12

Gióp: Ðức Chúa Trời Thống Trị Mọi Sự

1Bấy giờ Gióp trả lời và nói:
  2Quả thật, các anh đúng là loài người!
  Sự khôn ngoan của các anh sẽ tiêu vong với các anh.
  3Tôi cũng hiểu biết như các anh; tôi nào kém gì các anh.
  Phải, những chuyện như thế ai mà không biết?

  4Tôi là đầu đề cho các bạn của tôi cười chê;
  Dù tôi đã kêu cầu Ðức Chúa Trời, và Ngài đã đáp lời tôi,
  Một người ngay lành và trọn vẹn, nhưng là đầu đề để bị cười chê.
  5Người được sống an lành thường coi thường người bị bất hạnh;
  Người đã bị trượt chân lại còn bị xô thêm cho chúi mũi nhào.
  6Trại của phường trộm cướp lại an bình thịnh vượng;
  Những kẻ chọc giận Ðức Chúa Trời lại được hưởng an ninh;
  Ðức Chúa Trời còn trao vào tay chúng biết bao của cải!

  7Bây giờ, thử hỏi các thú rừng, để chúng chỉ dạy anh;
  Thử hỏi các chim trời, để chúng nói cho anh biết.
  8Hãy hỏi trái đất, nó sẽ dạy cho anh rõ;
  Cá dưới biển sẽ giải thích cho anh hay.
  9Trong tất cả các loài ấy, có loài nào lại chẳng biết
  Rằng tay của CHÚA đã làm nên mọi sự đó hay chăng?
  10Ngài nắm giữ trong tay Ngài sinh mạng của mọi sinh vật
  Và hơi thở của mọi người.

  11Há chẳng phải lỗ tai xét nghiệm những lời nói,
  Như lưỡi nếm mùi vị các thức ăn sao?
  12Há chẳng phải người lớn tuổi thường được khôn ngoan thông sáng,
  Người sống lâu thường có kinh nghiệm hiểu biết nhiều sao?
  13Nơi Ðức Chúa Trời có khôn ngoan và quyền phép;
  Ngài có đầy mưu lược và tri thức vô biên.
  14Những gì Ngài phá đổ không sao xây dựng lại;
  Ngài giam giữ người nào, không ai có thể giải thoát ra.
  15Này, Ngài giữ nước lại, mặt đất sẽ trở nên nứt nẻ;
  Khi Ngài đổ nước xuống, chúng sẽ tràn khắp đất đai.
  16Ở nơi Ngài có quyền phép và khôn ngoan;
  Người lầm lạc và kẻ xúi cho lầm lạc đều ở trong tay Ngài.
  17Ngài khiến các mưu sĩ bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;
  Các quan tòa bị biến thành những kẻ dại dột điên rồ.
  18Ngài lột bỏ đai thắt lưng của các vua quyền thế;
  Khiến thân trần của họ bị trói bằng một rẻo vải ngang lưng.
  19Ngài khiến các tư tế bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;
  Những kẻ có quyền hành bị tước đoạt hết quyền uy.
  20Ngài lấy mất lý lẽ của các vị cố vấn đáng tin cậy;
  Những nhận xét của các bậc lão thành tài trí đều bị cất đi.
  21Ngài trút đổ khinh khi xuống các nhà quyền quý;
  Ngài tháo bỏ nịt lưng đeo vũ khí của các dũng sĩ anh hùng.
  22Ngài vạch trần những gì vốn giấu trong tối tăm bí mật;
  Ngài đem bóng tối của tử thần ra ánh sáng phơi bày.
  23Ngài làm cho các dân trở nên giàu mạnh, rồi diệt họ đi;
  Ngài làm các nước được bành trướng, rồi khiến họ bị lưu đày.
  24Ngài tước đoạt tri thức khỏi các thủ lãnh của các dân trên đất;
  Ngài bắt họ đi lang thang trong đồng hoang không đường.
  25Họ mò mẫm bước đi trong bóng đêm tăm tối;
  Ngài làm cho họ lảo đảo như người say rượu ngã nghiêng.