12

1Cũai aléq ễq noau tĩeih atỡng toâq án táq lôih, cũai ki cỡt cũai dáng; ma cũai aléq tỡ ễq noau tĩeih atỡng, cũai ki la cũai sacũl.
2Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm chóq cũai o; ma án anoat tôt chóq cũai aloŏh ngê sâuq.
3Cũai loâi tỡ têq ỡt khâm cỗ tễ táq ranáq sâuq; ma cũai tanoang o tayứng khâm lứq.
4Lacuoi bữn mứt pahỡm o la samoât vuam yỗn cayac; ma lacuoi bữn mứt sâuq, la samoât a‑ĩ nsóq pluong tâng nghang cayac án.
5Máh ngê cũai tanoang o bữn moang ranáq pĩeiq; ma máh ngê cũai loâi bữn moang ranáq raphếq rathũ sâng.
6Máh santoiq cũai loâi pai la samoât cũai tachoât crŏ́q ễ cachĩt cũai; ma máh santoiq cũai tanoang o pai têq rachuai cũai yỗn vớt tễ noau ễ táq alới.
7Cũai loâi cỡt ralốh cớp tŏ́ng toiq án cỡt pứt tháng; ma dống sũ cũai tanoang o noâng níc.
8Cũai roan rangoaiq roap cóng la noau khễn; ma cũai mứt cooc roap cóng noau mumat.
9Khaq cỡt cũai miat táq pỡq yơq achúh bữm, saláng táq nan cỡt cũai sốt toâr ma ŏ́q ntrớu ễ cha.
10Cũai tanoang o rabán o charán án; ma cũai loâi tỡ bữn pasếq máh charán án.
11Cũai sarâng lứq bữn dũ tâc khâm cha; ma cũai sacũl palỗ miat casâi cumo táq ranáq tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
12Máh cũai loâi chi-chuaq níc rana ễ lôp yớu; ma máh cũai tanoang o chuaq lơi na rana pĩeiq.
13Cũai loâi chuat rabang la cỗ tian tễ santoiq lauq án bữm; ma cũai tanoang o têq vớt tễ túh coat.
14Cũai khễuq táq ntỡng, ntrớu án ễ bữn, ki án bữn; machớng ki tê, cũai lứq bữn cóng tễ ranáq atĩ án táq.
15Cũai sacũl sâng ariang pai máh ranáq án táq khoiq pĩeiq chơ; ma cũai rangoaiq, án tamứng santoiq cũai canŏ́h tĩeih atỡng án.
16Cũai sacũl chái apáh yỗn cũai canŏ́h hữm mứt cutâu án; ma cũai rangoaiq tỡ bữn ramíng máh santoiq cũai canŏ́h mumat án.
17Cũai tanoang táq ntỡng moang ŏ́c tanoang tễ ranáq án khoiq hữm; ma cũai lauq táq ntỡng cakéq tễ ranáq án khoiq hữm.
18Máh cũai pai aloŏh ma tỡ bữn chanchớm nhũang, ki táq yỗn cũai canŏ́h sâng a‑ĩ samoât noau tacáh toâq dau; ma santoiq cũai rangoaiq têq tahâu yỗn cỡt bán loah.
19Parnai atỡng lứq, parnai ki ỡt mantái níc; ma parnai atỡng lauq, mahúiq la pứt toâp.
20Máh cũai dốq aloŏh ngê sâuq bữn mứt raphếq rathũ; ma máh cũai aloŏh ngê o, bữn mứt bũi óh.
21Máh ranáq tỡ o tỡ bữn toâq pỡ cũai tanoang o; ma cũai sâuq ramóh moang ranáq túh coat sâng.
22Yiang Sursĩ kêt cũai táq ntỡng lauq; ma án bũi pahỡm chóq cũai yống pacái níc máh santoiq alới khoiq par‑ữq.
23Cũai roan rangoaiq tỡ bữn apáh pai án khoiq dáng sa‑ữi; ma cũai sacũl dốq loai ŏ́c sacũl cớp táq yỗn noau dáng án lứq sacũl.
24Cũai sarâng lứq têq ayông máh cũai canŏ́h; ma cũai aloah, án táq sũl cũai canŏ́h.
25Ŏ́c clơng táq yỗn cũai cỡt túh ngua, ariang án dỗl crơng ntâng; ma santoiq languat laham táq yỗn cũai cỡt hỡr loah.
26Cũai tanoang o dững yớu pỡq chu rana tanoang; ma cũai sâuq táq yỗn yớu clŏ́c rana.
27Cũai aloah tỡ bữn áng loâng sâiq án bữn tễ án pupán, ma cũai sarâng ramoat dŏq mun án. 28Cũai puai ngê tanoang o bữn tamoong; ma cũai puai ngê sâuq cỡt cuchĩt pứt.