
  Ðàn con nhỏ của sư tử cái ắt phải bị tan lạc.
  12Bây giờ có một lời đã lặng lẽ đến với tôi,
  Tai tôi đã nghe tiếng của nó thì thầm.
  13Giữa các tư tưởng xuất hiện qua các khải tượng trong đêm,
  Khi giấc ngủ say chụp xuống trên những người phàm.
  14Một cơn sợ hãi đã đến với tôi, tôi run lên cầm cập;
  Tất cả các xương tôi đều lẩy bẩy rụng rời.
  15Một thần linh bay lướt qua mặt tôi,
  Mình tôi nổi gai ốc, và lông tóc tôi dựng đứng.
  16Vị thần ấy đứng yên ở đó,
  Nhưng tôi không thể nhận ra hình dáng của vị thần.
  Có một hình dạng ở trước mắt tôi;
  Hình dạng ấy cứ đứng yên ở đó, rồi tôi nghe tiếng nói:
  17“Người phàm có thể công chính hơn Ðức Chúa Trời chăng?
  Loài người há trong sạch hơn Ðấng Tạo Hóa của mình sao?
  18Ngay cả các tôi tớ của Ngài mà Ngài còn chưa tin cậy;
  Các thiên sứ của Ngài mà Ngài còn bắt lỗi,
  19Huống chi những kẻ sống trong căn nhà bằng đất sét, với nền móng bằng bụi đất,
  Nó có thể bị nghiền nát như người ta bóp nát một con bướm đêm.
  20Sáng chúng còn đó, chiều chưa tàn chúng đã bị diệt mất rồi;
  Chúng đã chết mất vĩnh viễn, và không ai quan tâm đến nữa.
  21Dây căng lều của chúng đã bị nhổ theo chúng cả rồi sao?
  Chúng chết mà không biết khôn ngoan nhận thức.”