33

Cũai Proai I-sarel Dễq Tễ Cóh Si-nai

1Chơ Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới dễq tễ ntốq nâi, cớp dững máh cũai proai mới khoiq dững aloŏh tễ cruang Ê-yip-tô, chơ pỡq chu ntốq cứq khoiq parkhán cớp A-praham, I-sac, Yacốp, cớp tŏ́ng toiq alới hỡ. 2Ranễng cứq tễ paloŏng ễ ayông anhia pỡq, cớp cứq ễ tuih aloŏh nheq máh tỗp Cana-an, Amô-rit, Hêt, Pê-rasit, Hê-vit, cớp Yê-but. 3Anhia ntôm pỡq chu ntốq cutễq la‑a cớp phốn phuor o. Ma cứq tỡ ễq pỡq cớp anhia, cỗ anhia bữn mứt pahỡm ngian; cŏh lơ cứq pupứt táh anhia tâng rana la cống bữn.”
4Toâq cũai proai sâng tễ ŏ́c ki, alới tanúh cớp tỡ bữn noau tâc noâng máh crơng ra‑ỗt. 5Yuaq Yiang Sursĩ khoiq ớn Môi-se atỡng alới neq: “Anhia la cũai bữn mứt pahỡm coang. Khân cứq ma pỡq cớp anhia mahúiq sâng, cŏh lơ cứq pupứt anhia yỗn pứt nheq. Ma sanua cóq anhia pũot aloŏh nheq máh crơng ra‑ỗt; chơ cứq chanchớm loah nŏ́q cứq ễ táq chóq anhia.”
6Yuaq ngkíq, toâq cũai I-sarel loŏh tễ cóh Si-nai, alới tỡ bữn chóq crơng ra‑ỗt ntrớu noâng.

Ntốq Môi-se Dốq Sarhống Cớp Yiang Sursĩ

7Toâq trỗ léq cũai proai I-sarel táq ntốq ỡt dỡ, ki Môi-se ayứng dống aroâiq miar yơng tễ ntốq alới ỡt. Dống aroâiq nâi amứh Dống Aroâiq Sarhống Cớp Yiang Sursĩ. Cớp cũai aléq ma yoc ễ dáng ntrớu Yiang Sursĩ atỡng, dốq cũai ki loŏh tễ ntốq ỡt, chơ pỡq chu dống aroâiq miar. 8Toâq Môi-se pỡq chu dống aroâiq miar, cũai proai tayứng bân ngoah toong dống aroâiq alới bữm, ễ nhêng Môi-se mut tâng dống aroâiq miar ki. 9Toâq Môi-se mut cloâm chơ tâng dống aroâiq miar, ki bữn sapom ramứl sễng chu pưn cớp tangứt choâng ngoah toong dống aroâiq miar ki. Cớp Yiang Sursĩ táq ntỡng cớp Môi-se tễ sapom ramứl. 10Trỗ léq máh cũai proai hữm sapom ramứl ỡt choâng ngoah toong dống aroâiq, bo ki toâp alới pũp crap bân ngoah toong dống alới bữm. 11Yiang Sursĩ ỡt rato moat táq ntỡng cớp Môi-se, machớng muoi noaq cũai táq ntỡng cớp yớu ratoi. Toâq Môi-se chu loah pỡ ntốq cũai proai ỡt, Yô-sũa con samiang Nun noâng ỡt tâng dống aroâiq miar ki. Yô-sũa la cũai póng chuai ranáq yỗn Môi-se.

Yiang Sursĩ Ữq Ỡt Níc Cớp Cũai I-sarel

12Chơ Môi-se táq ntỡng cớp Yiang Sursĩ neq: “Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq ớn cứq dững cũai proai tỗp nâi, ma anhia tỡ bữn atỡng cũai aléq têq toâq chuai ranáq cứq. Anhia khoiq pai la anhia dáng cứq samoât lứq, cớp anhia sâng bũi pahỡm cớp cứq. 13Ma sanua, khân anhia bũi pahỡm cớp cứq, ki sễq anhia atỡng ngê anhia yỗn cứq dáng, dŏq cứq táq níc ranáq anhia, cớp dŏq anhia sâng bũi níc cớp cứq. Sễq anhia chanchớm loah, anhia khoiq rưoh tỗp nâi dŏq cỡt cũai proai anhia.”
14Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Cứq toâp lứq ayông mới, cớp yỗn mới ỡt ien khễ.”
15Chơ Môi-se ta‑ỡi neq: “Khân anhia tỡ bữn ayông tỗp hếq pỡq, ki sễq anhia chỗi yỗn hếq loŏh tễ ntốq nâi. 16Nŏ́q têq noau dáng pai anhia bũi pahỡm cớp máh cũai proai anhia, cớp bũi pahỡm cớp cứq, khân anhia tỡ bữn ayông tỗp hếq pỡq? Ranáq ki apáh yỗn cũai canŏ́h dáng tỗp hếq mpha tễ dũ tỗp canŏ́h tâng cốc cutễq nâi.”
17Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cứq ễ táq ariang mới sễq, yuaq cứq dáng mới samoât lứq, cớp cứq sâng bũi pahỡm cớp mới.”
18Chơ Môi-se sễq neq: “Cứq sễq anhia yỗn cứq hữm ang‑ữr anhia.”
19Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Cứq ễ yỗn moat mới hữm máh chớc cứq; cớp cứq talếq ramứh cứq, la Yiang Sursĩ, choâng moat mới. Khân cứq sâng ayooq táq cũai aléq, ki cứq ayooq. Cớp khân cứq sâng sarũiq táq cũai aléq, ki cứq sarũiq. 20Ma mới tỡ têq hữm mieiq cứq, yuaq tỡ bữn noau hữm cứq ma têq bữn tamoong. 21Nhêng tíh! Bữn muoi cốc tamáu toâr ỡt yáng coah cứq. Cóq mới pỡq tayứng tâng pỡng cốc tamáu ki. 22Toâq ŏ́c ang‑ữr cứq pha mới, cứq lứq capáng dŏq mới toâq atĩ cứq toâp bân mpứng dĩ raloâc tamáu yỗn toau cứq pỡq vớt. 23Moâm ki cứq ễ yíq loah atĩ; chơ mới bữn hữm yáng clĩ cứq, ma mới tỡ bữn hữm mieiq cứq.”