23

Gióp: Lời Than Phiền của Tôi Chứa Ðầy Nỗi Cay Ðắng

1Bấy giờ Gióp trả lời và nói:
  2Cho đến hôm nay, lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng;
  Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la.
  3Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài,
  Hầu tôi có thể đến tận nơi Ngài ngự,
  4Ðể tôi trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Ngài,
  Ðể miệng tôi chuẩn bị sẵn những lời biện hộ cho tôi.
  5Bấy giờ tôi sẽ biết những lời Ngài giải đáp cho tôi;
  Tôi sẽ hiểu những gì Ngài nói với tôi.
  6Chẳng lẽ Ngài đối phó với tôi bằng đại quyền của Ngài sao?
  Không đâu, tôi chỉ mong được Ngài lưu ý đến tôi thôi.
  7Người chính trực sẽ trình bày trường hợp của mình ở nơi đó,
  Ðể tôi được Ðấng xét xử tôi tuyên bố tôi trắng án đời đời.

  8Này, tôi đi tới nhưng không thấy Ngài ở đó;
  Tôi đi ngược về hướng kia và chẳng thấy Ngài đâu.
  9Tôi quay qua bên trái, nơi Ngài làm việc, nhưng không thấy Ngài ở đó;
  Tôi quay qua bên phải, và cũng chẳng thấy Ngài đâu.
  10Tuy nhiên, Ngài biết rõ đường nào tôi tiến bước;
  Khi Ngài đã trui luyện tôi, tôi sẽ trở nên như vàng ròng;
  11Chân tôi bám sát các bước Ngài;
  Tôi gìn giữ đường lối Ngài và quyết không bao giờ tẻ tách.
  12Tôi không lìa xa các mệnh lệnh của môi Ngài;
  Tôi tích trữ những lời của miệng Ngài hơn cả nhu yếu phẩm.
  13Tuy nhiên, Ngài đã quyết định về trường hợp của tôi rồi,
  Ai có thể làm cho Ngài đổi ý được chăng?
  Bất cứ điều gì lòng Ngài muốn, Ngài làm điều ấy.
  14Vì Ngài quyết thực hiện những gì Ngài đã định cho tôi;
  Có lẽ Ngài còn nhiều điều tương tự dành cho tôi.
  15Do đó, tôi sợ hãi nếu phải ở trước thánh nhan Ngài;
  Chỉ nghĩ đến điều ấy cũng đủ khiến tôi khiếp sợ Ngài rởn ốc.
  16Vì Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi bị táng đởm kinh hồn;
  Ðấng Toàn Năng khiến tôi phải hãi hùng kinh sợ.
  17Vì giữa cảnh tối tăm tôi đã không im hơi lặng tiếng,
  Dù cho Ngài đã dùng bóng tối phủ kín cả mặt tôi.