18

Yê-trô Toâq Sa‑óh Môi-se

1Yê-trô yacũn Môi-se la cũai tễng rit sang tâng tỗp Madian. Án khoiq sâng tễ ranáq Yiang Sursĩ táq yỗn Môi-se cớp cũai I-sarel bo Ncháu dững tỗp alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. 2Ngkíq Yê-trô toâq ramóh Môi-se. Án dững dếh Si-pô-ra lacuoi Môi-se, ca Môi-se cơiq dŏq cớp án, 3dếh Kêr-sôm cớp E-lia-se, la bar náq con samiang Si-pô-ra. Môi-se khoiq amứh con samiang dâu la Kêr-sôm, yuaq án pai neq: “Cứq la cũai mpha cruang ca tarôq ỡt tâng cruang noau.”
4Cớp con samiang bar án amứh E-lia-se, yuaq án pai: “Yiang Sursĩ mpoaq cứq sang khoiq chuai yỗn cứq bữn vớt tễ talang atĩ puo.”
5Chơ Yê-trô dững lacuoi Môi-se cớp bar náq con samiang Môi-se pỡq chu ntốq aiq; bân ki Môi-se ỡt dỡ pỡ cóh khong Yiang Sursĩ. 6Án cơiq parnai yỗn Môi-se dáng nhũang án ễ toâq sa‑óh, dững dếh lacuoi Môi-se cớp bar náq con samiang Môi-se. 7Ngkíq Môi-se loŏh roap Yê-trô. Môi-se ap muoi tatứp yáng moat Yê-trô, cớp hũn hĩt án. Chơ alới manoaq blớh manoaq tễ ŏ́c túh coat cớp ŏ́c ien khễ. Moâm ki alới mut tâng dống aroâiq Môi-se. 8Môi-se nsũar loah yỗn Yê-trô tamứng tễ máh ramứh Yiang Sursĩ khoiq táq chóq puo cớp cũai Ê-yip-tô bo án dững aloŏh máh cũai I-sarel. Cớp án atỡng Yê-trô tễ ramứh túh coat alới khoiq chĩuq tâng rana, cớp nŏ́q toâp Yiang Sursĩ chuai amoong alới. 9Toâq Yê-trô sâng cớp dáng dũ ramứh ki, án sâng bũi lứq, 10cớp pai neq: “Khễn Yiang Sursĩ, án ca khoiq chuai amoong anhia yỗn vớt tễ talang atĩ puo cớp máh cũai Ê-yip-tô, dếh chuai anhia yỗn vớt tễ cỡt sũl. 11Sanua nâi hếq dáng samoât lứq la Yiang Sursĩ cỡt sốt clữi nheq tễ yiang canŏ́h, yuaq án táq ranáq nâi chóq cũai ca mumat cũai I-sarel.”
12Chơ Yê-trô yacũn Môi-se, án kiac charán bốh chiau sang, cớp án ĩt crơng canŏ́h hỡ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Arôn cớp máh cũai sốt tỗp I-sarel pỡq cha bũi nứng án dŏq sang toam Yiang Sursĩ.

Môi-se Rưoh Cũai Dŏq Parchĩn Parnai

13Tâng tangái parnỡ Môi-se tacu tâng ntốq noau parchĩn. Án parchĩn parnai yỗn cũai proai tễ tarưp toau sadâu. 14Toâq Yê-trô hữm dũ ranáq Môi-se táq, chơ Yê-trô blớh neq: “Anhia ntôm táq ntrớu yỗn cũai nâi? Cỗ nŏ́q anhia parchĩn parnai ống manoaq sâng, táq yỗn máh cũai nâi ỡt acoan tễ tarưp toau sadâu?”
15Chơ Môi-se ta‑ỡi neq: “Hếq cóq táq, yuaq máh cũai proai nâi toâq pỡ hếq yoc ễ dáng ranáq ntrớu Yiang Sursĩ yỗn alới táq. 16Toâq bữn bar náq tâng tỗp alới ma ralỗih, ki alới toâq pỡ hếq. Ngkíq hếq cóq parchĩn yỗn alới bar coah, noau lôih noau pĩeiq. Cớp hếq atỡng yỗn alới dáng máh ŏ́c patâp cớp phễp rit Yiang Sursĩ.”
17Chơ Yê-trô atỡng Môi-se neq: “Táq ngkíq tỡ pĩeiq. 18Khân ống manoaq anhia sâng táq ranáq nâi ki tỡ rơi, yuaq ntâng lứq, táq yỗn anhia cớp máh cũai proai cỡt lakéh lakiei. 19Sanua nâi hếq sễq tĩeih atỡng anhia ranáq o, chơ Yiang Sursĩ lứq ỡt níc cớp anhia. Lứq pĩeiq anhia cỡt cũai tang nheq tữh cũai proai yáng moat Yiang Sursĩ, cớp partoâq máh ŏ́c alới ralỗih pỡ án. 20Cóq anhia arĩen yỗn tỗp alới dáng máh santoiq Yiang Sursĩ patâp. Cớp atỡng yỗn alới dáng ranáq ntrớu o yỗn alới táq, cớp cóq alới táq puai nŏ́q. 21Hỡn tễ ki ễn, cóq anhia rưoh cũai rangoaiq, cớp chóh alới yỗn cỡt sốt cũai proai, dŏq táq sốt muoi ngin náq, muoi culám náq, sỡng chít náq, tỡ la muoi chít náq. Ma nheq tữh cũai anhia rưoh cóq alới yám noap Yiang Sursĩ, cóq cũai canŏ́h têq noap alới, cớp cóq alới tỡ bữn ĩt práq noau sadal. 22Cóq anhia chiau chớc yỗn tỗp alới ễn táq ranáq parchĩn máh cũai ralỗih. Ranáq toâr, ki yỗn alới atoâq pỡ anhia; ma ranáq cớt, yỗn alới parchĩn bữm. Táq ngkíq, ranáq anhia tỡ bữn ntâng noâng, yuaq tỗp alới têq rachuai anhia. 23Khân anhia táq ngkíq, cớp khân Yiang Sursĩ pruam, ki ranáq anhia táq cỡt nghễl. Cớp máh cũai proai nâi bữn chu chái pỡ dống alới, yuaq máh parnai parchĩn khoiq chĩn chơ.”
24Chơ Môi-se trĩh dũ ŏ́c Yê-trô tĩeih án. 25Án rưoh máh cũai rangoaiq tễ tỗp I-sarel, chơ chóh alới cỡt sốt tâng tỗp muoi ngin náq, muoi culám náq, sỡng chít náq, tỡ la muoi chít náq. 26Tỗp alới táq níc ranáq parchĩn yỗn cũai proai. Ma alới parchĩn ống ranáq cớt sâng; máh ranáq toâr, ki alới atoâq pỡ Môi-se.
27Chơ, Môi-se cớp Yê-trô manoaq carbán carsũan manoaq, cớp Yê-trô píh chu loah pỡ vil viang án bữm.