47

Nau Phat Dôih Ma Ƀon Babylôn

1"Trŭnh jêh ri gŭ hom tâm ndruyh neh, Ơ kon bu ur druh ƀon Babylôn. Gŭ hom ta neh mâu geh sưng hađăch ôh, Ơ kon bu ur phung Kaldê! Yor lah bu mâu mră rnha ma may rdơ̆ rƀăn ueh lăng ôh. 2Sŏk hom mpăl jêh ri kĭn ranih; sŏk hom bok nkŭm muh măt may, doh lơi ao jâr may, lơi nkŭm tơm blu may ôh, rgăn hom dak krong. 3Nau rih hôk may mra mpơl, jêh ri bu mra saơ nau may bêk. Gâp mra har plơng bôk, gâp mâu mra nhhuach du huê ôh." 4Nơm Tâm-Chuai he, amoh păng Yêhôva ma phung tahan jêng Nơm Kloh Ueh phung Isarael.
5Gŭ rklăk hom, jêh ri hăn du ta ntŭk ngo, Ơ kon bu ur phung Kaldê, yor lah bu mâu mra rnha ay ôh hađăch ma lĕ rngôch ƀon hađăch. 6Gâp ji nuih jêh ri ma phung ƀon lan gâp, gâp ƀư ƀơ̆ jêh phung jêng drăp ndơn gâp; gâp jao jêh khân păng tâm ti may. May mâu mâp yô̆ ôh ma khân păng, hŏ dơm jêh mbăk mâng jâk ngăn ta kalơ bunuyh ranh. 7Ay lah jêh. 'Gâp mra jêng hađăch bu ur n'ho ro,' ƀiă lah ay mâu mâp mĭn ma nau aơ, mâu lĕ ay kah gĭt ma nau mra tât ta kêng dŭt. 8"Yor nây, aƀaơ aơ iăt hom nau aơ, Ơ nơm rŏng ma nau kơnh, nơm gŭ ma nau rnơm jêh ri lah tâm nuih n'hâm ay nơm, 'Kanŏng gâp yơh, jêh ri rlau ma gâp mâu geh nơm êng ôh. Gâp mâu mra jêng bu ndrô sai ôh, jêh ri gâp mâu mra roh phung kon gâp ôh! 9Ƀiă lah bar nau tât aơ mra tât ma ay ƀât lât tâm du nar: nau roh phung kon jêh ri nau bu ur ndrô sai. Khân păng mra tât ma ay hŏ nŭm jêh ma ay nđâp tơ lah ay jêng n'hŭm njêh jêh ri geh nau brah toyh blau rƀên kađôi lĕ. 10Ay mĭn ay geh nau rnơm tâm nau ƀai ay. Ay lah. "Mâu geh nơm saơ gâp ôh! Nau njêh jêh ri nau ay gĭt rbăng tâm nkhah đah ay, tơ lah ay lah jêh tâm nuih n'hâm.' Kanŏng gâp yơk, jêh ri rlau ma gâp mâu geh nơm êng ôh'. 11Ƀiă lah nau iơh mhĭk mra tât ma ay, ay mâu gĭt ôh mbah ta păng văch; nau rêh ni mra tŭp ta ay, ay mâu dơi geh nau yô̆ an ôh; jêh ri nau ƀư rai mra tât ma ay bât lât dơm, ay mâu năn gĭt ôh.
12"Gŭ ƀư hom nau rƀên ay jêh ri tâm nau ay jêng n'hŭm njêh. Tâm nau nây ay pah kan jêh bơh rnôk ay hôm druh. Năng ai ay mra geh nau dơi, klăp lah ay dơi nhhu bu. 13Ay rgănh jêh ma nau ay tâm nchră âk; ăn nau nchră nây văch tâm rklaih ay; ăn phung gĭt năl trôk, phung sek mănh, phung sek khay mhe, ŭch dâk tâm rklaih ay ma nau mra tât ma ay. 14Aơ, khân păng jêng tâm ban ma rhe, ŭnh sa khân păng. Khân păng mâu dơi tâm nklaih khân păng nơm ôh bơh nau brah mpiăt ŭnh. Ŭnh aơ mâu jêng ôh tâm ban ma saônh bu njâr! 15Phung pah kan jêh ndrel ma ay jêng dơm dam tâm ban pô nây đŏng ma ay, phung ay tăch rgâl jêh bơh rnôk ay hôm druh. Ăp nơm khân păng nsong mblêng tĭng nâm trong tih păng nơm, mâu dơi geh nơm tâm rklaih ay ôh.