21

Phễp Rit Atỡng Tễ Cũai Sũl

1Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq mới aloŏh phễp rit yỗn máh cũai I-sarel táq neq: 2Khân anhia chỡng cũai Hê-brơ dŏq cỡt sũl, têq án cỡt sũl anhia nheq tapoât cumo. Tâng cumo tapul cóq anhia acláh yỗn án vớt tễ cỡt sũl, ma án tỡ bữn túh culáh loah kia anhia chỡng án. 3Khân án tỡ yũah bữn lacuoi bo án cỡt sũl anhia, toâq án bữn racláh tễ cỡt sũl, ki án tỡ têq dững lacuoi pỡq nứng án. Ma khân án cỡt sũl anhia ma khoiq bữn lacuoi chơ, ki têq án dững dếh lacuoi pỡq tê. 4Ma khân ncháu chuaq yỗn án bữn lacuoi, toâq mansễm ki canỡt con samiang tỡ la mansễm, lacuoi ki cớp nheq con án cỡt khong ncháu. Toâq samiang ki racláh tễ cỡt sũl, án loŏh ống manoaq án. 5Ma khân cũai sũl ki atỡng raloaih pai án ayooq cũai ncháu án, lacuoi án, cớp con án, ma án tỡ ễq loŏh tễ cỡt sũl, 6chơ ncháu cóq dững án toâq pỡ ntốq sang toam. Tâng ntốq ki, cóq án tayứng apớt cutũr tâng santŏ́ng toong, dŏq yỗn ncháu clốh cutũr án. Ngkíq, cũai ki cỡt sũl nheq dỡi tamoong.
7“Khân cũai aléq ma chếq con cumũr án yỗn cỡt sũl, ngkíq mansễm ki tỡ bữn cóq acláh ariang cũai samiang. 8Ma khân cũai ncháu rưoh mansễm ki ễ táq lacuoi, ma sâng tỡ ễq noâng án, cóq ncháu ki yỗn mpoaq mansễm ki thái loah. Ncháu ki tỡ têq chếq mansễm ki pỡ cũai cruang canŏ́h, yuaq án khoiq táq tỡ pĩeiq chóq mansễm ki. 9Khân samiang aléq ma rưoh mansễm sũl yỗn cỡt lacuoi con samiang án, cóq án táq o cớp mansễm ki machớng án táq chóq con mansễm án bữm. 10Khân samiang aléq ma ĩt lacuoi bar, cóq án chứm siem lacuoi nỡm na crơng sana, na tampâc tâc, cớp cóq án bếq parnơi patoat tễ nling. 11Khân án tỡ bữn táq ngkíq chóq lacuoi nỡm, cóq án acláh mansễm ki pỡq, cớp mansễm ki tỡ bữn túh culáh kia bóc chỡng.

Phễp Rit Atỡng Tễ Táq Cũai Canŏ́h

12“Khân cũai aléq ma pieih cũai canŏ́h toau cuchĩt, cóq noau cachĩt tê án. 13Ma khân án táq lơ, tỡ bữn yoc ễ cachĩt cũai ki, têq án lúh poâng pỡ ntốq cứq anoat dŏq. Chơ têq án ỡt plot o. 14Ma khân cũai aléq sâng nsóq mứt cớp cachĩt cũai canŏ́h, tam án lúh poâng pỡ prông sang cứq, ma án cóq cuchĩt tê.
15“Cũai aléq ma toân toah mpiq mpoaq án bữm, cóq án roap tôt cuchĩt.
16“Cũai aléq ma cỗp tuoiq cũai canŏ́h, tỡ bữn pai án ễ chếq tỡ la yỗn cỡt sũl án, cóq án roap tôt cuchĩt.
17“Cũai aléq ma lóc acrieiq mpiq mpoaq án bữm, cũai ki cóq chĩuq cuchĩt.
18“Khân bữn bar náq cũai ma ralỗih ratáq, chơ bữn manoaq ĩt tamáu latớt tỡ la chooc, ma cũai ki tỡ bữn cuchĩt, anhia tỡ têq yỗn cũai ki roap tôt. 19Ma khân án ca pĩeiq noau latớt toâq tamáu, ma chũl cóq bếq tua, chơ vớt tễ ki têq án yuor tayứng cloaq ralỡng tayáh pỡq chu, cũai ca táq án cóq yỗn kia cớp pur-ar toau án cỡt bán.
20“Khân cũai aléq ma ĩt aluang pieih sũl án, samiang tỡ la mansễm, ma sũl ki cuchĩt bo ki toâp, án ca pieih ki cóq roap tôt. 21Ma vớt muoi tỡ la bar tangái, khân sũl ki noâng tỡ yũah cuchĩt, ncháu ki tỡ bữn roap tôt, yuaq sũl ki la lứq khong án.
22“Khân bữn máh cũai samiang carchĩt, ma lơ pĩeiq mansễm ca ỡt mumiaq, chơ con án cuchĩt tâng púng, ma mansễm ki tỡ bữn pân ntrớu, cũai ca táq mansễm ki cóq tu máh cayac án yoc ễ bữn, ma cóq cũai parchĩn parnai hữm pĩeiq puai rit. 23Ma khân mansễm ki cuchĩt, cóq anhia ĩt rangứh pláih loah rangứh. 24Moat pláih loah moat, canễng pláih loah canễng, atĩ pláih loah atĩ, cớp ayững pláih loah ayững, 25mang-al ũih pláih loah mang-al ũih, bớc pláih loah bớc, trúc pláih loah trúc.
26“Khân cũai ncháu táq muoi ŏ́c moat cũai sũl, samiang tỡ la mansễm, yỗn cỡt sũt, cóq án acláh cũai sũl ki. Nâi la kia ŏ́c moat. 27Khân án táq yỗn canễng cũai sũl clŏ́h, cóq án acláh cũai sũl ki. Nâi la kia canễng.

Phễp Rit Atỡng Tễ Cũai Ncháu

28“Khân bữn muoi lám ntroŏq tangcáh ma sớc cũai toau cuchĩt, cóq noau cachĩt charán ki na tám chóq tamáu, cớp tỡ têq cha sâiq charán ki. Ma ncháu charán ki tỡ bữn roap tôt. 29Ma khân ntroŏq ki dốq sớc cũai, cớp noau khoiq atỡng ncháu ntroŏq ki, ma án tỡ bữn kháng ntroŏq tâng cuaq, chơ ntun ki ntroŏq án sớc sĩa cũai toau cuchĩt, cóq tám tamáu chóq ntroŏq ki yỗn cuchĩt, cớp ncháu ntroŏq cóq roap tôt cuchĩt tê. 30Ma khân noau yỗn ncháu charán ki têq tu panôiq cũai ca khoiq cuchĩt ki, cóq án yỗn dũ máh noau ễ bữn. 31Khân ntroŏq tangcáh ma sớc carnễn samiang tỡ la carnễn mansễm cuchĩt, cóq ĩt tâc phễp rit nâi dŏq anoat tôt. 32Khân ntroŏq tangcáh ma sớc cũai sũl cuchĩt, samiang tỡ la mansễm, ki ncháu ntroŏq ki cóq tu panôiq pái chít ŏ́c práq yỗn ncháu cũai sũl. Cớp charán ki cóq cuchĩt na tám chóq tamáu.
33“Khân cũai aléq pớh dỡq chữong, tỡ la píq dỡq parníq, ma tỡ bữn catáih dŏq, chơ bữn ntroŏq tangcáh, tỡ la aséh dễn, sapứl tâng chữong ki, 34cũai ca píq ki cóq culáh kia yỗn ncháu charán. Ma têq án ĩt charán cuchĩt ki cỡt khong án. 35Khân bữn ntroŏq cũai aléq ma sớc ntroŏq cũai canŏ́h cuchĩt, cóq bar náq cũai ki chếq chíq ntroŏq noâng tamoong, chơ tampễq práq ki. Cớp têq alới tampễq sâiq ntroŏq ca khoiq cuchĩt ki hỡ. 36Ma khân ncháu ntroŏq dáng chơ ntroŏq án cơi sớc ntroŏq cũai canŏ́h, ma án tỡ bữn kháng dŏq ntroŏq án tâng cuaq, ki cóq án culáh loah muoi lám ntroŏq tamoong yỗn pỡ ncháu ntroŏq cuchĩt. Ma têq án ĩt charán cuchĩt ki, cỡt khong án.