10

Gióp: Tôi Ðã Chán Sống

  1Tôi đã chán ghét cuộc sống của tôi rồi;
  Tôi sẽ để cho lời phàn nàn trong lòng tôi cứ tuôn ra;
  Tôi sẽ nói ra cảm nghĩ của mình khi linh hồn tôi cay đắng.
  2Tôi sẽ thưa với Ðức Chúa Trời rằng, “Xin đừng kết án con;
  Xin cho con biết tại sao Ngài đem con ra cáo tội?
  3Chẳng lẽ Ngài lấy làm thích thú khi đàn áp con,
  Khi Ngài khinh bỉ công việc của tay Ngài,
  Và mỉm cười ủng hộ mưu đồ của phường gian ác?
  4Phải chăng mắt Ngài chỉ là mắt thịt?
  Hoặc Ngài nhìn vấn đề như cách nhìn của phàm nhân?
  5Phải chăng những ngày của đời Ngài cũng ngắn ngủi như của phàm nhân?
  Hoặc những năm của đời Ngài cũng chóng qua như của nhân thế?
  6Mà Ngài phải vội vàng tra xét xem phải chăng con đã có tội,
  Và điều tra xem con đã có lỗi hay chăng.
  7Mặc dù Ngài đã biết con không phải là người xấu xa gian ác,
  Thế nhưng không ai có khả năng tự giải thoát khỏi tay Ngài.
  8Chính tay Ngài đã dựng nên con và tạo nên hình hài con,
  Bây giờ Ngài lại đổi ý và tiêu diệt con sao?
  9Cầu xin Ngài nhớ lại rằng Ngài đã nặn nên con như đất sét,
  Mà bây giờ Ngài muốn con trở về lại đất bụi hay sao?
  10Há chẳng phải Ngài đã đổ con ra như sữa lỏng,
  Rồi làm cho con đặc lại như bơ sao?
  11Ngài đã mặc cho con bằng da bằng thịt;
  Ngài đã kết các xương con và gân cốt con lại với nhau.
  12Ngài đã ban cho con sự sống và tình yêu;
  Sự chăm sóc của Ngài đã giữ cho tâm linh con sống động.
  13Nhưng có những điều Ngài lại giữ kín trong lòng;
  Con biết Ngài đã có chủ tâm khi làm thế:
  14Nếu con phạm tội, Ngài sẽ quan tâm theo dõi;
  Ngài sẽ không bỏ qua tội phạm của con đâu.
  15Nếu con phạm tội, thật khốn cho con thay!
  Nếu con ngay lành, con cũng không thể ngẩng đầu lên, vì thân con mang đầy nhục nhã;
  Xin Ngài xem, con đau khổ biết bao!
  16Nếu con ngẩng đầu lên, Ngài sẽ săn đuổi con như sư tử săn đuổi con mồi;
  Ngài sẽ biểu dương quyền năng khủng khiếp của Ngài, để con phải hạ mình khiêm tốn.
  17Ngài luôn đem các chứng cớ mới chống lại con, và cơn giận của Ngài đối với con mỗi ngày một gia tăng cường độ;
  Ngài áp đảo con dồn dập tợ các đợt xung phong ngoài chiến trận.
  18Vậy tại sao Ngài đã đem con ra khỏi lòng mẹ của con làm chi?
  Phải chi con đã tắt thở trước khi mắt ai thấy con sống động.
  19Ðược như thế, con đã thoát khỏi khổ đau đang gánh chịu;
  Con đã được đem thẳng từ lòng mẹ đến phần mộ rồi.
  20Chẳng phải những ngày của đời con quá ít và sắp hết rồi sao?
  Xin Ngài để mặc con, hầu con được một vài phút thanh thản,
  21Trước khi con ra đi, đến nơi con không thể trở về được nữa,
  Ðến xứ của tối tăm và có bóng dáng của tử thần,
  22Ðến miền tối tăm đen kịt, nơi bóng của tử thần ngự trị,
  Nơi hỗn loạn trị vì, và ánh sáng chỉ là tăm tối mịt mùng.”