36

Mun Tỗp Con Mansễm Sê-lô-phahat

1Máh cũai sốt dống sũ tễ sâu Ki-liat, con samiang Makir, châu Ma-nasê, chễ Yô-sep, alới pỡq ramóh Môi-se cớp máh cũai sốt tễ dũ tỗp cũai I-sarel. 2Tỗp alới pai neq: “Yiang Sursĩ ớn achuaih tampễq cutễq nâi yỗn cũai proai I-sarel na séng anhúq. Cớp Yiang Sursĩ atỡng tê yỗn achuaih chiau cutễq pún Sê-lô-phahat, la sễm ai hếq, yỗn máh con mansễm án ễn. 3Ma khân tỗp alới racoâiq cớp samiang tễ sâu canŏ́h tâng tỗp I-sarel, máh mun alới lứq cỡt khong tỗp ki ễn; chơ pún cutễq tỗp hếq cỡt yeh. 4Toâq Chuop Sỡng Chít Cumo máh tâm cutễq khoiq chếq chơ cóq culáh loah yỗn cũai ca ndỡm nhũang. Ma cutễq mun tỗp con mansễm Sê-lô-phahat, khân puai tâng rit racoâiq, cutễq ki cóq cỡt khong tỗp cayac alới; chơ cutễq tỗp hếq cỡt bĩq lứq ễn.”
5Ngkíq, Môi-se atỡng cũai proai yỗn táq puai máh santoiq Yiang Sursĩ ớn la neq: “Tễ ranáq tỗp tŏ́ng toiq Yô-sep pai la lứq pĩeiq. 6Ngkíq Yiang Sursĩ pai tễ tỗp con mansễm Sê-lô-phahat, têq alới racoâiq tam mứt alới sâng yoc, ma cóq alới ĩt cớp cũai tâng tỗp bữm. 7Chỗi yỗn cũai I-sarel chiau cutễq khong alới tễ tỗp nâi yỗn tỗp ki. Dũ náq cũai I-sarel cóq dŏq máh cutễq mun tễ achúc achiac alới. 8Dũ náq mansễm ca bữn ndỡm mun tâng muoi tỗp cũai I-sarel, cóq án racoâiq cớp samiang tâng tỗp ki toâp. Táq ngkíq proai I-sarel bữn ndỡm loah máh mun achúc achiac alới. 9Cớp máh mun ki tỡ têq cỡt khong tỗp canŏ́h. Dũ tỗp têq ndỡm níc cutễq mun tâng tỗp án bữm.”
10-11Ngkíq ramứh máh con mansễm Sê-lô-phahat la neq: Mah-la, Tir-sa, Hôc-la, Mil-ca, cớp Nô-ê. Alới táq puai máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq atỡng Môi-se. Chơ tỗp alới racoâiq cớp samiang tễ tŏ́ng toiq alới bữm. 12Tỗp alới táq rit racoâiq cớp cũai samiang tễ tŏ́ng toiq Ma-nasê con samiang Yô-sep. Chơ máh cutễq mun tỗp alới ki noâng sốt níc pỡ sâu mpoaq alới bữm.
13Máh phễp rit nâi Yiang Sursĩ chiau yỗn máh cũai I-sarel na Môi-se tâng ntốq cutễq tapín Mô-ap, yáng coah crỗng Yôr-dan choâng cớp vil Yê-ri-cô.