24

Gióp: Thế Gian Còn Nhiều Bạo Ngược

  1Sao Ðấng Toàn Năng không định các kỳ để phạt kẻ ác?
  Sao những kẻ biết Ngài không thấy những ngày ấy của Ngài?
  2Có những kẻ đổi dời mốc địa giới;
  Chúng cướp đàn chiên và dẫn chúng đi ăn.
  3Chúng chiếm đoạt và dắt lừa của trẻ mồ côi đi mất;
  Chúng bắt bò của góa phụ rồi giữ nó làm của thế cầm.
  4Chúng áp bức người nghèo phải rời bỏ đường chính đáng;
  Chúng khiến kẻ nghèo trong xứ phải trốn tránh mới được an thân.
  5Kìa, như các lừa rừng trong đồng hoang, họ ra đi làm việc để kiếm thức ăn;
  Ðồng hoang cung cấp thức ăn cho họ và con cái họ.
  6Họ góp nhặt những cộng rơm trong ruộng;
  Họ mót nho trong vườn nho của phường gian ác.
  7Họ đi ngủ không mảnh áo che thân;
  Họ chẳng có mền đắp trong đêm dài lạnh lẽo.
  8Họ bị đẫm ướt vì những trận mưa miền núi;
  Họ núp dưới vầng đá vì không nơi nào làm chỗ trú thân.
  9Bọn gian ác bắt đi trẻ mất cha khi nó còn bú sữa mẹ;
  Giữ nó làm của thế chân cho nợ của người mẹ nghèo nàn.
  10Chúng bóc lột người nghèo đến nỗi không còn manh áo;
  Họ vác lúa cho chúng rồi về nhà không hạt gạo nấu cơm ăn.
  11Họ ép trái ô-liu để làm dầu trong vựa của chúng;
  Họ đạp nho trong bồn cho chúng mà cổ họng khát khô.
  12Tiếng rên rỉ của những người hấp hối vang lên khắp thành,
  Linh hồn của những người bị thương kêu cứu khắp nơi,
  Nhưng dường như Ðức Chúa Trời chẳng nghe tiếng kêu cầu của họ!

  13Có những kẻ chống lại ánh sáng;
  Chúng không biết đường lối của ánh sáng,
  Và chúng không ở trong đường lối của ánh sáng.
  14Kẻ sát nhân thức dậy từ lúc rạng đông để tìm giết người nghèo và người cùng khốn;
  Ðêm về nó hoạt động như một tên trộm.
  15Con mắt của kẻ ngoại tình đợi cho trời sụp tối;
  Nó tự nhủ, “Không ai sẽ thấy ta.”
  Nó hóa trang che mặt để không ai có thể nhận ra.
  16Trong đêm tối chúng đào tường khoét vách,
  Nhưng ban ngày chúng đóng cửa ngủ li bì;
  Chúng chẳng biết ánh sáng mặt trời là gì cả.
  17Ðêm tối mịt mùng đối với chúng là bình minh mỗi sáng;
  Vì chúng quá quen gây các cuộc khủng bố trong đêm đen.
  18Chúng tan biến mau như bọt nước vỡ tan trên mặt nước;
  Phần sản nghiệp của chúng trong xứ đã bị nguyền rủa;
  Không ai quay bước trở vào vườn nho của chúng nữa.
  19Hạn hán và khí trời nóng bức làm tuyết tan thể nào,
  Âm phủ cũng làm tan chảy những kẻ có tội thể ấy.
  20Dạ của mẹ nó sẽ quên nó; giòi bọ sẽ rúc rỉa thịt nó;
  Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa;
  Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy như cây non gặp cơn bão tố.
  21Nó ăn nuốt người đàn bà hiếm muộn không con;
  Nó chẳng tử tế với người góa phụ.
  22Ngài gia hạn cho bọn có quyền bằng quyền năng của Ngài;
  Chúng trỗi lên, nhưng đời chúng chẳng có gì chắc chắn.
  23Ngài cho chúng được an ổn, và chúng ỷ lại vào đó;
  Nhưng mắt Ngài luôn theo dõi các đường lối của chúng.
  24Chúng được dấy lên chẳng bao lâu, rồi không còn nữa;
  Chúng bị tàn rụi và bị dứt đi như bao kẻ khác;
  Chúng bị cắt đứt như những đầu gié lúa.
  25Nếu không phải như thế, ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói dối,
  Và chứng tỏ rằng những điều tôi vừa nói chẳng có giá trị gì?