4

Mpỗl Sâu Cô-hat

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se cớp Arôn 2yỗn alới ngih máh thrỗq cũai samiang tâng tỗp Lê-vi tâng sâu Cô-hat, dếh dũ sâu cớt cớp dũ dống sũ. 3Alới cóq ngih nheq tữh máh cũai samiang tễ pái chít cumo toau toâq sỡng chít cumo, la tỗp têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 4Ranáq alới táq tâng Dống Sang Aroâiq la nhêng salĩq máh crơng miar khong Yiang Sursĩ.
5Yiang Sursĩ atỡng Môi-se tễ ranáq cũai I-sarel atỡi dống alới; cóq Arôn cớp máh con samiang án mut tâng Dống Sang Aroâiq, chơ alíh asễng nheq aroâiq catáng Hĩp Parnai Parkhán cớp pul hĩp ki. 6Moâm ki, cóq alới ĩt ngcâr languat o ễn pul hĩp ki; chơ ĩt muoi ploah aroâiq santứm satong ễn pul tâng pỡng. Moâm ki alới têq taróc aluang dŏq crang.
7Cóq alới ĩt aroâiq santứm satong sữn tâng cachơng noau achúh bễng mi dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Moâm ki cóq alới ĩt máh tangan savan, tangan chễn dŏq chóq crơng phuom, tangan chễ dŏq chóq crơng chiau sang, cớp aluoi cutễq dŏq chóq blŏ́ng nho. Ma bễng mi, ki cóq bữn níc tâng cachơng. 8Alới cóq ĩt aroâiq santứm cusâu pul nheq máh crơng ki; chơ ĩt ngcâr o lứq pul loah muoi lưp ễn. Moâm ki, nŏ́q têq taróc aluang crang.
9Cóq alới ĩt aroâiq santứm satong pul tâng lác rông tớu, chớp tớu, caniap takĩap, máh padien sapoan, cớp aluoi chóq tớu tacât. 10Cóq alới ĩt ngcâr languat o dŏq cutúng rông tớu, dếh máh crơng canŏ́h parnơi cớp rông; chơ dững achúh dŏq tâng pỡng aluang cantrang.
11Moâm ki, cóq alới ĩt aroâiq santứm satong pul prông yễng, cớp ĩt ngcâr languat o pul tâng pỡng, chơ taróc aluang cantrang. 12Nheq tữh crơng tâng Ntốq Tễng Rit, cóq alới cutúng toâq aroâiq santứm satong; cớp ĩt ngcâr languat o catúng loah muoi lưp ễn. Moâm ki dững achúh nheq crơng ki dŏq tâng pỡng aluang cantrang. 13Cóq alới ĩt aloŏh chíq bŏ́h tễ prông, chơ ĩt aroâiq santứm ễng pul prông. 14Cóq alới chóq nheq máh crơng radỡng dốq tâc tâng prông sang, bữn neq: Máh radỡng dŏq rahững ũih, máh canŏ́q, máh sán, cớp máh tapuang achúh dŏq tâng pỡng cachơng ki. Moâm ki, ĩt ngcâr languat o lứq pul muoi lưp ễn; chơ taróc aluang crang. 15Toâq ngư atỡi, cóq cũai tễ sâu Cô-hat crang máh crơng tâng Dống Sang Aroâiq. Toâq Arôn cớp máh con samiang án cutúng moâm chơ, cũai tễ sâu Cô-hat tỡ têq satoaq máh crơng nâi. Khân alới satoaq, ki alới cuchĩt.
 Trỗ léq ma atỡi Dống Sang Aroâiq, cũai tễ sâu Cô-hat bữn mpỗl dững máh crơng nâi.
16E-lia-sơ con samiang Arôn la cũai tễng rit sang, án cóq nhêng salĩq nheq máh crơng crớu tâng Dống Sang Aroâiq, dếh tớu ien tacât, crơng phuom, máh thữ racáu noau dững chiau sang, dỡq nsễng dŏq táq rit, cớp dũ ramứh crơng khoiq chiau tâng Dống Sang Aroâiq yỗn Yiang Sursĩ hỡ.
17Yiang Sursĩ atỡng Môi-se cớp Arôn neq: 18“Chỗi yỗn cũai tễ sâu Cô-hat roap tôt cuchĩt 19cỗ alới ỡt cheq máh crơng miar khong Yiang Sursĩ. Dŏq curiaq tỡ yỗn ranáq nâi cỡt, Arôn cớp máh con samiang án, cóq alới mut Ntốq Tễng Rit, chơ anoat ranáq yỗn dũ náq têq táq, cớp crơng ntrớu alới têq dững. 20Khân cũai aléq tễ sâu Cô-hat ma mut tâng Dống Sang Aroâiq yoc ễ nhêng cũai tễng rit sang thrũan dŏq atỡi máh crơng miar khong Yiang Sursĩ, cũai ki cóq cuchĩt.”

Mpỗl Sâu Kêr-sôn

21Yiang Sursĩ atỡng Môi-se ễn neq: 22“Cóq mới ngih cũai tễ tỗp Lê-vi, sâu Kêr-sôn dũ tỗp cớp dũ dống sũ. 23Cóq mới chĩc nheq máh ramứh cũai samiang tễ pái chít cumo toau toâq sỡng chít cumo, cũai bữn mpỗl têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 24Máh cũai nâi cỡt cũai nhêng salĩq cớp crang dững máh crơng neq: 25Dống Sang Aroâiq, aroâiq pul Dống Sang Aroâiq yáng clống cớp yáng tiah, ngcâr languat o dŏq pul mpuol Dống Sang Aroâiq, aroâiq catáng ngoah toong Dống Sang Aroâiq, 26aroâiq cớp panũar dŏq tíng chũop nchŏh Dống Sang Aroâiq cớp prông sang, aroâiq catáng ngoah toong mut chu nchŏh Dống Sang Aroâiq, cớp máh crơng radỡng tâng ntốq ki. Alới cóq táq dũ ranáq riang khoiq patâp. 27Môi-se cớp Arôn cóq taniap tỗp Kêr-sôn táq máh ranáq nâi, cớp yỗn alới crang dũ ramứh Arôn cớp máh con samiang án chiau yỗn alới crang. 28Nâi la mpỗl cũai tâng sâu Kêr-sôn cóq táq tâng Dống Sang Aroâiq. Cóq alới táq ranáq nâi puai án ca ayông alới, la I-thamar con samiang Arôn, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ.”

Mpỗl Sâu Mê-rari

29Yiang Sursĩ atỡng yỗn Môi-se chĩc máh thrỗq cũai tâng sâu Mê-rari tễ dũ tỗp cớp dũ dống sũ. 30Án chĩc máh ramứh cũai samiang tễ pái chít cumo toau toâq sỡng chít cumo, la cũai bữn mpỗl táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 31Alới cóq crang máh khuon tâng Dống Sang Aroâiq, prang yuang, tanũl, crơng rayống ayững tanũl Dống Sang Aroâiq; 32lác téh, crơng rayống ayững, cớp panũar yoang chũop nchŏh Dống Sang Aroâiq, dếh máh crơng tâng dống sang ki hỡ. Dũ náq cũai bữn miar ranáq táq. 33Máh cũai tâng sâu Mê-rari cóq nhêng salĩq máh ranáq táq tâng Dống Sang Aroâiq. Cũai ayông alới la I-thamar con samiang Arôn, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ.

Môi-se Chĩc Thrỗq Cũai Tâng Tỗp Lê-vi

34-48Môi-se táq puai ariang Yiang Sursĩ ớn án cớp Arôn, dếh máh cũai sốt cũai proai I-sarel hỡ. Alới chĩc thrỗq cũai Lê-vi tâng pái sâu neq: Cô-hat, Kêr-sôn, cớp Mê-rari. Alới chĩc ramứh cũai samiang tễ pái chít cumo toau toâq sỡng chít cumo, cũai bữn mpỗl têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. Alới ngih dũ tỗp cớp dũ dống sũ, la neq:
  Sâu Cô-hat bữn 2,750 náq.
  Sâu Kêr-sôn bữn 2,630 náq.
  Sâu Mê-rari bữn 3,200 náq.
  Parỗm nheq tữh la 8,580 náq.

49Cũai Lê-vi dũ náq Yiang Sursĩ yỗn roap mpỗl machớng án khoiq patâp Môi-se, tễ ranáq alới cóq táq, cớp crơng crớu alới cóq crang. Ngkíq Môi-se bữn chĩc nheq máh ramứh cũai ki machớng Yiang Sursĩ khoiq ớn án chơ.