32

Ê-li-hu Trách Ba Bạn của Gióp

1Bấy giờ ba người bạn của Gióp không đáp lời ông nữa, vì ông cứ cho rằng ông là người ngay lành. 2Nhưng Ê-li-hu con của Ba-ra-kên người Bu-xi thuộc gia tộc Ram nổi giận với Gióp, vì Gióp cứ cho rằng ông công chính hơn cả Ðức Chúa Trời. 3Ê-li-hu cũng nổi giận với ba người bạn của Gióp, vì họ không tìm được lời lẽ nào để đáp lại Gióp, mặc dù họ vẫn giữ lập trường rằng Gióp có tội nên mới bị như vậy. 4Lúc ấy Ê-li-hu đợi cho ba người kia tranh luận với Gióp xong, bởi vì họ lớn tuổi hơn ông. 5Khi Ê-li-hu thấy ba người ấy không còn lời lẽ nào để đáp lại Gióp nữa, ông nổi giận.
6Ê-li-hu con của Ba-ra-kên người Bu-xi nói:
  Tôi còn trẻ và quý vị là những bậc cao niên trưởng thượng,
  Nên tôi ngại và sợ phát biểu ý kiến trước mặt quý vị.
  7Tôi thầm nghĩ, “Ai sống lâu sẽ ngỏ lời chỉ bảo;
  Người cao niên trường thọ sẽ dạy dỗ lẽ khôn ngoan.”
  8Nhưng tôi thấy tâm linh trong con người,
  Tức hơi thở của Ðấng Toàn Năng mới cho họ sự thông sáng.
  9Người có địa vị cao trọng không hẳn là người khôn ngoan;
  Người cao tuổi chưa chắc đã quyết đoán mọi sự đều đúng.
  10Vì thế tôi nói, “Kính xin quý vị nghe tôi phát biểu;
  Cho tôi được trình bày ý kiến của tôi.”
  11Tôi đứng đợi và nghe những lời quý vị nói;
  Tôi lắng nghe những lý lẽ quý vị trao đổi với nhau;
  Tôi suy nghĩ trong khi quý vị tìm lời lẽ để đối đáp với nhau.
  12Tôi chăm chú nghe khi quý vị trao đổi ý kiến với nhau;
  Tôi thấy không lập luận nào của quý vị thắng hơn ông Gióp;
  Không ai trong quý vị bác bẻ được ông ấy điểm nào.
  13Hy vọng quý vị sẽ không nói, “Chúng tôi đã tìm ra lẽ khôn ngoan nầy:
  Chỉ Ðức Chúa Trời mới bắt phục được ông ấy, chứ người ta có lẽ phải chịu thua.”
  14Nhưng nếu như ông ấy tranh luận với tôi,
  Tôi sẽ không dùng các luận cứ như quý vị đã dùng để đáp lại ông ấy.

  15Quý vị đã sững sờ và không biết trả lời thế nào với ông ấy;
  Ðúng là quý vị không còn lời lẽ nào để phát biểu nữa rồi.
  16Chẳng lẽ tôi cứ đứng đây đợi, trong khi quý vị im hơi lặng tiếng;
  Quý vị cứ đứng im đó và không thốt lên được một lời đáp nào chăng?
  17Giờ đây cho tôi xin được trả lời ông ấy,
  Cho tôi được trình bày ý kiến của tôi,
  18Vì trong tôi đang đầy những lời muốn nói;
  Tâm linh ở trong tôi đang kiềm chế miệng tôi.
  19Này, lòng tôi như chai rượu đầy hơi chờ khui nút,
  Như rượu mới trong bầu da căng ra gần làm vỡ bầu ra.
  20Tôi phải nói ra để lòng tôi được thơi thả;
  Tôi sẽ mở môi để cất tiếng trả lời.
  21Tôi sẽ không thiên vị một người nào cả;
  Tôi sẽ không dùng lời nói của mình để nịnh hót ai.
  22Vì tôi không biết nịnh bợ;
  Nếu tôi có ý nịnh nọt, nguyện Ðấng Tạo Hóa của tôi cất lấy mạng sống của tôi.