22

Nau Brah Ndu Phat Dôih Dơi Mbơh Lor Ma Ngih Yuda

1Pô aơ nau Yêhôva lah: "Hăn trŭnh hom rlet ma ngih hađăch Yuda jêh ri ngơi nau aơ ta nây: 2'Iăt hom nau Yêhôva ngơi, nơm gŭ ta sưng hađăch David, may, phung oh mon may, jêh ri phung ƀon lan may lăp ta mpông pêr aơ. 3Pô aơ nau Yêhôva lah: "Ƀư hom nau sŏng jêh ri nau di, jêh ri tâm rklaih hom bơh ti nơm tŭn jot nơm bu ntŭng jêh ndơ păng. Jêh ri lơi ƀư nau tih mâu lah nau ƀai ôh ma phung bu năch, ma phung kon đơi mbơ̆, jêh ri ma phung bu ur ndrô khĭt sai, mâu lĕ dơi pling mham tâm ntŭk aơ nơm mâu geh nau tih. 4Yorlah tơlah khân may tông bâr nanê̆ ngăn ma nau ngơi aơ pôri mra geh phung hađăch gŭ ta kalơ sứng hađăch Y-David, ncho seh jêh ri ndeh seh, khân păng, phung oh mon khân păng, jêh ri phung ƀon lan khân păng lăp tâm mpông per ngih aơ. 5Ƀiălah tơlah khân may mâu ŭch rkêng tôr iăt ôh nau aơ, Yêhôva lah, gâp ton săk kanŏng ma gâp nơm, ngih aơ mra jêng rngol.
6Yêhôva lah di ma ngih hađăch phung Yuda pô nây: Gâp uănh khân may jêng nâm bu bri Galaat, nâm bu n'glơn yôk Liban, nanê̆ gâp mra njêng khân may bri rdah, jêh ri ƀon mâu geh bunuyh gŭ ôh. 7Gâp mra prơh hăn phung ƀư rai lơh đah khân may,
 ăp nơm djôt ndơ tâm lơh da dê; khân păng mra kăl tơm si dêdar ueh uĭn khân may geh, jêh ri klŭp khân păng tâm ŭnh.
8"Geh âk ntil mpôl bunuyh mra hăn dăch rgăn ƀon aơ, jêh ri ăp nơm mra tâm lah ndrăng khân păng, 'Mâm ƀư Yêhôva hŏ lơh jêh ƀon toyh aơ pô aơ?" 9Khân păng mra plơ̆ lah: 'Yorlah khân păng lơi jêh nau tâm rnglăp đah Yêhôva Brah Ndu khân păng, jêh ri mbah yơk ma brah êng jêh ri rhŏ ma brah nây.'"
10Lơi ta nhĭm ôh ma bunuyh lĕ khĭt jêh, mâu lĕ nhĭm vơl ma păng; ƀiălah nhĭm hom ma nau rngot ma nơm du hăn jêh bơh bri nơm, yorlah păng mâu mra lŏ plơ̆ sĭt đŏng ôh gay saơ bri nơm.
11Yorlah Yêhôva lah pô aơ nau ma Y-Salum, kon buklâu Y-Jôsia hađăch Yuda, nơm chiă uănh thoi mbơ̆ păng, jêh ri nơm hŏ du jêh bơh ntŭk aơ: "Păng mâu mra plơ̆ đŏng ôh ma ntŭk aơ, 12ƀiălah tâm ntŭk bu njŭn leo păng jêng bu nă, ta nĕ păng mra khĭt, jêh ri păng mâu mra mâp saơ đŏng ôh bri aơ."
13"Rêh ni ngăn ma nơm ndâk ngih păng ma nau kue,
 jêh ri jrô prêh kalơ păng ma nau mâu sŏng; nơm ăn phung chiau meng păng pah kan mâu geh nkhôm ôh mâu ƀơk ôh prăk khân păng kan,
14păng lah: 'Gâp nơm mra ndâk du ngih toyh geh jrô prêh kalơ toyh huy,' jêh ri ƀư mpông bloh păng, ƀư mpir ma tơm si sêdar, jêh mhĭng nhom mpir nây ma dak chăng.
15may mĭn may jêng hađăch lĕ.
 Yorlah may ƀư ngih ma tơm si sêdar ueh rlau lơn ma phung êng?
 Mâu di hĕ mbơ̆ may kăl e lĕ sông sa lĕ nhêt jêh ri ƀư nau sŏng, jêh ri nau di? Pônây nau ueh uĭn tât ma păng.
16Păng phat dôih ma nau sŏng ma nau phung o ach jêh ri phung rêh ni; pônây nau ueh uĭn tât ma păng.
 Mâu di hĕ nau ƀư pônây jêng nau gĭt năl gâp," Yêhôva lah?
17Ƀiălah măt jêh ri nuih n'hâm may kanŏng ŭch sa kao ma nau mâu geh rah vah, ŭch pling mham nơm mâu mâp tih ôh, ƀư nau tŭn jot jêh ri djơh mhĭk."
18Yor nây, pô aơ Yêhôva lah nau ma Y-Jêhôyakim, kon bu klâu
 Y-Jôsia hađăch Yuda:
 "Khân păng mâu mra nhĭm vơl ma ôbăl ôh, lah:
 'Hơi nâu gâp ơi!' Mâu lah
 'Hơi yuh gâp ơi!'
 Khân păng mâu mra nhĭm vơl ma ôbăl ôh lah:
 'Ơ kôranh ah!' mâu lah 'Ơ nau chrêk rmah păng!'
19Nâm bu bu tâp du mlâm seh bri, pônây lĕ bu tâp ôbăl, bu mra uih padih jêh ri mƀăr ngai bơh mpông pêr ƀon Yêrusalem."
20"Hăn hao hom ma bri Liban, jêh ri nter, jêh ri nter ăn huy tâm bri Basan; nter hom bơh kalơ yôk ntŭk Abarim!
 Yorlah lĕ rngôch phung may rŏng lĕ rai lôch jêh.
21Gâp ngơi jêh ma may dôl nôk may geh nau ueh maak, ƀiălah may lah: 'Gâp mâu ŭch gŭ iăt ôh.'
 Aơ nau may ƀư jêh ntơm bơh may jêng druh ndãm, may mâu mâp tông bâr ma gâp ôh.
22Sial mra đô̆ rdu lĕ rngôch phung rmăk biăp may, jêh ri phung may rŏng mra hăn jêng bu nă; nôk nây mra prêng jêh ri uh ah yor lĕ rngôch nau kue may ƀư jêh.
23Ơ nơm gŭ tâm bri Liban, gŭ ta nklang tơm si Sêdar, may mra nter vơl hâu ngăn ngên tơlah nau ji tât ma may. nâm bu nau ji du huê bu ur bêch veng ŭnh!
24Yêhôva lah: "Tĭng nâm gâp gŭ rêh, nđâp lah Y-Jêhôyakin, kon buklâu Y-Jêhôyakim, hađăch Yuda, jêng rgên chrăk ta ti ma gâp, ƀiălah ăt gâp mra doh lơi, 25jêh ri jao may ma ti nơm joi ƀư roh nau rêh may ma ti phung may klach, ma ti Nebukatnetnar hađăch Babilôn jêh ri ma ti phung Kaldê. 26Gâp mra mprơh may jêh ri me deh ma may tâm bri êng, ntŭk bu mâu mâp deh ma may ôh; jêh ri ta nĕ may mra khĭt.
27Ƀiălah khân păng mâu mra sĭt ôh ma bri khân păng klâng ŭch sĭt."
28Di lĕ Y-Jêhôyakin jêng yăng chah jêh bu tâm rmot, ôbăl mâu geh nơm ŭch ôh?
 Mâm ƀư bu mprơh lơi păng jêh ri phung kon păng rlet ma bri khân păng mâu gĭt năl ôh?
29Ơ neh, neh, neh, iăt hom nau Yêhôva ngơi!
30Pô aơ Yêhôva lah:
 "Chih hom bu săch jêh ma bu klâu aơ mâu mra geh kon ôh, păng jêng du huê bunuyh mâu mra dơi ôh dôl păng gŭ rêh; yorlah mâu geh ôh tâm phung sau păng mra dơi gŭ ta sưng hađăch David, jêh ri jêng đŏng kôranh chiă uănh bri Yuda."