17

Dỡq Loŏh Tễ Tamáu

1Nheq tữh cũai I-sarel loŏh tễ ntốq aiq ramứh Sín. Alới atỡi tễ ntốq nâi pỡq chu ntốq ki puai santoiq Yiang Sursĩ ớn. Alới ỡt dỡ tâng ntốq Rê-phi-dim, ma ŏ́q dỡq nguaiq. 2Tỗp alới bubéq-bubưp chóq Môi-se neq: “Chuaq dỡq yỗn hếq nguaiq.”
 Môi-se ta‑ỡi neq: “Cỗ nŏ́q tỗp anhia ma bubéq-bubưp? Cỗ nŏ́q anhia chim níc Yiang Sursĩ?”
3Ma máh tỗp alới sâng ễ khlac dỡq, chơ alới bubéq-bubưp níc chóq Môi-se neq: “Cỗ nŏ́q anhia ma dững tỗp hếq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, cỗ ễq hếq, máh con hếq, dếh máh charán hếq, cuchĩt khlac dỡq tỡ?”
4Chơ Môi-se câu sễq tễ Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ neq: “Nŏ́q cứq ễ táq cớp máh cũai nâi? Tỗp alới mán ễ tám tamáu chóq cứq.”
5Yiang Sursĩ ta‑ỡi Môi-se neq: “Cóq mới dững máh cũai sốt tỗp I-sarel pỡq cớp mới nhũang cũai proai. Cóq mới dững ralỡng mới khoiq toân tâng crỗng Nil tễ nhũang. 6Cứq ễ tayứng ỡt yáng moat mới cheq côl tamáu tâng cóh Si-nai. Cóq mới toân côl tamáu ki, chơ dỡq loŏh yỗn cũai proai bữn nguaiq.”
 Choâng moat máh cũai sốt tỗp I-sarel, Môi-se táq puai máh parnai Yiang Sursĩ atỡng án.
7Ngkíq Môi-se dŏq ramứh ntốq ki la Masah cớp Mê-ri-ba, yuaq tỗp I-sarel bubéq-bubưp, cớp alới chim Yiang Sursĩ na blớh neq: “Yiang Sursĩ lứq ỡt cớp tỗp hái, ma tỡ bữn?”

Tỗp I-sarel Rachíl Cớp Tỗp A-maléc

8Tỗp A-maléc toâq chíl tỗp I-sarel tâng ntốq Rê-phi-dim. 9Môi-se atỡng Yô-sũa neq: “Cóq mới rưoh cũai dŏq loŏh rachíl cớp tỗp A-maléc tâng tangái parnỡ. Cứq ễ tayứng tâng anũol cóh; chơ cứq yống ralỡng Yiang Sursĩ ớn cứq dững.”
10Ngkíq Yô-sũa táq puai máh parnai Môi-se atỡng. Án dững máh cũai I-sarel loŏh rachíl cớp tỗp A-maléc. Bo ki Môi-se, Arôn, cớp Hơr chỗn tayứng tâng anũol cóh. 11Bo Môi-se acŏ́q atĩ achỗn, tỗp I-sarel chíl riap, ma bo Môi-se asễng loah atĩ, tỗp A-maléc ễn bữn chíl riap. 12Toâq Môi-se sâng lakiei atĩ, ki Arôn cớp Hơr dững tamáu yỗn Môi-se tacu. Chơ alới tayứng manoaq muoi coah Môi-se, cớp acŏ́q ngcŏ́ng Môi-se achỗn toau toâq moat mandang pât. 13Yuaq ngkíq, Yô-sũa bữn chíl riap tahan tỗp A-maléc.
14Vớt ki, Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới chĩc dŏq tễ ranáq tỗp anhia chíl riap nâi yỗn têq sanhữ. Cóq mới atỡng yỗn Yô-sũa dáng la cứq ễ pupứt nheq tỗp A-maléc.”
15Chơ Môi-se táq muoi lám prông sang tâng ntốq ki. Án amứh prông ki la ‘Yiang Sursĩ Cỡt Tếc Atỡng Tễ Cứq Chíl Riap’. 16Môi-se atỡng neq: “Cóq anhia patứng achỗn tếc Yiang Sursĩ chíl riap, yuaq Yiang Sursĩ ễ chíl cũai A-maléc mantái níc.”