11

1Gâp ŭch ma khân may dơi tuy ndrel djê̆ lê̆ nau rluk gâp. Ăn khân may tuy ndrel ma gâp! 2Gâp geh nau ntôn khân may bơh Brah Ndu, yorlah gâp mbloh văng jêh khân ay ma du huê sai, gay ma tâm mpơl khân ay jêng du huê bu ur druh kloh ta năp Brah Krist. 3Ƀiălah gâp klach nâm bu bêh ndơm H'Êvơ ma nau păng blau rlăm, păng mra ƀư teng nau mĭn khân may bơh nau răp jăp jêh ri nau yơk kloh tâm Brah Krist. 4Yorlah tơlah bu văch nti khân may Brah Yêsu êng ma Brah Yêsu hên nti jêh, mâu lah tơlah khân may sŏk dơn jêh Brah Huêng êng đah Brah Huêng Ueh khân may sŏk dơn jêh mâu lah tơlah khân may sŏk dơn nau mhe mhan ueh êng ma nau khân may sŏk dơn jêh, pôri khân may dơn nau ndơm ăp jêh. 5Gâp mĭn gâp mâu jêng jê̆ lơn ma phung kôranh oh mon toyh nây ôh. 6Nđâp tơlah gâp mâu blau ngơi ueh kđôi, ăt gâp geh nau gĭt rbăng; hên rblang jêh nau nây ma khân may tâm lĕ rngôch ndơ.
7Mâu lah gâp ƀư tih jêh hĕ dôl gâp ntrŭnh gâp nơm tâm dâng, gay ma n'hao khân may, yor gâp mbơh jêh dơm dam nau mhe mhan ueh Brah Ndu ma khân may? 8Gâp huai sŏk lơi jêh bơh phung ngih Brah Ndu êng, tâm nau gâp dơn nau nkhôm bơh khân păng gay pah kan ma khân may. 9Tơlah gâp gŭ ndrel jêh đah khân may jêh ri gâp pưt ndơ, gâp mâu mâp ƀư jêr bu ôh, yorlah phung oh nâu văch tă bơh n'gor Masêđôn ăn jêh ndơ gâp pưt. Tâm lĕ ndơ gâp njrăng mâu ŭch ƀư jêr ma khân may ôh, jêh ri gâp ăt mra njrăng. 10Ma nau nanê̆ Brah Krist gŭ jêh tâm gâp, gâp mbơh ma nau tâm rnê nây mâu mra gŭ rklăk ôh tâm n'gor Akai. 11Mâm ƀư? Yorlah gâp mâu rŏng ma khân may hĕ? Brah Ndu gĭt nau nây. 12Ƀiălah nau gâp ƀư, gâp mra ƀư pô nây, gay buay lơi nau tâm rlăch tă bơh phung vay joi nau tâm rlăch, pôri mơ bu saơ khân păng jêng tâm ban ma hên tâm ndơ khân păng tâm rnê ma khân păng nơm. 13Yorlah phung nây jêng phung kôranh oh mon tih, phung pah kan ndơm jan lah ƀư jêng tâm ban ma kôranh oh mon Brah Krist. 14Nau nây mâu dơi hih rhâl ôh, yorlah nđâp ma Satan nơm jan lah njêng tâm ban ma tông păr ueh nau ang. 15Pôri mâu geh hih rhâl ôh tơlah phung oh mon păng jan jêng nâm bu oh mon nau sŏng. Nau lôch khân păng mra jêng tĭng nâm kan khân păng.
16Gâp rkêch đŏng, lơi ăn bu mĭn ma gâp nâm bu du huê bunuyh rluk ôh; ƀiălah tơlah khân may mĭn pôri, ăn khân may rom gâp nâm bu du huê bunuyh rluk, gay ma gâp dơi tâm rnê djê̆ lê̆ ma gâp nơm. 17(Moh nau gâp lah, gâp mâu lah ôh tĭng nau dơi bơh Kôranh Brah, ƀiălah nâm bu du huê moih ma nau janh tâm rnê ma gâp nơm; 18Yorlah âk bunuyh tâm rnê ma khân păng nơm tĭng nâm nglay săk, gâp tâm ban lĕ mra tâm rnê). 19Yorlah khân may maak tuy ndrel ma phung rluk dôl khân may nơm jêng blau mĭn! 20Yorlah! Khân may dơn jêh nau bu njêng khân may jêng dĭk, nau bu rvăn sa khân may, nau bu pit lơi ndơ khân may, nau bu ƀư sưr ma khân may, nau bu tap muh măt may. 21Gâp prêng lah nau nây, hên tâm mpơl jêh nau rdja hên. Ƀiălah tơlah bu janh tâm rnê ma păng nơm. Gâp ngơi nâm bu du huê moih Gâp janh tâm ban lĕ tâm rnê ma gâp nơm.
22Khân păng jêng phung Hêbrơ ƀơh? Gâp tâm ban đŏng. Khân păng jêng phung Israel ƀơh? Gâp tâm ban lĕ. Khân păng jêng phung kon sau Y-Abraham ƀơh? Gâp pô nây đŏng. 23Khân păng jêng oh mon ma Brah Krist ƀơh? Gâp jêng oh mon ueh lơn – gâp ngơi nâm bu du huê bunuyh rluk – gâp pah kan âk lơn ma khân păng bu krŭng gâp âk tơ̆ ngăn. Bu dong gâp âk lơn ƀaƀơ gâp gŭ tâm nau dăch khĭt. 24Prăm tơ̆ phung Yuđa dong gâp pe jât ma sĭn tong, hôm du tong tât puăn jât tơ̆. 25ăp tơ̆ pe tong bu dong ma mâng, du tơ̆ bu klŭp ma lŭ ta gâp. Pe tơ̆ tâm kŭmpăn ngâm jêh; gâp gŭ jêh du măng du nar tâm dak mƀŭt khôm rdu. 26Gâp nsong ƀaƀơ. Gâp mâp nau djơh mhĭk ta dak krong, ndrel phung ntŭng, ndrel phung mpôl băl gâp, ndrel phung bu năch, tâm ƀon toyh, tâm bri rdah, ta dak mƀŭt, ndrel phung oh nâu tih. 27Gâp mâp pah kan ma nau jêr, âk tơ̆ gâp mâu dơi bêch, ji ngot, ji hir, ât sông sa ƀaƀơ, ji kăt jêh ri gŭ săk lưn. 28Jêh ri mâu ngơi ma nau êng, ăp nar gâp geh nau jâk rngot ma lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu. 29Mbu nơm jêng rdja, gâp mâu jêng rdja ôh? Mbu nơm ăn prah bu, gâp mâu ji nuih ôh?
30Tơlah gâp tâm rnê ma gâp nơm, gâp mra tâm rnê ma nau gâp nơm jêng rdja. 31Brah Ndu jêng Mbơ̆ ma Brah Yêsu geh nau tâm rnê ƀaƀơ n'ho ro gâp mâu mƀruh ôh. 32Ta ƀon Đamas kôranh toyh tâm dâng hđăch Arêtas ăn bu chiă ƀon Đamas ăn ueh gay ăn bu nhŭp gâp, 33ƀiălah bu ntrŭnh gâp ta mpông bloh jê̆ tâm bĭ rŏ mpêr, pôri gâp klaih bơh ti khân păng.