18

Ranáq Cũai Tễng Rit Sang Cớp Tỗp Lê-vi

1Yiang Sursĩ atỡng Arôn neq: “Mới cớp máh con samiang mới, dếh nheq tữh cũai Lê-vi, nheq náq anhia bữn roap tôt tễ ranáq lôih anhia táq tâng Dống Sang Aroâiq. Ma ống mới cớp máh con samiang mới sâng cóq roap tôt tễ ranáq lôih máh cũai tễng rit sang táq. 2Cóq mới dững máh sễm ai mới tễ tỗp Lê-vi toâq chuai ranáq mới, toâq anhia mut táq ranáq cứq tâng Dống Sang Aroâiq. 3Cóq alới táq ranáq rachuai mới, cớp nhêng salĩq nheq máh ranáq tâng Dống Sang Aroâiq; ma tỡ yỗn alới mut cheq crơng dŏq táq rit sang bân Ntốq Tễng Rit, tỡ la prông sang. Khân alới mŏ táq clốq, alới cớp mới cóq roap tôt cuchĩt. 4Tỗp alới cóq táq ranáq parnơi cớp mới, cớp nhêng salĩq dũ ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. Ma mới chỗi ĩt cũai tỡ bữn bữn mpỗl dŏq táq ranáq cớp mới. 5Ống mới cớp tỗp con samiang mới sâng roap mpỗl tễ ranáq tâng Ntốq Tễng Rit cớp ntốq prông sang. Cóq táq ngkíq yỗn ŏ́c cutâu cứq tỡ bữn toâq noâng pỡ cũai proai I-sarel. 6Lứq cứq toâp rưoh sễm ai mới la cũai Lê-vi tễ máh tỗp cũai I-sarel, dŏq alới cỡt ariang crơng mpon yỗn mới. Cóq mới chiau sang tỗp alới yỗn cứq, dŏq tỗp alới têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 7Ma ống mới cớp máh con samiang mới sâng têq cỡt cũai tễng rit sang dŏq táq dũ ranáq bân ntốq prông sang cớp Ntốq Tễng Rit. Máh ranáq nâi la mpỗl mới cóq nhêng salĩq, yuaq cứq chiau chớc cứq yỗn mới cỡt cũai tễng rit sang. Cũai ca tỡ bữn mpỗl, tỡ têq mut cheq Ntốq Tễng Rit ki. Khân án mut cheq, ki án cóq roap tôt cuchĩt.”

Pún Khong Cũai Tễng Rit Sang

8Yiang Sursĩ atỡng Arôn neq: “Cứq toâp yỗn mới nhêng salĩq máh crơng noau dững chiau sang yỗn cứq. Nheq tữh crơng máh cũai I-sarel dững chiau sang yỗn cứq, cứq chiau loah máh crơng ki yỗn cỡt pún mới cớp tŏ́ng toiq mới mantái níc. 9Máh crơng noau chiau sang yỗn cứq, ma tỡ bữn bốh tâng prông sang, crơng ki cỡt khong mới la neq: Máh thữ racáu, crơng sang dŏq táq rit pupứt lôih, cớp máh crơng chiau sang dŏq pláih loah lôih. Dũ ramứh chiau sang cỡt khong mới cớp máh con samiang mới. 10Tỗp anhia cóq cha ramứh nâi pỡ ntốq miar, cớp bữn ống cũai samiang sâng têq cha máh crơng ki. Cóq anhia chanchớm crơng ki la lứq cỡt miar yỗn cứq.
11“Ma noâng bữn crơng cũai proai I-sarel dững chiau sang yỗn cứq la cỡt khong mới tê. Cứq chiau crơng ki yỗn cỡt khong mới, con samiang cớp con mansễm mới dũ dỡi. Máh cũai dống sũ mới ca bráh puai rit têq cha máh crơng chiau sang ki.
12“Cứq chiau yỗn mới máh palâi sarnóh o ca cũai proai I-sarel ĩt dâu lứq, chơ dững chiau sang yỗn cứq, la neq: Dỡq nsễng o‑li‑vê, blŏ́ng nho, cớp máh thữ racáu hỡ. 13Nheq tữh ramứh ĩt dâu lứq cỡt khong mới, cớp dũ náq cũai ỡt tâng dống sũ mới, têq alới cha máh crơng ki, khân alới bráh puai rit.
14“Dũ ramứh tâng cruang I-sarel noau chiau sang yỗn cứq, crơng ki lứq cỡt khong mới.
15“Con samiang clúng cũai I-sarel, cớp charán pốh dâu, ca noau dững chiau sang yỗn cứq, la cỡt khong mới tê. Ma cóq anhia thái loah máh con clúng anhia, tỡ la charán pốh dâu ca tỡ bữn bráh puai rit, cóq anhia thái loah. 16Nheq tữh cũai carnễn tễ muoi casâi achỗn cóq thái loah toâq sỡng ŏ́c práq, puai kia khoiq anoat dŏq tâng dống sang. 17Ma máh ntroŏq, cữu, cớp mbễq pốh dâu, anhia tỡ têq thái loah. Máh charán ki lứq samoât cỡt khong cứq, cớp cóq anhia kiac sang yỗn cứq. Cóq tốh aham tâng prông sang, cớp bốh nsễng ki táq puai tâng rit chiau sang crơng sana yỗn cứq. Hỡi phuom chanchức tễ crơng sana ki táq yỗn cứq bũi pahỡm. 18Ma sâiq ki cỡt khong mới, machớng cớp sâiq apơm cớp sâiq nlu coah atoam ca noau apỗng chiau sang cỡt crơng mpon yỗn Yiang Sursĩ.
19“Máh crơng cũai proai I-sarel dững sang yỗn cứq, ki cỡt khong mới cớp tỗp con samiang con mansễm mới dũ dỡi. Ŏ́c parkhán nâi cứq tỡ bữn ralêq noâng.”
20Chơ Yiang Sursĩ atỡng Arôn neq: “Anhia tỡ bữn roap crơng ntrớu dŏq cỡt mun, cớp anhia ŏ́q pún tễ cutễq tâng cruang I-sarel. Cứq la Yiang Sursĩ cỡt mun anhia cớp cỡt túc ramứh anhia ễ bữn.”

Máh Pún Canŏ́h Khong Tỗp Lê-vi

21Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq khoiq chiau chơ yỗn tỗp Lê-vi pún muoi chít tễ máh crơng proai I-sarel dững chiau sang yỗn cứq. Ŏ́c nâi la culáh loah cóng alới nhêng salĩq Dống Sang Aroâiq. 22Ma máh cũai proai I-sarel canŏ́h, ki tỡ têq mut cheq Dống Sang Aroâiq. Khân alới mut, alới cóq roap tôt cuchĩt. 23Tễ nâi chumát, ống tỗp Lê-vi sâng têq mut nhêng salĩq Dống Sang Aroâiq. Cóq alới bán curiaq samoât samơi ntốq ki. Nâi la phễp rit yỗn tŏ́ng toiq anhia táq puai níc. Máh cũai Lê-vi tỡ bữn bữn mun ntrớu tâng cruang I-sarel, 24yuaq cứq khoiq chiau yỗn alới pún muoi chít ca cũai proai I-sarel dững chiau sang yỗn cứq dŏq cỡt khong tỗp alới. Yuaq ngkíq, cứq patâp anhia neq: ‘Tỗp alới tỡ bữn bữn mun ntrớu tâng cruang I-sarel.’”

Pún Muoi Chít Khong Tỗp Lê-vi

25Yiang Sursĩ ớn Môi-se 26atỡng tỗp Lê-vi neq: “Toâq anhia bữn roap pún muoi chít tễ Yiang Sursĩ ca cũai proai I-sarel dững chiau sang yỗn án, cóq anhia chiau sang loah muoi pún tễ máh crơng ki yỗn Yiang Sursĩ. 27Máh pún rachuai miar nâi la noap machớng saro tamái, cớp blŏ́ng nho tamái riang cũai táq sarái tỡ la nưong dững chiau sang tê. 28Machớng nâi tê, cóq anhia chiau sang pún miar khong Yiang Sursĩ, tễ pún muoi chít anhia bữn roap tễ cũai proai I-sarel. Cóq anhia chiau máh pún miar ki pỡ Arôn, la cũai tễng rit sang. 29Cóq anhia ĩt pún o lứq chiau sang loah yỗn Yiang Sursĩ. 30Toâq anhia chiau sang chơ máh crơng o lứq, anhia têq dŏq máh pún noâng clữi, machớng cũai táq nưong dŏq crơng clữi moâm án dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 31Anhia cớp nheq náq tâng dống sũ anhia têq dững crơng ki cha pỡq ntốq canŏ́h. Nâi la cóng anhia táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 32Trỗ léq anhia dững crơng o lứq dŏq sang yỗn Yiang Sursĩ, tỗp anhia tỡ bữn lôih toâq anhia cha pún anhia bữn roap. Ma chỗi táq yỗn máh crơng cũai I-sarel dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ cỡt tỡ bữn bráh puai rit yuaq anhia cha nhũang crơng o máh alới dững sang. Khân anhia táq clốq, ki anhia roap tôt cóq cuchĩt.”