25

Crơng Chiau Sang Yỗn Yiang Sursĩ

1Chơ Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 2“Cóq mới atỡng cũai I-sarel dững crơng chiau sang yỗn cứq, tam alới sâng yoc. Cóq mới roap máh crơng ki yỗn cứq. 3Máh crơng alới cóq chiau sang bữn neq: Yễng, práq, sapoan; 4aroâiq busín; cớp aroâiq noau táq toâq sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu; cớp aroâiq noau táq toâq sóc mbễq; 5ngcâr cữu tôl yớm santứm cusâu; ngcâr charán languat cớp o; khlễc pian tễ aluang a-casia; 6dỡq nsễng o‑li‑vê dŏq chóq tâng chớp tớu; crơng phuom noau carchốc cớp dỡq nsễng dŏq atia cớp dŏq tacât yỗn phuom; 7tamáu moat noau dŏq o-nic, dếh tamáu moat canŏ́h noau chóq tâng aroâiq ê-phot, cớp aroâiq sadal apơm alễu pỡng ê-phot. 8Máh cũai proai cóq táq Dống Sang Aroâiq yỗn cứq, dŏq cứq têq ỡt mpứng dĩ tỗp alới. 9Cóq alới táq dống ki cớp dũ ramứh tâng clống dống ki yỗn pĩeiq máh cứq ễ apáh mới sanua.

Hĩp Parnai Parkhán

10“Cóq mới táq muoi lám hĩp toâq aluang a-casia, cuti bar coat tadĩ, la‑a muoi coat tadĩ, cớp sarỡih muoi coat tadĩ. 11Tâng clống cớp yáng tiah hĩp cóq mới blom toâq yễng muoi chít, cớp táq racoam hĩp ki toâq yễng tê. 12Cóq mới tooc pỗn cutũr toâq yễng cớp atớt tâng pỗn ntốq ayững hĩp ki, muoi coah bar cutũr dŏq ien crang hĩp. 13Cóq mới táq bar lám tong toâq aluang a-casia, cớp blom toâq yễng. 14Cóq mới taróc tong ki tâng bar coah cutũr hĩp. 15Cóq taróc dŏq loâng tong tâng hĩp ki, chỗi bóc aloŏh noâng. 16Chơ cóq mới amut tâng hĩp bar khlễc tamáu cứq yỗn mới. Tâng tamáu ki cứq khoiq chĩc dŏq máh ŏ́c patâp.
17“Cóq mới táq cantứp hĩp toâq yễng muoi chít, cuti bar coat tadĩ cớp la‑a muoi coat tadĩ. 18Cóq mới tooc yễng táq bar lám chê-rup, 19cớp bar lám chê-rup chóq tâng bar pứp hĩp ki, táq yỗn chê-rup cỡt muoi sâiq cớp cantứp hĩp. 20Cóq yỗn bar lám chê-rup ki ỡt rato moat paliang khlap yỗn cadớp cantứp hĩp. 21Cóq mới ĩt bar khlễc tamáu cứq ễ yỗn mới, amut dŏq tâng clống hĩp, chơ catứp. 22Tâng pỡng cantứp ki bân mpứng dĩ bar lám chê-rup, cứq ễ ramóh mới cớp yỗn mới bữn dũ ŏ́c cứq patâp cũai I-sarel.

Cachơng Dŏq Bễng Mi Chiau Sang Yỗn Yiang Sursĩ

23“Cóq mới táq muoi lám cachơng toâq aluang a-casia, cuti bar coat, la‑a muoi coat, cớp sarỡih muoi coat tadĩ. 24Cóq mới blom cachơng ki toâq yễng muoi chít, cớp táq racoam cachơng ki toâq yễng tê. 25Cớp cóq mới táq paning toâq yễng sarỡih máh cứm pỗn chũop nheq cachơng ki, chơ táq racoam toâq yễng tâng paning ki hỡ. 26Cóq mới táq pỗn carvang toâq yễng cớp chóq carvang ki tâng pỗn pứp bân ayững cachơng dŏq crang. 27Cóq chóq carvang ki cheq racoam ien taróc cantrang ễ crang. 28Cóq mới táq bar ntreh cantrang toâq aluang a-casia dŏq crang cachơng, cớp blom toâq yễng cantrang ki. 29Cóq mới táq tangan savan cớp tangan chễn, dếh khang cớt cớp cuban dŏq tadỡng toâq hĩng blŏ́ng nho chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Crơng ki táq nheq toâq yễng muoi chít. 30Cóq mới dŏq cachơng ki yáng moat Hĩp Parnai Parkhán, cớp tâng pỡng cachơng cóq mới dŏq bễng mi chiau sang yỗn cứq. Tâng cachơng ki cóq bữn níc bễng.

Rông Dŏq Chớp Tớu

31“Cóq mới táq muoi lám rông khễ dŏq máh chớp tớu; nheq ramứh ki cóq táq toâq yễng muoi chít. Cóq mới tooc ayững cớp tỗ rông ki, cớp tooc rup piar rabỗn cớp paliang tâng tỗ rông ki. Ma nheq ramứh ki cóq mới táq yỗn cỡt muoi sâiq sâng. 32Rông ki cóq bữn tapoât tŏ́ng, muoi coah pái tŏ́ng. 33Dũ tŏ́ng cóq tooc pái lám rup piar noau dŏq al-mon, dếh rabỗn cớp paliang. 34Tâng tỗ rông ki cóq mới tooc pỗn lám piar al-mon, dếh rabỗn cớp paliang. 35Cóq bữn rup piar rabỗn ỡt pưn dũ cáp tŏ́ng ki. 36Máh piar rabỗn, máh tŏ́ng, cớp tỗ rông cóq mới tooc toâq yễng muoi chít yỗn cỡt muoi sâiq.
37“Cóq mới táq tapul lám chớp tớu dŏq tâng rông ki, ma chớp tớu ki cóq claq chu moat. 38Cóq mới táq tangcáp takĩap ruaiq chớp tớu, cớp táq tapuang tadỡng raloiq ruaiq tớu. Cóq táq nheq ramứh ki toâq yễng muoi chít. 39Cóq mới ĩt pái chít la sỡng ki-lô yễng muoi chít, chơ táq rông tớu dếh dũ ramứh radỡng. 40Ma cóq mới táq yỗn samoât máh cứq apáh yỗn mới hữm tâng cóh nâi sanua.