11

Máh Cũai Proai Bubéq-Bubưp

1Máh cũai proai bubéq-bubưp chóq Yiang Sursĩ cỗ alới tamóh túh coat. Toâq Yiang Sursĩ sâng ngkíq, án sâng cutâu lứq; chơ án yỗn ũih sễng pỡ máh cũai proai. Ũih ki cat mpễr ntốq alới ỡt. 2Chơ máh cũai proai arô Môi-se yỗn toâq chuai; cớp Môi-se câu sễq Yiang Sursĩ chuai, chơ ũih ki pât. 3Yuaq ngkíq, alới amứh ntốq ki la Tabê-ra, yuaq tangái ki ũih tễ Yiang Sursĩ blữ tâng mpứng dĩ tỗp alới.
4Bữn cũai cruang canŏ́h pỡq parnơi cớp cũai I-sarel. Tỗp alới yoc lứq cha sâiq; ma bữn tỗp I-sarel toâp bubéq-bubưp tê pai tỡ o neq: “Hếq yoc lứq cha sâiq! 5Ỡt tâng cruang Ê-yip-tô tỗp hếq cơi cha sĩaq máh pahỡm yoc ễ cha, ma tỡ bữn túh chỡng. Tỗp hếq sanhữ cha kễl yuang, kễl pachoai, sakieu, phác-bỗ, cớp toiq. 6Ma sanua ŏ́c bán rêng hếq la khoiq pứt nheq chơ, cu rangái cha níc mana nâi sâng!”
7Mana nâi cỡt sanŏ́q ŏ́c ngo, santứm rariaq carchốc cloc. 8-9Tâng sadâu án satooh muoi prớh cớp dỡq latac mpễr ntốq alới ỡt. Toâq poang tarưp máh cũai proai pỡq tỗiq ĩt; chơ ĩat táq bỗt. Moâm ki alới tacooq yỗn chĩn dŏq táq bễng tangkhla ễm riang bễng mi khoiq carchốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê.
10Môi-se sâng máh cũai proai ntôm bubéq-bubưp bo alới tayứng cheq ngoah toong dống aroâiq alới bữm. Án sâng túh lứq tâng mứt, yuaq Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt chóq tỗp alới. 11Chơ án pai chóq Yiang Sursĩ neq: “Cỗ nŏ́q anhia táq ntâng lứq chóq cứq? Anhia tỡ bữn bũi cớp cứq noâng tỡ? Cỗ nŏ́q anhia yỗn cứq nhêng salĩq máh cũai nâi? 12Cứq tỡ bữn tễng tỡ la canỡt cũai nâi, ma cỗ nŏ́q anhia ma yỗn cứq cỡt riang cũai mantán alới, dŏq rachuai alới ariang ca‑ữ con, dŏq ayông alới toâq pỡ cutễq anhia khoiq par‑ữq cớp achúc achiac alới? 13Pỡ léq cứq ễ ravoât sâiq yỗn dũ máh cũai nâi cha? Tỗp alới toar ễu níc yoc ễ cha sâiq. 14Cứq tỡ têq rabán curiaq máh cũai nâi na bán rêng cứq bữm; ranáq nâi ntâng lứq clữi tễ rêng cứq bữn. 15Khân anhia ma táq nneq chóq cứq, sễq anhia cachĩt táh chíq cứq, yuaq cứq tỡ rơi chĩuq tanhĩr noâng tễ ŏ́c anhia cutâu nâi.”

Môi-se Rưoh Cũai Ayông Tapul Chít Náq

16Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới parỗm tapul chít náq mới dáng têq táq ranáq o dŏq ayông cớp taniap cũai I-sarel. Cóq alới toâq pỡ Dống Sang Aroâiq, chơ tayứng cheq mới. 17Cứq ễ sễng táq ntỡng cớp mới bân ntốq ki, cớp cứq ễ ĩt Raviei cứq khoiq yỗn mới, chơ tampễq Raviei ki yỗn alới bữn tê. Chơ tỗp alới têq nhêng salĩq cũai proai parnơi cớp mới, dŏq mới tỡ bữn dỗl mpỗl ống manoaq sâng. 18Sanua cóq mới atỡng máh cũai proai neq: ‘Cóq tỗp anhia sambráh tỗ chác puai rit, yuaq tangái parnỡ anhia bữn cha sâiq. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq sâng chơ sưong anhia toar ễu, cớp anhia pai bo anhia ỡt tâng cruang Ê-yip-tô bữn cha sâiq thrưong lứq. Cỗ tian ranáq ngkíq, Yiang Sursĩ ễ táq yỗn anhia bữn cha sâiq, ma cóq anhia cha yỗn nheq máh sâiq ki. 19Ma anhia tỡ bữn cha ống muoi tangái, bar tangái, sỡng tangái, muoi chít tangái, tỡ la bar chít tangái sâng; 20ma anhia lứq bữn cha sâiq nheq muoi casâi, toau níl cớp tỡ ễq cha noâng sâiq ki. Ranáq nâi lứq cỡt, yuaq anhia tỡ bữn noap Yiang Sursĩ ca ỡt tâng mpứng dĩ tỗp anhia, cớp anhia bubéq-bubưp chóq án pai neq: “O hỡn hếq tỡ bữn loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.”’”
21Môi-se pai chóq Yiang Sursĩ neq: “Cứq ntôm dững cũai proai 600,000 náq ỡt tâng ntốq nâi; cớp anhia pai ễ yỗn tỗp alới cha sâiq nheq muoi casâi, lứq tỡ? 22Tễ léq bữn ntroŏq tỡ la cữu yỗn dũ cũai nâi cha? Nheq tữh sĩaq ỡt tâng dỡq mưt la tỡ khám mŏ yỗn máh cũai nâi cha.”
23Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Nŏ́q mới chanchớm la bữn ŏ́c ntrớu cứq tỡ têq táq tỡ? Tỡ bữn dũn noâng, mới lứq bữn hữm máh ranáq cứq atỡng mới!”
24Ngkíq Môi-se loŏh atỡng loah máh cũai proai tễ máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai. Chơ án ớn alới tapul chít náq tayứng cỡt rana lavíng Dống Sang Aroâiq. 25Chơ Yiang Sursĩ sễng tâng sapom ramứl, chơ táq ntỡng cớp Môi-se, cớp án ĩt Raviei án khoiq yỗn Môi-se, chơ tampễq Raviei ki yỗn tapul chít náq ca rôm ki. Toâq Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp alới, nheq náq alới têq atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, ma ntun alới tỡ têq atỡng máh ki noâng.
26Bữn bar náq tễ tỗp tapul chít náq ki, la El-dat cớp Mê-dat noâng ỡt tâng dống alới bữm; alới tỡ bữn mut rôm pỡ Dống Sang Aroâiq. Ma Raviei Yiang Sursĩ sễng pỡ alới tâng ntốq alới ỡt, cớp alới táq ntỡng tang bỗq Yiang Sursĩ tê. 27Bữn manoaq samiang póng lúh pỡq atỡng Môi-se tễ ranáq toâq pỡ El-dat cớp Mê-dat.
28Chơ Yô-sũa con samiang Nun, cũai rachuai ranáq Môi-se tữ án noâng póng, án pai chóq Môi-se neq: “Achuaih ơi! Pỡq atỡng alới yỗn tangứt!”
29Ma Môi-se ta‑ỡi neq: “Mới ngcŏh alới ễ cheng chớc cứq tỡ? Cứq ễq Yiang Sursĩ chiau Raviei án yỗn dũ náq cũai proai án, cớp táq yỗn dũ náq alới têq atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ.”
30Chơ Môi-se cớp tapul chít náq cũai ayông cớp taniap tỗp I-sarel píh chu loah pỡ dống alới.

Yiang Sursĩ Yỗn Chớm Ntrut Toâq

31Bo ki toâp, Yiang Sursĩ táq yỗn cuyal rapuq phát dững máh chớm ntrut tễ dỡq mưt; chơ án srúh chũop nheq mpễr ntốq alới ỡt. Máh chớm ki tưn-ưn tháng tâng cloong cutễq sarỡih mán bar coat, cớp ntốq án srúh la‑a hỡn tễ noau têq tayáh tâng muoi tangái. 32Ngkíq nheq tangái nheq sadâu cớp tangái ntun hỡ máh cũai proai ki cỗp chớm ntrut; manoaq cỗp tỡ bữn ŏ́q sỡng chít achoiq. Chơ alới dững aloŏh tiang chũop nheq tâng ntốq alới ỡt. 33Bo alới ntôm cha sâiq ki, Yiang Sursĩ sâng cutâu chóq alới, cớp táq yỗn alới cỡt a‑ĩ sanỗq. 34Alới amứh ntốq ki la Ki-brôt Ha-tava, yuaq ntốq ki la ntốq tứp cũai cuchĩt cỗ alới ham yoc ễ cha sâiq.
35Chơ cũai proai dễq tễ ntốq ki pỡq chu Hasê-rôt ễn, la ntốq alới ỡt dỡ.