22

Sấm về hoàng gia Giu-đa

1Chúa bảo tôi: "Hãy đi xuống hoàng cung Giu-đa và tuyên bố những lời này: 2Tâu vua Giu-đa, người đang ngồi trên ngai Đa-vít, xin vua, các triều thần vua và cả nhân dân đều nghe lời Chúa! 3Chúa phán: "Hãy thi hành sự công chính, xét xử cách công bằng, giải thoát người bị áp bức khỏi tay bọn cường hào ác bá! Hãy bỏ các việc gian ác! Hãy bảo vệ quyền lợi của các kiều dân, các cô nhi, quả phụ! Đừng giết người vô tội! 4Nếu các ngươi vâng lời Ta, Ta sẽ giải cứu tổ quốc các ngươi, cho các vua Giu-đa tiếp tục trị vì trên ngai Đa-vít và cho nhân dân được thịnh vượng. 5Tuy nhiên, nếu các ngươi không chịu lưu ý lời cảnh cáo của Ta, cung điện này sẽ bị phá tan, Chúa Hằng Hữu thề quyết như thế."
6Chúa báo trước về hoàng cung Giu-đa: 'Dù Ta yêu mến ngươi như xứ Ga-la-át đầy hoa quả và như rừng xanh xứ Li-ban, Ta buộc lòng phải tiêu diệt ngươi; để ngươi thành một đống đổ nát, hoang vu, không có người ở. 7Ta sẽ gọi một đạo quân chuyên môn phá thành trang bị dây đủ để triệt hạ ngươi. Chúng sẽ gỡ các kèo cột bằng hương bách mà ném vào lửa. 8Nhiều du khách các nước ngoài sẽ đi qua thành phố này và kinh ngạc hỏi nhau: "Tại sao Chúa tàn phá thành phố lớn này như thế?" 9Người ta sẽ trả lời: "Vì nhân dân quên Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của họ, và bội ước với Ngài, quay sang thờ lạy các thần tượng!"

Sấm về Sa-lum và Giê-hô-gia-kim

10Đừng để tang, khóc lóc những người đã chết, nhưng hãy khóc cho số phận của những kẻ bị lưu đày, vì họ chẳng bao giờ được trở về quê cha đất tổ.
11Chúa dạy về hoàng thân Sa-lum (con vua Giô-si-a nước Giu-đa) đã lên ngôi kế vị cha mình một thời gian ngắn rồi bị lưu đày: "Sa-lum sẽ không được trở về đây nữa, 12nhưng sẽ chết tại đất lưu dày, chẳng bao giờ còn trông thấy quê hương."
13Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền bất công, cất lâu đài bằng biện pháp áp bức, bóc lột sức lao động của nhân dân, không chịu trả công sòng phẳng. 14Ngươi nói: "Ta sẽ xây cất cung điện nguy nga với những phòng rộng lớn trổ nhiều cửa sổ, bọc các vách tường bằng gỗ hương bách thơm ngát và sơn màu đỏ thắm!" 15Nhưng lâu đài nguy nga đâu có tăng uy đức của một nhà vua! Tại sao vua Giô-si-a (cha của Giê-hô- gia-kim) hưởng một triều đại thịnh trị lâu dài như thế? 16Giô-si-a đã xét xử công bằng cho người nghèo khổ, túng ngặt. Điều đó chứng tỏ người biết Ta, nên Ta ban phúc cho người. 17Nhưng ngươi (Giê-hô-gia-kim) chỉ lưu tâm để mát đến những vụ tham nhũng thối nát, giết người vô tội, dừng bạo lực áp bức dân nghèo."
18Vì thế, Chúa phán về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa: "Gia đình không ai để tang than khóc, nhân dân không ai buồn lưu ý nhắc nhở khi Giê-hô- gia-kim qua đời. 19Người sẽ bị chôn như người ta chôn con lừa, bị kéo lết đi và đem quăng ra ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem."
20Hãy đi lên núi Li-ban mà kêu la! Hãy lên tiếng khóc lóc trên cao nguyên Ba-san và rặng núi A-ba-rim, vì tất cả các tình nhân ngươi đều đã chết. 21Ta đã kêu gọi ngươi trong thời bình an nhưng ngươi nói: "Tôi không thèm nghe!" Từ tuổi thanh xuân, tính ngươi vẫn thế, chẳng bao giờ chịu vâng lời Ta. 22Bây giờ, tất cả các đồng minh ngươi đều bị quét sạch như trong trận bão; các thân hữu ngươi đều bị bắt đi lưu đày. Lúc ấy, ngươi mới biết thẹn thuồng xấu hổ vì tất cả tội ác ngươi. 23Sống xa hoa trong cung điện bằng gỗ hương bách Li-ban thật là sung sướng đấy, nhưng chẳng bao lâu, ngươi sẽ kêu la rên rỉ như người đàn bà sinh nở.
24,25Cô-nia, con trai vua Giê-hô-gia-kim nước Giu-đa! Dù ngươi là cái nhẫn làm ấn trong tay mặt Ta đi nữa, Ta cũng lột ra và quăng ngươi cho bọn tử thù của ngươi mà ngươi đang khiếp sợ, tức là vua Nê-bu-cát-nết-sa và quân đội Ba-by-luân. 26Ta sẽ quăng ngươi ra khỏi đất nước và ngươi sẽ chết nơi đất khách quê người. 27Ngươi sẽ chẳng bao giờ được trở về đất mà ngươi ưa thích. 28Cô nia giống như một cái đĩa bể nát bị quét bỏ. Ngươi và các con trai ngươi sẽ bị lưu đày qua một xứ xa lạ.
29Đất, đất, đất! hãy nghe lời Chúa! 30Chúa phán: Cô-nia giống như người tuyệt tự. Không một đứa con nào của Cô-nia sẽ được lên ngai Đa-vít và trị vì nước Giu-đa. Cô-nia đã sống một cuộc đời vô nghĩa."