Santoiq Atỡng

 Saráq Pali Panha nâi la noau parỗm tễ máh santoiq puo Sa-lamôn pai, cớp tễ máh santoiq cũai rangoaiq canŏ́h pai hỡ sám 700 toâq 900 cumo nhũang dỡi Yê-su. Clứng cũai atỡng tễ saráq nâi yỗn máh cũai dáng táq pĩeiq cớp puai phễp rit Yiang Sursĩ samoât samơi. Alới atỡng na santoiq sacâm cakéh cớp na santoiq pali panha.
 Dâu lứq, noau chĩc catoaih atỡng hái la neq: “Yám noap Yiang Sursĩ la nỡm ŏ́c roan rangoaiq.” (Pún 9:10) Máh santoiq pali panha nâi, Sa-lamôn chĩc táq kéh-ngkéh yỗn hái têq sapúh raloaih lứq tễ máh santoiq rangoaiq ki.
 Máh santoiq pali panha nâi tỡ bữn atỡng ống tễ phễp rit, ma atỡng tễ máh rit cuang canŏ́h hỡ, bữn neq:
• Manoaq ỡt ratoi cớp manoaq.
• Chếq chỡng yỗn tanoang tapứng.
• Dáng rabán o tỗ bữm cớp ỡt khũn phễp.
• Asễng tỗ.
• Chĩuq tanhĩr.
• Dững o yỗn máh cũai túh cadĩt.
• Chuai máh cũai chĩuq túh coat.
• Táq tanoang o chóq máh yớu.