38

CHÚA Trả Lời Gióp

1Bấy giờ từ trong trận cuồng phong CHÚA đáp lời Gióp;
 Ngài phán:
  2Kẻ nầy là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết
  Làm lu mờ ý định của Ta?
  3Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;
  Vì Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.
  4Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền trái đất?
  Hãy nói cho Ta nghe, ngươi hiểu biết được gì?
  5Ai đã định kích thước của nó, ngươi có biết không?
  Hay ai đã giăng thước dây ra đo nó?
  6Nền của nó được đặt trên chi?
  Ai đã đặt viên đá góc làm chuẩn cho nó?
  7Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát?
  Khi nào tất cả các con của Ðức Chúa Trời cùng trỗi tiếng vui mừng?
  8Ai đóng các cửa đại dương để giữ nước lại,
  Khi nước cuộn cuộn từ trong lòng biển trào ra,
  9Khi Ta lấy mây trời làm y phục cho nó,
  Và lấy tối tăm mù mịt làm khăn quấn quanh nó,
  10Khi Ta định giới hạn cho nó,
  Gài các then, và khóa các cửa của nó;
  11Bấy giờ Ta phán, “Ngươi chỉ được đến đây, chứ không được tiến xa hơn nữa;
  Các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng lại ở đây”?

  12Từ khi chào đời ngươi có bao giờ ra lịnh cho buổi sáng,
  Và định nơi nào cho mặt trời sẽ tỏa ánh bình minh,
  13Ðể nó tỏa sáng khắp bốn phương trên đất,
  Và giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng?
  14Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn;
  Muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu.
  15Hừng đông đến xua tan tia sáng của phường gian ác,
  Ðể cánh tay giơ cao của kẻ bạo ngược bị gãy đi.
  16Có khi nào ngươi đã vào tận các nguồn của biển cả,
  Hoặc bước đi trong các đáy của vực sâu?
  17Cửa của tử thần có bao giờ lộ ra cho ngươi thấy?
  Cổng của sự chết ngươi đã có dịp nhìn thấy chưa?
  18Ngươi có biết mặt đất rộng đến mức nào không?
  Nếu ngươi biết tất cả những điều ấy, hãy nói cho Ta nghe đi.
  19Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng ở?
  Còn tối tăm ngụ tại nơi nào?
  20Ngươi có thể dẫn chúng về nơi chúng ở,
  Ngươi có biết đường nào đưa về nhà chúng hay chăng?
  21Dĩ nhiên là ngươi biết tất cả những điều ấy rồi phải không?
  Bởi vì ngươi đã sinh ra trước chúng kia mà!
  Và những ngày của đời ngươi nhiều vô kể phải không?
  22Có bao giờ ngươi đã vào các kho chứa tuyết?
  Hay đã khi nào ngươi thấy các kho chứa mưa đá?
  23Ngươi có biết đó là những thứ Ta để dành cho kỳ hoạn nạn,
  Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?
  24Bằng đường nào ánh sáng tỏa ra tứ phía?
  Bởi cách nào gió đông thổi qua khắp đất?
  25Ai làm ra sông rạch cho nước mưa tuôn chảy?
  Ai vạch đường cho sấm sét trên không?
  26Ai làm mưa xuống miền không người ở,
  Xuống đồng hoang không một bóng người,
  27Làm nơi vốn khô khan và hoang vắng được đẫm ướt,
  Khiến cỏ non từ dưới đất mọc lên?
  28Mưa có cha không?
  Ai sinh ra các giọt sương?
  29Băng giá ra từ dạ của ai?
  Sương muối trên trời rơi xuống do ai sinh đẻ?
  30Lý do nào nước đã đông lại rắn như đá?
  Tại sao mặt nước của biển sâu đông lại thành băng?
  31Ngươi có thể trói chòm sao Thất Tinh lại chăng?
  Hay có thể mở dây trói cho chòm sao Thiên Lang chăng?
  32Ngươi có thể làm cho mỗi tinh tú hiện ra đúng mùa của nó chăng?
  Ngươi có thể hướng dẫn sao Bắc Ðẩu với các con của nó sao?
  33Ngươi có biết các quy luật của các tinh tú trên trời cao chăng?
  Ngươi có thể lập quyền bính của trời cao trên đất chăng?
  34Ngươi có thể cất tiếng truyền lịnh cho mây,
  Ðể chúng đổ mưa xuống phủ ngươi ướt đẫm chăng?
  35Ngươi có thể sai chớp nhoáng để chúng ra đi,
  Và nói với ngươi rằng, “Có chúng tôi đây” chăng?
  36Ai đã phú cho đầu óc sự khôn ngoan,
  Và ban cho lòng dạ sự thông sáng?
  37Ai tài giỏi đủ để có thể đếm hết các đám mây?
  Ai có thể làm nghiêng các vò trên trời để đổ nước ra,
  38Khiến bụi đất dồn lại thành những đống cứng ngắc,
  Và làm các cục đất sét dính chặt với nhau?
  39Có phải ngươi săn mồi giùm cho sư tử cái?
  Khiến bầy sư tử con được no bụng đói cồn cào.
  40Ngươi có biết lúc nào chúng sẽ nằm nghỉ trong hang,
  Hay khi nào chúng sẽ rình mồi trong bụi rậm?
  41Ai cung cấp thức ăn cho quạ khi đàn quạ con đói bụng kêu xin Ðức Chúa Trời,\
  Trong khi quạ mẹ đi tìm khắp nơi mà vẫn không kiếm ra được thức ăn?