21

Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn Và Đồng Minh

1Lời tiên tri về đồng hoang bên cạnh biển.
  Như cơn gió lốc càn quét vùng đất phía nam,
   Nó đến từ đồng hoang,
   Từ miền đất kinh hoàng.
  2Tôi được báo một khải tượng hãi hùng:
   Kẻ phản bội, phản bội; kẻ hủy diệt, hủy diệt.
  Hỡi người Ê-lam hãy tiến lên, hỡi người Mê-đi hãy bao vây.
   Ta sẽ làm cho mọi tiếng than vãn nó gây ra chấm dứt.
  3Cho nên lưng tôi đầy đau đớn;
   Cơn quặn thắt chiếm lấy tôi như cơn quặn thắt khi sinh đẻ.
  Tôi ngã quỵ khi nghe,
   Tôi kinh hoàng khi thấy.
  4Lòng tôi bối rối,
   Sự khủng khiếp đổ xuống tôi,
  Buổi hoàng hôn mà tôi mơ ước
   Đã làm cho tôi run rẩy.
  5Người ta sửa soạn bữa tiệc,
   Trải thảm,
   Ăn và uống.
  Hỡi các hoàng tử, hãy đứng lên,
   Hãy xức dầu cho thuẫn của các ngươi.
6Vì Chúa phán với tôi như vầy:
  “Hãy đi, đặt một người canh gác,
   Để người báo cáo điều gì mình thấy.
  7Khi nó thấy kỵ binh,
   Từng cặp cưỡi ngựa,
  Cưỡi lừa,
   Cưỡi lạc đà
  Thì phải chú ý
   Lắng nghe thật kỹ.”
8Người canh gác la lên:
  “Lạy Chúa, tôi đứng trên vọng canh suốt ngày,
   Tôi ở tại trạm canh suốt đêm.
  9Kìa, nó đến đây rồi. Người kỵ binh,
   Từng cặp cưỡi ngựa.
  Nó đáp lời và nói:
   ‘Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ.
  Tất cả tượng các thần của nó
   Đã đổ nát dưới đất.’ ”
  10Hỡi những kẻ bị chà đạp và sàng sẩy của tôi,
   Những điều ta nghe
  Từ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
   Thì ta loan báo cùng các ngươi.

Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Đu-ma Và A-ra-bia

11Lời tiên tri về Đu-ma.
  Từ Sê-i-rơ có tiếng gọi tôi:
   “Người canh ơi, đêm còn dài không?
   Người canh ơi, đêm còn dài không?”
  12Người canh đáp lời:
   “Buổi sáng sẽ đến, và đêm cũng đến,
  Nếu muốn hỏi, hãy hỏi đi.
   Hãy trở lại, hãy đến.”
13Lời tiên tri về A-ra-bia.
  Hỡi đoàn thương nhân Đê-đan,
   Các người sẽ trọ qua đêm trong các bụi cây A-ra-bia.
   14Hãy đem nước cho người khát,
  Hỡi dân cư tại Thê-ma,
   Hãy đem bánh đón người tị nạn.
  15Vì họ chạy trốn gươm đao,
   Trốn gươm tuốt trần,
  Trốn cung giương lên,
   Trốn áp lực chiến tranh.
16Vì Chúa đã phán cùng tôi như vầy: “Trong vòng một năm, như các năm của một người làm thuê, tất cả vinh quang của Kê-đa sẽ chấm dứt. 17Những người còn sót lại trong số những dũng sĩ cầm cung của dân Kê-đa sẽ rất ít.” Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán.