26

Táq Dống Sang Aroâiq

1“Táq Dống Sang Aroâiq toâq aroâiq busín o lứq muoi chít ploah, cớp tan carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu. Cóq chún yỗn o máh rup chê-rup tâng aroâiq ki. 2Ma aroâiq dũ ploah cóq li nheq, cuti bar chít tacual coat, la‑a pỗn coat. 3Cóq yĩh aroâiq sỡng ploah patĩng parnơi yỗn cỡt muoi ploah sâng, cớp sỡng ploah ễn cóq yĩh machớng ki tê. 4Cóq yĩh máh cutũr toâq aroâiq santứm satong tâng chễu bar ploah aroâiq la‑a ki. 5Cóq yĩh sỡng chít lám cutũr tâng aroâiq ễ yoang dâu lứq; chơ sỡng chít lám cutũr ễn yĩh tâng aroâiq ploah bar ễ yoang ntun. Nheq cutũr ki cóq ỡt choâng-rachoâng. 6Chơ táq canŏ́q yễng sỡng chít lám dŏq ien cŏ́q tâng cutũr aroâiq bar ploah toâr ki, chơ aroâiq ki cỡt máh muoi ploah sâng.
7“Cóq táq aroâiq dŏq acrúq Dống Sang Aroâiq, muoi chít la muoi ploah aroâiq tan toâq sóc mbễq. 8Dũ ploah cóq táq machớng nheq, cuti pái chít coat, la‑a pỗn coat. 9Yĩh patĩng parnơi aroâiq sỡng ploah, chơ yĩh patĩng parnơi tapoât ploah canŏ́h ễn. Ma ploah tapoât cóq calâp loah yoah moat Dống Sang Aroâiq. 10Cóq yĩh sỡng chít lám cutũr chóq tâng chễu aroâiq parsốt ploah muoi, cớp yĩh sỡng chít lám cutũr ễn chóq tâng chễu aroâiq parsốt ploah bar. 11Chơ cóq táq sỡng chít canŏ́q sapoan dŏq cŏ́q bar ploah aroâiq ki, yỗn partĩng parnơi cỡt aroâiq cutrúq muoi ploah sâng. 12Chơ aroâiq tadĩ ploah ca clữi, ki alứr yáng clĩ Dống Sang Aroâiq. 13Ma án ca noâng clữi muoi coat tâng bar coah, cóq alứr cutrúq Dống Sang Aroâiq ki.
14“Cóq táq cantrúq bar ploah ễn, ploah muoi toâq ngcâr cữu tôl yớm santứm cusâu. Ploah bar táq toâq ngcâr charán languat o dŏq cutrúq yáng tiah.
15“Cóq táq máh khuon Dống Sang Aroâiq toâq aluang a-casia, patứng yỗn tanoang. 16Dũ khuon sarỡih muoi chít coat, cớp la‑a muoi coat tadĩ. 17Chơ aloap ayững khuon chóq tâng crơng rayống yỗn ratớt parnơi. Dũ khuon cóq aloap ngkíq nheq. 18Cóq táq bar chít khuon, coah angia pưn, 19cớp táq crơng rayống ayững khuon toâq práq pỗn chít lám, dŏq aloap ayững khuon, bar lám muoi khuon. 20Cóq táq bar chít khuon dŏq yoah angia pỡng tâng Dống Sang Aroâiq, 21cớp pỗn chít crơng rayống ayững toâq práq, bar lám aloap tâng muoi khuon. 22Ma yoah clĩ Dống Sang Aroâiq, yáng angia mandang pât cóq táq tapoât khuon, 23ma bar khuon dŏq táq soq Dống Sang Aroâiq. 24Ma khuon táq soq cóq patĩng parnơi tễ pưn toau toâq pỡ pỡng. Chơ bar lám soq khuon cóq táq ariang pai nâi. 25Ngkíq toâq amóh parnơi cỡt khuon Dống Sang Aroâiq tacual khuon, cớp bữn crơng rayống ayững táq toâq práq muoi chít tapoât lám, dũ khuon bữn bar lám crơng rayống ayững.
26“Cóq ĩt aluang a-casia táq prang toar muoi chít la sỡng ntreh. Aluang prang toar sỡng ntreh ki dŏq coah angia pỡng. 27Prang toar sỡng ntreh ễn dŏq coah angia pưn, cớp sỡng ntreh ễn dŏq yoah clĩ Dống Sang Aroâiq yáng angia mandang pât. 28Ma bar ntreh prang toar ỡt mpứng dĩ bar coah, cóq alor tễ pứp nâi chu pứp ki. 29Cóq blom khuon cớp táq carvang toâq yễng, dŏq aloap prang toar parnơi yỗn khâm. Ma prang ki cóq blom toâq yễng tê. 30Cóq patứng Dống Sang Aroâiq yỗn pĩeiq máh cứq khoiq apáh yỗn mới hữm pỡ cóh nâi.
31“Cóq tan muoi ploah aroâiq catáng toâq priei busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu. Chơ chún máh rup chê-rup tâng aroâiq ki. 32Cóq ayŏ́ng dŏq aroâiq catáng ki, na cŏ́q tâng tanũl aluang a-casia, pỗn tanũl ca blom toâq yễng cớp patứng tâng crơng rayống ayững táq toâq práq. 33Cóq ĩt canŏ́q cŏ́q aroâiq catáng, chơ cŏ́q tâng prang póc yỗn aroâiq ki paliang asễng. Chơ achúh dŏq Hĩp Parnai Parkhán ca bữn bar khlễc tamáu yoah clĩ aroâiq catáng ki. Aroâiq catáng ki táq sangcứt yỗn cỡt bar clống, la Ntốq Tễng Rit cớp Ntốq Cứq Ỡt. 34Cóq ĩt cantứp chơ catứp dŏq Hĩp Parnai Parkhán ki. 35Yáng tiah Ntốq Cứq Ỡt, cóq dŏq cachơng yoah angia pỡng, cớp dŏq rông tớu yoah angia pưn.
36“Bân ngoah mut tâng clống Dống Sang Aroâiq cóq táq aroâiq catáng toâq aroâiq busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu, dếh chún hỡ. 37Ma aroâiq catáng ki cóq táq sỡng tanũl toâq aluang a-casia. Dũ ntreh tanũl cóq blom toâq yễng, cớp bữn canŏ́q dŏq cŏ́q aroâiq catáng. Cớp tooc crơng rayống ayững tanũl toâq sapoan dŏq achúh tanũl.