11

1Yiang Sursĩ tỡ ễq lứq cũai lôp na cân canân tỡ bữn pĩeiq; ma án bũi pahỡm cớp cũai cân canân lứq pĩeiq.
2Cũai achỗn tỗ ễ cỡt casiet; ma cũai rangoaiq dốq asễng tỗ bữm.
3Cũai tanoang tapứng, ŏ́c tanoang tapứng ki ayông níc án; ma cũai tỡ bữn tanoang tapứng cỡt pupứt cỗ tễ ranáq án táq bữm.
4Máh sanốc ntữn tỡ têq rachuai ntrớu toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh cũai; ma ngê tanoang o têq chuai amoong cũai.
5Cũai tanoang o, ki ŏ́c tanoang o ki táq yỗn dỡi tamoong án ỡt ien khễ; ma cũai loâi, ŏ́c loâi ki táq yỗn dỡi tamoong án cỡt rúng pứt.
6Ngê tanoang o chuai amoong cũai tanoang tapứng; ma cũai cooc véc chuat loah tâng rabang bữm cỗ tian án lôp noau.
7Toâq cũai sâuq cuchĩt, ŏ́c án ngcuang la cuchĩt tê; máh án canưm tâng sanốc bữm la tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
8Yiang Sursĩ chuai yỗn cũai tanoang o vớt tễ máh ranáq túh coat; ma ranáq túh coat ki toâq pỡ cũai loâi ễn.
9Cũai tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ, láih parnai dŏq pupứt loah dống vil án bữm; ma cũai tanoang o, ki bữn vớt, cỗ án rangoaiq.
10Toâq cũai tanoang o cỡt sốc bữn, ki máh cũai tâng dống vil cỡt bũi óh tê; toâq cũai sâuq cỡt rúng pứt, ki bữn sâng toâp sưong triau cupo bũi hỡr lứq.
11Cũai tanoang o atoâq ŏ́c bốn yỗn dống vil; ma cũai loâi talốh vil na láih parnai án pai.
12Cũai sacũl hap-pahap mumat níc yớu án bữm; ma cũai rangoaiq ỡt cubĩm bỗq sâng.
13Cũai adon dáh tâng bỗq dốq atữl níc cũai canŏ́h; ma cũai noau têq noap, án cayớm dŏq tâng mứt máh ŏ́c clỡp.
14Cruang ŏ́q cũai ayông, ki cỡt rúng ralốh; ma cruang aléq bữn sa‑ữi cũai tĩeih atỡng, cruang ki bữn ỡt plot ien.
15Cũai parkhán ễ yỗn práq pláih cũai tu noau, ki la samoât án ravoât ŏ́c túh coat yỗn tỗ án bữm; ma cũai ca tỡ bữn parkhán ngkíq, án lứq ỡt ien khễ.
16Mansễm bữn mứt o chóq cũai canŏ́h, bữn cũai yám noap án; ma samiang bữn mứt tachoât, án yoc lứq roap práq.
17Cũai bữn mứt saryóq, ŏ́c ki cỡt lơi yỗn tỗ án bữm; ma cũai tachoât atoâq ŏ́c túh coat yỗn tỗ án bữm.
18Cóng cũai loâi la tỡ bữn cỡt kia ntrớu; ma cóng cũai táq ranáq tanoang o bữn kia sa‑ữi lứq.
19Cũai aléq tanoang o, cũai ki bữn tamoong; ma cũai aléq moaq mứr ễ táq ranáq lôih, cũai ki lứq cuchĩt.
20Yiang Sursĩ kêt máh cũai bữn mứt pahỡm cooc; ma án ayooq máh cũai táq níc ranáq o.
21Máh cũai loâi, lứq pĩeiq alới cóq roap tôt; ma máh cũai tanoang o, alới tỡ bữn roap tôt ntrớu.
22Mansễm roâp riang o, ma táq ranáq tỡ bữn carsĩat o, la machớng sambễt yễng mŏ noau sacáp tâng múh alic.
23Máh ŏ́c cũai tanoang o ngcuang, toâq parsốt ŏ́c ki cỡt ống ranáq o; ma máh ŏ́c cũai loâi ngcuang, toâq parsốt ŏ́c ki táq yỗn Yiang Sursĩ cutâu mứt.
24Aléq rachuai cũai canŏ́h sa‑ữi, án bữn roap loah sa‑ữi hỡn tễ ki ễn; ma cũai rahĩt, án cỡt cadĩt pớp lứq ễn.
25Cũai bữn mứt la‑a, máh ranáq án táq lứq pân cỡt; cũai rachuai yớu, lứq yớu chuai loah án.
26Noau dốq pupap cũai cutooq racáu, yuaq án ễ chếq moat hỡn, ma noau pai ŏ́c bốn yỗn cũai ca ễ chếq racáu yỗn yớu.
27Khân manoaq ravoât ranáq o, noau yám noap án; ma khân án ravoât ranáq sâuq, ranáq sâuq ki toâq loah pỡ án.
28Cũai aléq ma poâng tâng sanốc ntữn, án cỡt samoât sala sangot cớp roŏh; ma cũai tanoang o cỡt sốc bữn achỗn samoât sala ramoong.
29Cũai aléq ma táq yỗn cũai tâng dống sũ án cỡt túh, cũai ki ŏ́q bữn roap mun ntrớu. Máh cũai sacũl cóq cỡt sũl yỗn máh cũai rangoaiq.
30Ranáq cũai tanoang o táq la samoât palâi tễ aluang yỗn cũai bữn tamoong; cũai chuai cũai canŏ́h bữn tamoong, án la cũai rangoaiq.
31Khân cũai tanoang o roap cóng tễ máh ranáq án táq tâng dỡi nâi, hỡn tễ ki ễn máh cũai loâi cớp cũai tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ cóq roap tôt tễ máh ranáq alới khoiq táq.