39

Táq Tampâc Yỗn Cũai Tễng Rit Sang

1Tỗp Be-salen ĩt aroâiq sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu táq tampâc yỗn cũai tễng rit sang têq mut táq ranáq Yiang Sursĩ bân Ntốq Tễng Rit. Chơ alới táq tampâc yỗn Arôn machớng Yiang Sursĩ khoiq atỡng na Môi-se.
2Tỗp alới ĩt priei busín cớp dai yễng tan carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu táq aroâiq ê-phot. 3Alới dễr yễng yỗn dang cỡt khlễc cada, cớp cứt cỡt ntreh cacớt ien tan carchốc cớp priei busín, cớp priei sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu. 4Alới yĩh bar mễng aroâiq bân apal ê-phot dŏq atớt bar coah au ki. 5Alới ĩt aroâiq busín o, táq aroâiq cantoân ngkĩng cớp táq sanŏ́q aroâiq ê-phot tê; chơ yĩh atớt cớp ê-phot yỗn cỡt muoi sâiq sâng, machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se. 6Alới chóq tamáu ramứh o-nic tâng rabŏ́c yễng la carsĩat lứq, ma cũai khễuq chĩc dŏq máh ramứh muoi chít la bar náq con samiang Yacốp tâng tamáu ki. 7Chơ alới atớt tamáu ki tâng apal ê-phot, dŏq táq tếc Yiang Sursĩ sanhữ muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel, machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.

Táq Aroâiq Sadal Apơm

8Alới táq aroâiq sadal apơm machớng cớp aroâiq ê-phot, la priei busín o carchốc cớp priei sóc cữu satong, ễng, cusâu, cớp yễng. Cũai chiang ca khễuq táq aroâiq ki. 9Aroâiq sadal apơm alới táq pỗn pứp lĩ-ralĩ, dũ coah muoi satia, chơ calâp bân mpứng dĩ. 10Alới patoi tamáu ngoaih cacoan cỡt pỗn rana tâng aroâiq sadal apơm neq: Rana muoi chóq tamáu moat ramứh rubi, tupat, cớp barũl. 11Rana bar chóq tamáu moat ramứh samar-danô, sapĩr, cớp kim-cưong. 12Rana pái chóq tamáu moat ramứh hua-kin, sar-danuc, cớp amễt. 13Rana pỗn chóq tamáu moat ramứh cru-salit, o-nic, cớp yat-pít. Nheq tữh tamáu ki alới chóq tâng rabŏ́c yễng. 14Muoi chít la bar thữ tamáu nâi alới tốc chĩc máh ramứh con samiang Yacốp, muoi ŏ́c tamáu muoi ramứh dŏq atỡng tễ muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel. 15Alới táq sanoâc yễng bar ntreh rapĩal parnơi ariang carsán. 16Alới táq bar lám rabŏ́c yễng, cớp bar ŏ́c carvang yễng, chơ chŏ́q carvang ki tâng bar pứp pỡng tâng aroâiq sadal apơm, 17dếh chŏ́q bar ntreh sanoâc yễng tâng bar carvang ki. 18Cớp bar pứp sanoâc yễng muoi coah ễn, ki alới atớt tâng bar lám rabŏ́c tâng apal aroâiq ê-phot. 19Alới táq carvang yễng bar ŏ́c, cớp chŏ́q pứp pưn aroâiq sadal apơm yỗn tớt cớp aroâiq ê-phot. 20Alới táq bar ŏ́c ễn carvang yễng, chơ chŏ́q atớt tâng ê-phot cheq santih, ma coah pỡng parnoân ngkĩng. 21Chơ alới chŏ́q aroâiq sadal apơm amóh parnơi cớp aroâiq ê-phot toâq samữ santứm satong, dŏq yỗn aroâiq sadal apơm ratớt pỡng parnoân, táq yỗn án tỡ bữn sarléh, machớng santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.

Tampâc Canŏ́h Yỗn Cũai Tễng Rit Sang

22Au tuar cuti tỡ bữn atĩ noau sớp pưn aroâiq ê-phot, bữn cũai chiang tan toâq aroâiq sóc cữu ống santứm satong sâng. 23Alới yĩh tacong au nhưt toâq aroâiq cubân tỡ yỗn án chái raháq. 24-25Tâng rapóh au tuar alới chún rup palâi ỗiq-tâi toâq priei sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu. 26Alới alễu ariu yễng carlán cớp rup ỗiq-tâi, machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.
27Chơ tỗp alới tan au tuar bữn atĩ yỗn Arôn, cớp yỗn máh con samiang án, 28dếh táq aroâiq pul plỡ, khán-cỡn, cốn alốt, 29cớp cantoân toâq aroâiq busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu, dếh chún hỡ, táq puai machớng santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se. 30Ma crơng pasang cỡt tếc chiau sang, alới táq toâq yễng muoi chít, dếh tốc chĩc santoiq neq: ‘Chiau Sang Yỗn Yiang Sursĩ.’ 31Alới chŏ́q alễu crơng pasang ki yoah moat khán-cỡn toâq samữ santứm satong, táq puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.

Máh Ranáq Táq Moâm

32Toâq parsốt tháng, ranáq táq Dống Sang Aroâiq moâm chơ. Cũai proai I-sarel khoiq táq puai dũ ramứh machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se. 33Alới dững máh crơng ễ táq Dống Sang Aroâiq yỗn Môi-se nhêng, bữn neq: canŏ́q cŏ́q, khuon, prang póc, tanũl, cớp crơng rayống ayững tanũl; 34ngcâr cữu tôl yớm santứm cusâu dŏq acrúq; ngcâr charán languat o dŏq acrúq, cớp aroâiq catáng; 35Hĩp Parnai Parkhán cớp bữn bar khlễc tamáu, cantrang, cớp cantứp hĩp; 36cachơng cớp máh crơng radỡng tâng cachơng, dếh bễng mi dŏq sang yỗn Yiang Sursĩ; 37rông tớu táq toâq yễng muoi chít, máh chớp tớu, tớu noau chóq tâng chớp cớp máh crơng radỡng tâng ki; 38prông sang táq toâq yễng, dỡq nsễng miar dŏq chóh cũai, crơng phuom dŏq chŏ́ng, aroâiq catáng ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq; 39prông sapoan dếh khlễc sapoan hỡng ĩn sara dŏq chóq tâng prông, aluang cantrang dếh máh crơng radỡng tâng prông sang; ỗ ien ariau cớp núc dŏq achúh ỗ; 40aroâiq yoang chũop Dống Sang Aroâiq, tanũl cớp crơng rayống ayững; aroâiq catáng ngoah toong, samữ, lác téh, cớp nheq máh crơng tâc tâng Dống Sang Aroâiq; 41máh tampâc cũai tễng rit sang, dŏq yỗn Arôn cớp máh con samiang án tâc toâq alới mut táq ranáq tâng Ntốq Tễng Rit.
42Cũai proai I-sarel khoiq táq puai dũ ramứh machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se. 43Chơ Môi-se nhêng tutuaiq dũ ramứh; cớp án hữm alới táq puai máh Yiang Sursĩ khoiq ớn alới táq. Ngkíq, Môi-se pai ŏ́c bốn yỗn alới.