12

Mi-riam Roap Tôt

1Mi-riam cớp Arôn tếq Môi-se yuaq án racoâiq cớp mansễm tễ cruang Cut. 2Alới blớh neq: “Nŏ́q Yiang Sursĩ atỡng ống na manoaq Môi-se sâng? Nŏ́q án tỡ bữn atỡng na hái hỡ?”
 Yiang Sursĩ sâng santoiq alới pai ngkíq.
3(Môi-se la cũai asễng tỗ clữi nheq tễ cũai canŏ́h tâng cloong cutễq nâi.)
4Bo ki toâp Yiang Sursĩ atỡng Môi-se, Arôn, cớp Mi-riam neq: “Cóq anhia pái náq pỡq chu Dống Sang Aroâiq.”
 Chơ alới pái náq ki pỡq,
5cớp Yiang Sursĩ sễng tâng sapom ramứl, tayứng bân ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq cớp arô neq: “Arôn cớp Mi-riam ơi!”
 Chơ alới bar náq tayáh loŏh yáng moat,
6cớp Yiang Sursĩ pai ễn neq: “Cóq anhia tamứng cứq yỗn samoât! Toâq bữn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ỡt tâng mpứng dĩ tỗp anhia, cứq yỗn alới hữm cứq na ŏ́c sapáh tỡ la na rláu mpáu. 7Ma toâq cứq táq ntỡng atỡng cớp Môi-se, la cũai táq ranáq cứq, ki cứq táq mpha; tễ cũai proai cứq, án la cũai cứq noap samoât samơi. 8Ngkíq cứq táq ntỡng cớp án manoaq rato moat chu manoaq yỗn raloaih lứq. Tỡ bữn ranáq ntrớu ma cứq cutooq; án khoiq hữm dếh roâp riang cứq. Cỗ nŏ́q anhia khớn chíl cũai táq ranáq cứq?”
9Yiang Sursĩ nhôp alới ntâng lứq; chơ án pỡq chíq. 10Bo ki toâp ramứl yial achỗn tễ ntốq Dống Sang Aroâiq; cớp bo ki toâp tê Mi-riam cỡt a‑ĩ ngcâr hâp lứq, cloc salĩat. Toâq Arôn nhêng hữm án cỡt a‑ĩ ngkíq, 11án tál tháng sễq tễ Môi-se neq: “Sễq achuaih chỗi yỗn hếq roap tôt cỗ tian tễ ranáq lôih cớp sacũl máh hếq khoiq táq. 12Chỗi yỗn tỗ Mi-riam cỡt ariang carnễn mbỡiq sễt ma tỡ bữn thŏ́ng; cớp chỗi yỗn tỗ án samoât bỗr cha nheq muoi béq.”
13Ngkíq Môi-se arô sễq tễ Yiang Sursĩ neq: “Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia tahâu niang yỗn cỡt bán loah!”
14Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Khân mpoaq án cuchóh chóq tâng mieiq án, ngkíq án casiet táq dũn tapul tangái. Cóq yỗn án ỡt yáng tiah ntốq anhia ỡt tapul tangái. Vớt ki, nŏ́q têq án chu ỡt loah pỡ dống án.”
15Yuaq ngkíq Mi-riam ỡt yáng tiah vil nheq tapul tangái, cớp cũai proai tỡ bữn dễq chu léq noâng toau án píh chu loah. 16Chơ tỗp alới loŏh tễ vil Hasê-rôt, cớp táq ntốq ỡt pỡ ntốq aiq Paran ễn.