27

1Chỗi manghoh nhũang tễ ranáq mới ễ táq tangái parnỡ, yuaq mới tỡ bữn dáng ntrớu ễ toâq tâng tangái parnỡ.
2Yỗn cũai canŏ́h khễn mới, ma mới chỗi khễn tỗ bữm; khaq yỗn cũai canŏ́h sâng khễn mới, saláng mới khễn tỗ mới bữm.
3Khân cũai sacũl racoâi, ŏ́c ki la ntâng clữi tễ tamáu cớp chũah.
4Ŏ́c cutâu mứt la pla cớp tachoât lứq; ma ŏ́c bũah la sâuq hỡn tễ ki ễn.
5Khaq táq pai choâng moat toâp, saláng ayooq ma tỡ bữn apáh.
6Tam máh yớu táq yỗn mới sâng a‑ĩ tâng mứt, alới noâng ayooq mới. Ma khân cũai par‑ũal kĩau tacong mới táq nan ratoi, ki cóq mới nhêng yỗn o!
7Toâq cha pasâi chơ, lứq pai dỡq khĩal la tỡ ễq nguaiq noâng; ma toâq sâng panhieih, ki sana ntáng la pai ngiam parhễng.
8Cũai táh dống bữm, la machớng chớm táh sóh.
9Dỡq phuom cớp dỡq ana táq yỗn hái sâng tanga tâng mứt; ma hỡi ŏ́c ayooq tễ yớu ratoi la o hỡn tễ hỡi siet phuom trâm.
10Chỗi khlĩr máh yớu, tỡ la yớu mpoaq mới. Toâq mới túh arức chỗi chi-chuaq noâng sễm ai cớp khỡi cuya ca ỡt yơng tễ mới; ma cóq mới sễq máh yớu ca ỡt muoi vil viang cớp mới sâng chuai.
11Con ơi! Cóq mới cỡt cũai rangoaiq, ngkíq cứq mpoaq sâng bũi pahỡm; toâq noau tếq cứq mpoaq cỗ tễ mới, ki têq cứq rapai loah.
12Máh cũai khoiq dáng, têq alới viaq tễ máh ranáq túh coat ca ễ toâq; ma máh cũai tỡ bữn dáng ntrớu, alới pỡq hỗiq sâng, chơ alới ramóh túh coat.
13Khân cũai sacũl ma parkhán ễ culáh tu tang cũai tễ cruang canŏ́h, ki pĩeiq noau ĩt mun án dŏq táq tếc.
14Tâng tarưp tễ cláih, khân mới ỗq cu‑ỗq pai ŏ́c bốn yỗn yớu mới, cŏh lơ ŏ́c ki cỡt ĩn mới báih án.
15Lacuoi ca ra‑úc ralỗih níc, la machớng tangái mia chanchíc tháng. 16Atỡng yỗn án chỗi rasuon noâng, la machớng cớp cỗp cuyal, tỡ la atĩ cupoau dỡq nsễng.
17Cũai dốq ĩt tac nâi kit pahot cớp tac ki yỗn bớc; machớng ki tê, manoaq cóq rien tễ manoaq yỗn cỡt rangoaiq.
18Cũai nhêng salĩq nỡm tarúng, án bữn cha palâi tarúng; cũai nhêng salĩq ncháu án, lứq noau yám noap cũai ki.
19Toâq mới pũp loang tâng cloong dỡq, mới hữm loah roâp mới bữm; cớp toâq mới nhêng loah tâng mứt pahỡm mới, ki mới dáng loah nêt mới bữm.
20Ŏ́c cuchĩt cớp ŏ́c túh arức lưn cũai tỡ nai cỡt moâm; machớng ki tê moat hái nhêng máh léq la tỡ nai cỡt pê.
21Noau dốq apŏ́ng yễng cớp práq tâng ũih dŏq chim; ma noau dốq chim cũai na santoiq khễn.
22Tam mới ĩt ntri clóh cũai sacũl tâng tapál machớng mới clóh saro, ma mới tỡ têq saruah ŏ́c sacũl yỗn loŏh tễ án.
23Cóq mới kĩaq yỗn samoât máh cữu cớp ntroŏq mới, 24yuaq mun sán mới tỡ bữn ỡt níc; lứq dếh chớc puo la tỡ bữn khâm níc dũ thrap cũai. 25Toâq vớt mới roaiq bát pỡ ruang cớp pỡ cuar cóh, moâm ki án báiq loah. 26Bo ki, têq mới cứt sóc cữu táq tampâc, cớp têq mới chếq máh mbễq mới, chơ pỡq chỡng cutễq. 27Máh mbễq ca mới tỡ bữn chếq, án têq yỗn mới bữn ĩt dỡq tóh tễ án dŏq siem mới cớp dống sũ mới, dếh máh cũai mansễm ca táq ranáq yỗn mới hỡ.