47

Sự Sụp Đổ Của Ba-by-lôn

  1Hỡi con gái đồng trinh Ba-by-lôn,
   Hãy xuống và ngồi trong bụi đất.
  Hỡi con gái Canh-đê,
   Không còn ở trên ngôi nữa, hãy ngồi xuống đất.
  Vì ngươi sẽ không còn được gọi
   Là dịu dàng dễ thương nữa.
  2Hãy lấy cối xay và xay bột;
   Hãy bỏ lúp che mặt.
  Hãy cởi áo ngoài ra,
   Để trần chân, lội qua sông.
  3Sự trần truồng ngươi sẽ bị lộ ra,
   Sự xấu hổ ngươi sẽ bị thấy.
  Ta sẽ báo thù
   Và không chừa một ai.”
  4Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.
   Tên Ngài là CHÚA Vạn Quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  5“Hỡi con gái Canh-đê,
   Hãy ngồi im lặng,
  Hãy đi vào nơi tối tăm;
   Vì ngươi sẽ không còn được gọi là nữ hoàng của các vương quốc nữa.
  6Ta giận dân Ta,
   Làm sản nghiệp Ta thành uế tục.
  Ta đã phó thác chúng nó vào tay ngươi;
   Nhưng ngươi không tỏ lòng thương xót chúng nó,
  Đã tra ách rất nặng nề
   Trên người già cả.
  7Ngươi nói rằng: ‘Ta sẽ là
   Nữ hoàng mãi mãi.’
  Ngươi chẳng để tâm đến những điều này,
   Cũng không nghĩ đến hậu quả về sau.
  8Vì vậy, hỡi kẻ ưa khoái lạc,
   Là kẻ ngồi yên ổn, hãy nghe đây:
  Ngươi nói trong lòng rằng:
   ‘Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai.
  Ta sẽ chẳng ngồi như kẻ góa bụa,
   Không bị mất mát con cái.’
  9Trong giây phút, trong một ngày,
   Hai điều này sẽ cùng xảy đến cho ngươi;
   Sự mất mát con cái, nạn góa bụa
  Sẽ đến đầy đủ trên ngươi
   Dù ngươi có nhiều ma thuật
   Và lắm lời thần chú rất quyền năng.
  10Ngươi tin cậy nơi sự gian ác của mình;
   Ngươi nói: ‘Không ai thấy ta.’
  Sự khôn ngoan và tri thức ngươi đã làm ngươi lầm lạc.
   Ngươi nói trong lòng rằng:
   ‘Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai.’
  11Bất hạnh sẽ đến trên ngươi
   Nhưng ngươi không biết cách tránh.
  Tai họa sẽ đổ xuống ngươi
   Nhưng ngươi không thể trừ được.
  Sự hủy diệt sẽ thình lình xảy đến cho ngươi
   Nhưng ngươi không biết.
  12Hãy đứng lên,
   Dùng ma thuật và nhiều lời thần chú
   Mà ngươi đã lao lực từ thuở bé.
  Có lẽ ngươi có thể thành công;
   Có lẽ ngươi sẽ làm mình đáng khiếp sợ chăng?
  13Ngươi lo lắng với nhiều lời chỉ dẫn.
   Hãy đứng lên, hỡi những nhà chiêm tinh,
  Những người xem sao, những người dựa vào trăng mới mà bói toán,
   Hãy giải cứu ngươi khỏi điều sẽ xảy ra cho ngươi.
  14Kìa, chúng nó giống như rơm rạ,
   Bị lửa thiêu đốt.
  Chúng nó không thể cứu mạng sống mình
   Khỏi ngọn lửa.
  Không một cục than hồng để sưởi ấm,
   Không còn bếp lửa để ngồi bên.
  15Chúng nó đối với ngươi là như thế,
   Những người ngươi đã lao lực,
   Đã buôn bán với từ thuở bé.
  Mỗi người lưu lạc một ngã,
   Không ai cứu ngươi.