5

Santoiq Sưoq Tễ Ranáq Cooc Noau

1Con cứq ơi! Cóq mới tamứng yỗn samoât tễ ŏ́c rangoaiq cớp máh ŏ́c cứq dáng; 2chơ mới têq dáng táq ranáq carsĩat o, cớp santoiq mới pai têq apáh mới dáng sa‑ữi ngê rangoaiq. 3Lacuoi cũai canŏ́h táq ntỡng ngiam parhễng samoât dỡq khĩal, cớp láih parnai án ễm samoât dỡq nsễng o‑li‑vê; 4ma toâq parsốt, mansễm ki cỡt samoât bát ntáng cớp bớc hết-rahết samoât pla dau bớc bar coah. 5Mansễm ki ễ dững mới pỡq chu ntốq cũai cuchĩt ỡt, yuaq rana án pỡq chu ntốq cuchĩt. 6Án tỡ bữn ramóh rana pỡq chu ntốq tamoong, ma án pỡq tâng rana cooc tỡ dáng chu léq chu léq.
7Máh con cứq ơi! Cóq anhia tamứng cứq nơ! Chỗi khlĩr máh santoiq cứq atỡng. 8Cóq anhia viaq yơng tễ mansễm táq ngkíq, dếh chỗi tarôq cheq ngoah toong dống án. 9Khân mới pỡq cheq, cŏh lơ cũai canŏ́h tỡ bữn yám noap noâng mới; cớp mới lứq cuchĩt bo noâng póng na atĩ cũai ŏ́q mứt sarũiq táq. 10Máh cũai tễ cruang canŏ́h ễ ĩt nheq máh crơng anhia; chơ máh crơng anhia khoiq parỗm cỡt crơng cũai canŏ́h ễn. 11Toâq parsốt dỡi tamoong mới, mới lứq bếq chuchỗr tâng cachơng mới, yuaq tỗ chác mới cỡt a‑ĩ oiq rakhuoc. 12Chơ mới ễ pai neq: “Cỗ nŏ́q cứq tỡ ễq cũai canŏ́h catoaih atỡng cứq, cớp tỡ ễq cũai canŏ́h anhoac-anhoai? 13Cứq tỡ bữn tamứng santoiq máh thâi atỡng. Cứq tỡ bữn ramíng tễ santoiq alới pai. 14Cứq khoiq ramóh ŏ́c casiet táq tâng mpứng dĩ cũai tâng vil cứq, bo alới toâq rôm parnơi.”
15Cóq mới nguaiq ống dỡq tễ chữong mới bữm; cóq mới ayooq ống lacuoi mới sâng. 16Chỗi yỗn dỡq mec mới tahóc tâng rana; chỗi bếq cớp mansễm canŏ́h. 17Cóq mới bếq cớp ống lacuoi mới sâng; chỗi bếq cớp mansễm canŏ́h. 18Ngkíq, cóq mới ỡt bũi cớp ống lacuoi mới sâng, la mansễm mới racoâiq bo anhia noâng póng. 19Mansễm ki o lamũaiq tháng cớp án pupỡq práih prớl samoât yỡt cán. Yỗn máh ŏ́c raháp tễ mansễm ki táq yỗn mới sâng bũi; cớp yỗn mansễm ki ayooq níc mới. 20Con cứq ơi! Cỗ nŏ́q mới ễr áiq yoc ễ bữn lacuoi cũai canŏ́h? Chỗi kĩau mansễm canŏ́h. 21Yiang Sursĩ hữm dũ ramứh mới táq. Tam mới pỡq chu léq, ma án ỡt nhêng níc mới. 22Ranáq lôih cỡt ariang rabang yỗn máh cũai táq lôih; alới ki chuat bữm tâng rabang alới to dŏq. 23Alới cuchĩt cỗ tian alới tỡ bữn rabán o tỗ alới bữm. Ŏ́c sacũl alới cutớl alới chu prúng sarŏ́ng.