22

Lời Tiên Tri Về Giê-ru-sa-lem

1Lời tiên tri về thung lũng khải tượng.
  Này, có điều gì xảy ra
   Mà tất cả các ngươi đều leo lên mái nhà vậy?
  2Một thành đầy tiếng la hét, ồn ào,
   Một thành vui vẻ?
  Người chết của các ngươi không phải chết vì gươm,
   Cũng chẳng phải chết nơi chiến trận.
  3Tất cả những người cai trị các ngươi đều cùng nhau chạy trốn;
   Họ bị bắt trói mà không cần đến một cây cung.
  Tất cả những kẻ người ta tìm được
   Đều cùng bị bắt trói dù họ đã trốn đi xa.
  4Cho nên tôi bảo: “Đừng nhìn tôi,
   Hãy để tôi khóc lóc cay đắng.
  Đừng cố gắng an ủi tôi
   Về sự hủy diệt của con gái dân tôi.”
  5Vì CHÚA Vạn Quân đã định một ngày
   Bối rối, chà đạp và nổi loạn
   Nơi thung lũng khải tượng;
  Các tường thành đổ nát,
   Tiếng kêu cứu đến tận núi.
  6Ê-lam mang giỏ tên,
   Có xe chiến mã và kỵ binh.
   Ki-rơ mở thuẫn.
  7Các thung lũng tốt đẹp nhất của ngươi sẽ đầy xe chiến mã
   Và kỵ binh dàn trận tại trước cổng thành.
   8Ngài đã lấy đi sự phòng thủ Giu-đa.
  Vào ngày ấy các ngươi trông vào
   Vũ khí nơi nhà kho trong rừng.
  9Các ngươi thấy thành Đa-vít
   Có nhiều kẽ nứt
  Nên trữ nước
   Từ ao dưới.
  10Các ngươi đếm nhà tại Giê-ru-sa-lem
   Rồi phá nhà cửa để củng cố tường thành.
  11Các ngươi xây hồ giữa hai tường thành
   Để chứa nước ao cũ
  Nhưng không trông vào đấng đã làm ra nó,
   Không nhìn vào đấng đã trù hoạch việc đó từ xưa.
  12Vào ngày ấy, CHÚA Vạn Quân
   Kêu gọi các ngươi
  Hãy khóc lóc, than vãn,
   Cạo đầu và mặc đồ tang chế.
  13Nhưng kìa, các ngươi vui mừng, hân hoan,
   Giết bò, mổ cừu,
   Ăn thịt, uống rượu.
  “Chúng ta hãy ăn, uống
   Vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
14CHÚA Vạn Quân bày tỏ vào tai tôi: “Tội này sẽ không được tha cho đến ngày các ngươi chết,” CHÚA Vạn Quân phán.
15CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
  “Hãy đến, đi đến cùng người quản gia kia,
   Là Sép-na, người quản trị cung điện.
  16Ngươi có gì ở đây? Ngươi có ai ở đây
   Mà ngươi đục cho mình một ngôi mộ ở đây?
  Ngươi đục cho mình một ngôi mộ ở trên cao,
   Đẽo cho mình một chỗ trong vầng đá?
  17Này, hỡi kẻ mạnh mẽ kia, CHÚA sẽ ném ngươi đi một cách mạnh mẽ
   Và nắm cánh tay ngươi.
  18Ngài sẽ cuộn ngươi lại thành cuốn, như quả bóng
   Ném vào vùng đất mênh mông.
  Ngươi sẽ chết ở đó,
   Là nơi các xe chiến mã vinh quang của ngươi nằm,
   Là sự nhục nhã cho nhà chủ ngươi.
  19Ta sẽ cách chức ngươi
   Và truất ngươi khỏi địa vị ngươi.
20Vào ngày ấy Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia. 21Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt cho người, trao quyền của ngươi vào tay người. Người sẽ là cha của cư dân Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa. 22Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người; người sẽ mở thì không ai đóng được và đóng thì không ai mở được. 23Ta sẽ đóng người như cái chốt vào nơi chắc chắn; và người sẽ trở nên một ngôi vinh quang cho nhà cha mình. 24Người ta sẽ treo trên người tất cả vinh quang của nhà cha người, từ con cháu dòng họ, cả những chậu vại bé nhỏ; từ chén đất đến tất cả các bình.
25Vào ngày ấy,” CHÚA Vạn Quân phán: “Cái chốt đóng ở nơi chắc chắn sẽ long; nó bị chặt bỏ và rớt xuống; gánh nặng treo trên nó sẽ bị chặt đứt,” vì CHÚA phán vậy.