29

Gióp Tiếp Tục Binh Vực Ông

1Gióp tiếp tục biện hộ cho ông và nói:
  2Ôi, ước gì tôi được như thuở trước;
  Như những tháng ngày Ðức Chúa Trời còn gìn giữ tôi;
  3Khi trên đầu tôi ngọn đèn của Ngài chiếu sáng;
  Khi trong bóng đêm tôi bước theo ánh sáng của Ngài;
  4Như trong những ngày tôi còn tráng kiện;
  Khi mối tương giao mật thiết với Ðức Chúa Trời còn ở trên lều tôi;
  5Khi Ðấng Toàn Năng còn ở với tôi;
  Khi con cái tôi còn sum họp quanh tôi;
  6Khi các bước chân tôi còn dầm trong sữa của đàn bò sữa;
  Khi các rẫy ô-liu của tôi trên sườn núi đá sản xuất ra dầu;
  7Khi tôi đến nơi cổng thành,
  Và ngồi xuống giữa những người lãnh đạo ở công đường.
  8Những người trẻ trông thấy tôi liền tránh qua nhường chỗ;
  Còn những người cao niên đứng dậy để đón chào;
  9Những người quyền quý thấy tôi bèn ngưng nói;
  Họ lấy tay che miệng để giữ lời.
  10Tiếng của những người quyền quý bỗng trở nên im bặt;
  Lưỡi của họ dường như dính chặt vào hốc miệng của họ.

  11Nghe tôi nói, ai nấy đều tán thưởng;
  Ai thấy tôi đều tỏ vẻ đồng ý với tôi.
  12Vì tôi giải thoát những người nghèo đang thiết tha cầu cứu,
  Và cứu những trẻ mồ côi không được ai giúp đỡ.
  13Người hấp hối chúc phước cho tôi;
  Tôi làm cho người góa bụa được nức lòng mừng rỡ.
  14Tôi mặc lấy công chính, và nó che tôi như quần áo;
  Còn công lý thì như áo dài và khăn đóng của tôi.
  15Tôi được xem như cặp mắt của người mù,
  Như đôi chân của những người què quặt.
  16Tôi được coi như cha của người nghèo khó,
  Như người tranh đấu cho duyên cớ của kiều dân.
  17Tôi bẻ gãy răng nanh của quân gian ác,
  Và giựt con mồi ra khỏi miệng chúng sắp ăn.

  18Lúc đó tôi đã tự nhủ: Tôi sẽ chết bình yên trong tổ ấm;
  Những ngày của đời tôi sẽ nhiều như cát ở bờ sông.
  19Rễ của tôi sẽ ăn dần ra dòng nước;
  Sương cả đêm sẽ đọng lại trên cành của tôi.
  20Vinh hiển của tôi sẽ luôn luôn mới mẻ;
  Cây cung trong tay tôi sẽ được giương bằng sức mới.
  21Người ta đợi để nghe tôi nói,
  Họ lặng im nghe ý kiến của tôi.
  22Sau khi tôi phát biểu không ai muốn bàn gì nữa;
  Vì ý kiến của tôi họ thấy đã tốt quá rồi.
  23Họ trông đợi tôi như người ta chờ mưa xuống;
  Hả miệng ra đón những giọt mưa xuân.
  24Khi tôi mỉm cười với họ, họ khó tin là thật;
  Nét rạng rỡ trên mặt tôi khiến họ khó u buồn.
  25Tôi chọn cho họ con đường nào tốt nhất;
  Tôi ngồi giữa họ như thủ lãnh của họ;
  Tôi sống giữa họ như vị vua sống giữa ba quân,
  Như một người an ủi những người sầu thảm.