11

Phao-lô với các sứ đồ giả mạo

1Xin anh em nhẫn nại với tôi một tí. Thật ra, anh em sẵn sàng nghe tôi. 2Tôi ghen tức anh em — với lòng ghen thánh của Thượng Đế — vì tôi đã gả anh em cho một Người Chồng, trình diện anh em như một trinh nữ cho Chúa Cứu Thế. 3Tôi sợ anh em suy tư lầm lạc, mất lòng trong sạch chuyên nhất với Chúa Cứu Thế, như Ê-va ngày xưa bị Con Rắn dùng quỷ kế lừa gạt. 4Vì nếu có người đến tuyên truyền một cứu tinh khác với Chúa Giê-xu chúng tôi đã truyền giảng, hoặc một thần linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc một phúc âm khác với Phúc âm anh em đã tin, anh em cũng sẵn sàng hưởng ứng!
5Thiết tưởng tôi chẳng có gì thua kém các “sứ đồ thượng hạng” ấy. 6Dù tôi nói năng không lưu loát, nhưng kiến thức chẳng kém cõi. Trong nhiều trường hợp, tôi đã chứng tỏ cho anh em biết kiến thức tôi về mọi vấn đề. 7Hay tôi đã lầm lỗi vì truyền giảng Phúc âm Thượng Đế cho anh em mà không đòi hỏi gì, tôi tự hạ mình để anh em được đề cao? 8Tôi phải giật tạm từng đồng phụ cấp từ các Hội thánh khác để phục vụ anh em. 9Khi ở với anh em, gặp lúc thiếu thốn tôi không làm phiền ai cả, vì tín hữu Ma-xê-đoan đến tiếp tế cho tôi. Trong mọi trường hợp, tôi cố tránh nhờ vả anh em, trong quá khứ hay tương lai cũng vậy. 10Tôi quả quyết với tất cả lòng chân thành trong Chúa Cứu Thế, chẳng có gì xóa bỏ được niềm tự hào này của tôi tại Hy-lạp. 11Tại sao? Vì tôi không yêu thương anh em sao? Có Thượng Đế biết lòng tôi!
12Tôi vẫn tiếp tục hành động như thế, để khỏi tạo cơ hội cho những kẻ tìm dịp khoe khoang rằng họ cũng phục vụ như chúng tôi. 13Họ là sứ đồ giả hiệu, công nhân gian trá, mạo làm sứ giả của Chúa Cứu Thế. 14Chẳng có gì lạ, chính Sa-tan cũng giả làm thiên sứ sáng chói, 15nên tôi tớ nó mạo làm kẻ phục vụ Thượng Đế cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Họ sẽ bị hình phạt xứng đáng.

Nỗi gian khổ của Phao-lô

16Xin anh em đừng tưởng tôi lãng trí, nếu không, xin cố nghe tôi “nói dại” để tôi có thể khoe khoang một tí. 17Mấy lời tôi sắp bộc bạch đây cũng là “nói dại”, không phải tôi truyền lời Chúa. 18Vì có nhiều người khoe khoang theo lối người đời, nên tôi cũng khoe khoang. 19Anh em là người khôn ngoan, hẳn vui lòng nghe “kẻ nói dại” một tí. 20Nếu bị người ta bắt làm nô lệ, bóc lột, cướp đoạt, khinh dễ, vả vào mặt, anh em cũng chịu. 21Tôi hổ thẹn nhìn nhận, chúng tôi quá mềm yếu với anh em. Nhưng nếu người khác dám khoe khoang, “nói dại” chứ tôi cũng không thua họ. 22Họ là người Hy-bá? Tôi cũng thế. Họ là dân tuyển chọn? Tôi cũng thế. Họ là con dòng cháu giống? Tôi cũng thế. 23Họ phục vụ Chúa Cứu Thế? Nói dại chứ tôi phục vụ nhiều hơn, làm việc nặng nhọc hơn, lao tù nhiều hơn, đòn vọt vô số, nhiều phen gần bỏ mạng. 24Năm lần bị người Đo-thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục. 25Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh giữa biển sâu. 26Trải qua nhiều cuộc hành trình, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy vì đồng bào, nguy với người nước ngoài, nguy trong thành phố, nguy ngoài sa mạc, nguy trên biển cả, nguy với tín hữu giả mạo; 27chịu cực nhọc vất vả, thao thức trằn trọc, nhịn ăn cầu nguyện, nhiều khi phải đói khát, rét mướt, trần truồng. 28Ngoài ra, tôi còn gánh vác trách nhiệm coi sóc tất cả các Hội thánh, hằng ngày nỗi lo âu đè nặng tâm hồn. 29Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi không quay quắt như bị tạt đầu sôi?
30Nếu cần khoe khoang, tôi sẽ khoe về những điều yếu đuối của tôi. 31Thượng Đế là Cha Chúa Giê-xu chúng ta, Đấng được ca ngợi muôn đời, biết rõ tôi nói thật. 32Tại Đa-mách, viên tổng trấn của vua A-rê-ta cho lính canh giữ cổng thành để bắt tôi. 33Nhưng tôi được người đưa qua lỗ trống trên vách thành, dòng xuống bên ngoài thành phố, trong một cái giỏ, nên tôi thoát nạn.