Santoiq Atỡng

 Saráq Loŏh Tễ Cruang Ê-yip-tô nâi bữn noau pai Môi-se chĩc sám 1500 cumo nhũang dỡi Yê-su. Môi-se la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Saráq nâi atỡng tễ ranáq túh coat ntâng lứq bo tỗp I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, la ntốq alới cỡt sũl dũn mán 430 cumo.
 Yiang Sursĩ rưoh Môi-se cớp Arôn yỗn ayông máh cũai proai án. Yiang Sursĩ yỗn Môi-se têq táq sa‑ữi ranáq salễh cỗ ễq puo Ê-yip-tô acláh cũai I-sarel yỗn loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.
 Yiang Sursĩ cayoah dỡq mưt Cusâu yỗn cỡt rana dŏq cũai I-sarel têq tayáh pỡq tâng cutễq khỗ. Cớp án siem tỗp alới tâng ntốq aiq. Bo alới toâq pỡ cóh Si-nai, Yiang Sursĩ táq tếc parkhán cớp máh cũai proai án, cớp chiau yỗn alới máh phễp rit án yỗn alới táq puai.
 Yiang Sursĩ ớn cũai I-sarel táq Dống Sang Aroâiq dŏq sang toam án.